30 شماره آخر

  • شماره 3166 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

هشدار پليس درباره چراغ‌هاي غيرمجاز خودروها

ايسنا: رئيس مرکز اطلاع‌رساني پليس راهنمايي‌و‌رانندگي تهران بزرگ نسبت به استفاده‌ از چراغ‌هاي نامتعارف براي خودروها هشدار داد. سرهنگ علي‌اصغر شريفي درباره استفاده از چراغ‌هاي غيرمجاز در خودروها گفت: تغيير در ميزان نور و رنگ استاندارد چراغ‌هاي وسيله نقليه، مصداق بارز نقص فني محسوب مي‌شود و جريمه 50هزارتوماني را براي فرد متخلف در پي خواهد داشت. او با اشاره به ماده 151 آيين‌نامه راهنمايي‌و‌رانندگي تصريح کرد: استفاده از چراغ‌هاي چشمک‌زن و رنگارنگ در وسايل نقليه ممنوع است. سرهنگ شريفي در‌اين‌باره مواردي را برشمرد که رانندگان ملزم به رعايت آن هستند و ادامه داد: رنگ چراغ‌هاي جلوي وسيله نقليه، سفيد يا زرد و رنگ چراغ‌هاي عقب و ترمز بايد قرمز باشد. همچنين رنگ چراغ کوچک پلاک عقب سفيد و رنگ چراغ دنده‌عقب بايد سفيد يا زرد باشد. رنگ چراغ راهنما و چراغ خطر نيز بايد در قسمت جلوي خودرو زرد و در قسمت عقب وسيله نقليه نيز زرد يا قرمز باشد. او تأکيد کرد: استفاده از چراغ با نور خيره‌کننده و همچنين چراغ‌هايي با نور سفيد در عقب وسيله نقليه و نور قرمز در جلوي خودرو اکيدا ممنوع است.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

هشدار پليس درباره چراغ‌هاي غيرمجاز خودروها

ايسنا: رئيس مرکز اطلاع‌رساني پليس راهنمايي‌و‌رانندگي تهران بزرگ نسبت به استفاده‌ از چراغ‌هاي نامتعارف براي خودروها هشدار داد. سرهنگ علي‌اصغر شريفي درباره استفاده از چراغ‌هاي غيرمجاز در خودروها گفت: تغيير در ميزان نور و رنگ استاندارد چراغ‌هاي وسيله نقليه، مصداق بارز نقص فني محسوب مي‌شود و جريمه 50هزارتوماني را براي فرد متخلف در پي خواهد داشت. او با اشاره به ماده 151 آيين‌نامه راهنمايي‌و‌رانندگي تصريح کرد: استفاده از چراغ‌هاي چشمک‌زن و رنگارنگ در وسايل نقليه ممنوع است. سرهنگ شريفي در‌اين‌باره مواردي را برشمرد که رانندگان ملزم به رعايت آن هستند و ادامه داد: رنگ چراغ‌هاي جلوي وسيله نقليه، سفيد يا زرد و رنگ چراغ‌هاي عقب و ترمز بايد قرمز باشد. همچنين رنگ چراغ کوچک پلاک عقب سفيد و رنگ چراغ دنده‌عقب بايد سفيد يا زرد باشد. رنگ چراغ راهنما و چراغ خطر نيز بايد در قسمت جلوي خودرو زرد و در قسمت عقب وسيله نقليه نيز زرد يا قرمز باشد. او تأکيد کرد: استفاده از چراغ با نور خيره‌کننده و همچنين چراغ‌هايي با نور سفيد در عقب وسيله نقليه و نور قرمز در جلوي خودرو اکيدا ممنوع است.

 

ارسال دیدگاه شما