30 شماره آخر

  • شماره 3163 -
  • ۱۳۹۷ شنبه ۱۲ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

تظاهر نکنید!

پوریا عالمی

دیروز داشتیم با سوفیا دوردور می‌کردیم که یک نفر آمد و گفت: من گشت نسبتم، نسبت شما چیست؟

ما گفتیم: نسبت ما دو به یک است.
آقاهه گفت: بامزه‌بازی دربیاری می‌زنم ایگنورت می‌کنم‌ها.
بعد آقاهه گفت: هر کسی بخواهد سوار ماشین هر کسی بشود، باید با هم نسبت داشته باشند و زن و شوهر باشند.
گفتم: استاد!
 یعنی اگر قرار باشد من راننده اتوبوس باشم، باید با همه نسبت داشته باشم؟
مسئله تظاهر
آقاهه من را ایگنور کرد و رفت. 
بعد سوفیا تشنه‌اش شد و من رفتم سر کوچه آب خریدم و نشستیم توی ماشین به آب‌خوردن.
در همین لحظه یک نفر آمد و گفت: چرا دارید تظاهر به گناه می‌کنید؟
من گفتم: آقا باور کن ما تظاهر نمی‌کردیم. تظاهرکردن خیلی کار بدی است.
 سوفیا اهل تظاهر نیست و واقعا داشت آب می‌خورد... سوفیا... 
خودت بگو؛ داشتی تظاهر می‌کردی یا واقعا داشتی آب می‌خوردی؟
سوفیا گفت: من داشتم ادا درنمی‌آوردم. اصلا من از این دخترهام که هزارتا ادا دارند؟
من گفتم: نه سوفیا... تو از آن دخترها نیستی.
سوفیا گفت: پس چرا می‌گویی من تظاهر کردم؟
من گفتم: من نگفتم که عشقم... این آقاهه گفت.
سوفیا زد زیر گریه و گفت: مردم هرچی می‌خواهند بگویند، تو چرا باورت می‌شود؟ 
من رو کردم به آن آقا که گیر داده بود، دیدم مبهوت ما دوتا، انگشت‌به‌دهان حیران، مانده. گفت: ای بر مصب جفتتان! چه فیلمی هستید شما دوتا واقعا! خدا شفا بدهد. 
و بعد رفت پی کارش. 
نتیجه می‌گیریم شماها هم یادتان باشد هیچ‌وقت تظاهر نکنید!

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

تظاهر نکنید!

پوریا عالمی

دیروز داشتیم با سوفیا دوردور می‌کردیم که یک نفر آمد و گفت: من گشت نسبتم، نسبت شما چیست؟

ما گفتیم: نسبت ما دو به یک است.
آقاهه گفت: بامزه‌بازی دربیاری می‌زنم ایگنورت می‌کنم‌ها.
بعد آقاهه گفت: هر کسی بخواهد سوار ماشین هر کسی بشود، باید با هم نسبت داشته باشند و زن و شوهر باشند.
گفتم: استاد!
 یعنی اگر قرار باشد من راننده اتوبوس باشم، باید با همه نسبت داشته باشم؟
مسئله تظاهر
آقاهه من را ایگنور کرد و رفت. 
بعد سوفیا تشنه‌اش شد و من رفتم سر کوچه آب خریدم و نشستیم توی ماشین به آب‌خوردن.
در همین لحظه یک نفر آمد و گفت: چرا دارید تظاهر به گناه می‌کنید؟
من گفتم: آقا باور کن ما تظاهر نمی‌کردیم. تظاهرکردن خیلی کار بدی است.
 سوفیا اهل تظاهر نیست و واقعا داشت آب می‌خورد... سوفیا... 
خودت بگو؛ داشتی تظاهر می‌کردی یا واقعا داشتی آب می‌خوردی؟
سوفیا گفت: من داشتم ادا درنمی‌آوردم. اصلا من از این دخترهام که هزارتا ادا دارند؟
من گفتم: نه سوفیا... تو از آن دخترها نیستی.
سوفیا گفت: پس چرا می‌گویی من تظاهر کردم؟
من گفتم: من نگفتم که عشقم... این آقاهه گفت.
سوفیا زد زیر گریه و گفت: مردم هرچی می‌خواهند بگویند، تو چرا باورت می‌شود؟ 
من رو کردم به آن آقا که گیر داده بود، دیدم مبهوت ما دوتا، انگشت‌به‌دهان حیران، مانده. گفت: ای بر مصب جفتتان! چه فیلمی هستید شما دوتا واقعا! خدا شفا بدهد. 
و بعد رفت پی کارش. 
نتیجه می‌گیریم شماها هم یادتان باشد هیچ‌وقت تظاهر نکنید!

ارسال دیدگاه شما