30 شماره آخر

  • شماره 3173 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

کمبود ۵۷ قلم داروی خارجی در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه دارو سه سازمان به‌طور مرتب بازار را پایش و رصد می‌کنند و به‌طور هفتگی گزارش می‌دهند، ادامه داد: درباره داروهای ژنریک و برند ژنریک کمبودی وجود ندارد، اما ۵۷ مورد داروی خارجی وارداتی دچار کمبود شده است. یعنی از دوهزارو ۷۰۰ قلم داروی موجود در بازار تنها ۵۷ داروی خارجی کم داریم که اکثر آنها تولید مشابه داخلی دارند.
 از طرفی طبق بند «ب» ماده ۷۴ قانون ششم توسعه، وزارت بهداشت موظف به حمایت از تولید، عرضه و تجویز داروهای ژنریک است و حمایت بیمه‌ای را باید فقط به داروهای فاقد نام تجاری اختصاص دهد.
 طبق مصوبه مجلس واضح است درباره داروهایی که تولید داخلی ژنریک دارند، به جز برخی استثنائات خاص نباید هیچ‌گونه وارداتی انجام شود. البته وضعیت داروهای خارجی که تولید داخل ندارند و انحصاری هستند، متفاوت است. 
حریرچی با بیان اینکه در حوزه دارو شاهد دو مشکل عمده هستیم، افزود: اولین مشکل تمایل تعدادی از مردم به مصرف داروی خارجی با تصور اشتباه بهتربودن داروی خارجی و کم‌تأثیربودن داروی داخلی است. 
من به‌طور واضح اعلام می‌کنم که داروی تولید داخل دارای همه استانداردهای بین‌المللی داخل است و مردم به دانشمندان ایرانی و تولید‌کنندگان ایرانی اطمینان و داروی ایرانی را مصرف کنند. 
مشکل دوم درباره نحوه تجویز داروی خارجی و ترجیح داروی خارجی در برخی پزشکان و همین مشکل با ابعاد وسیع‌تر در داروخانه‌هاست. حریرچی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش 9درصدی قیمت دارو در سال جاری گفت: باید توجه کرد که سبد دارویی کشور به طور متوسط 9درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند. 
البته این موضوع برای همه داروها نیست بلکه برخی داروها دچار کاهش قیمت شده، برخی زیر 9 درصد افزایش پیدا می‌کنند و برخی اقلام دارویی هم افزایش قیمت بالای 9 درصد خواهند داشت. 
در زمینه تجهیزات پزشکی نیز در اکثر موارد افزایش قیمت نداریم. 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

کمبود ۵۷ قلم داروی خارجی در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه دارو سه سازمان به‌طور مرتب بازار را پایش و رصد می‌کنند و به‌طور هفتگی گزارش می‌دهند، ادامه داد: درباره داروهای ژنریک و برند ژنریک کمبودی وجود ندارد، اما ۵۷ مورد داروی خارجی وارداتی دچار کمبود شده است. یعنی از دوهزارو ۷۰۰ قلم داروی موجود در بازار تنها ۵۷ داروی خارجی کم داریم که اکثر آنها تولید مشابه داخلی دارند.
 از طرفی طبق بند «ب» ماده ۷۴ قانون ششم توسعه، وزارت بهداشت موظف به حمایت از تولید، عرضه و تجویز داروهای ژنریک است و حمایت بیمه‌ای را باید فقط به داروهای فاقد نام تجاری اختصاص دهد.
 طبق مصوبه مجلس واضح است درباره داروهایی که تولید داخلی ژنریک دارند، به جز برخی استثنائات خاص نباید هیچ‌گونه وارداتی انجام شود. البته وضعیت داروهای خارجی که تولید داخل ندارند و انحصاری هستند، متفاوت است. 
حریرچی با بیان اینکه در حوزه دارو شاهد دو مشکل عمده هستیم، افزود: اولین مشکل تمایل تعدادی از مردم به مصرف داروی خارجی با تصور اشتباه بهتربودن داروی خارجی و کم‌تأثیربودن داروی داخلی است. 
من به‌طور واضح اعلام می‌کنم که داروی تولید داخل دارای همه استانداردهای بین‌المللی داخل است و مردم به دانشمندان ایرانی و تولید‌کنندگان ایرانی اطمینان و داروی ایرانی را مصرف کنند. 
مشکل دوم درباره نحوه تجویز داروی خارجی و ترجیح داروی خارجی در برخی پزشکان و همین مشکل با ابعاد وسیع‌تر در داروخانه‌هاست. حریرچی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش 9درصدی قیمت دارو در سال جاری گفت: باید توجه کرد که سبد دارویی کشور به طور متوسط 9درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند. 
البته این موضوع برای همه داروها نیست بلکه برخی داروها دچار کاهش قیمت شده، برخی زیر 9 درصد افزایش پیدا می‌کنند و برخی اقلام دارویی هم افزایش قیمت بالای 9 درصد خواهند داشت. 
در زمینه تجهیزات پزشکی نیز در اکثر موارد افزایش قیمت نداریم. 

 

ارسال دیدگاه شما