30 شماره آخر

  • شماره 3181 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۷ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

توضيح وزارت صمت درباره چرت‌و‌پرت‌گويي رسانه‌ها

نظر به درج خبري با عنوان «رسانه‌ها چرت‌و‌پرت نگويند» به نقل از معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارتخانه در مورخ 2/3/96، مقتضي است وفق قانون مطبوعات، نسبت به درج توضيحات ذيل به نقل از جناب آقاي سينکي در آن روزنامه  اقدام گردد. به‌تازگي در رسانه‌هاي اجتماعي و برخي روزنامه‌ها از بنده خبري نقل شده که خلاف واقع و خلاف حقيقت آن خبري بود که اتفاق افتاد و آنهايي که ارادت و احترام بنده را به خبرنگاران و رسانه‌ها مي‌شناسند، به خوبي مي‌دانند اين خبر هيچ وجهي از واقعيت را بازتاب نمي‌دهد. همچنين تصور مي‌کردم منابع خاص خبري ناقل خبر، چنان شناخته‌شده هستند که ضرورت هرگونه توضيحي را منتفي مي‌کند؛ اما ظاهرا تصور نادرست بنده سبب شد تا برخي از دوستان هم گمان برند که خبر رنگي از صحت دارد و به همين دليل به تحليل و داوري پرداختند. قبول دارم که تأخير در ارائه توضيح منشأ اين تحليل‌ها و داوري‌هاي نادرست حتي از جانب دوستان شده است، به همين دليل به آنها حق مي‌دهم در سکوت ناخواسته و از سر گرفتاري‌هاي کاري بنده، تصور کنند خبر واجد ميزاني از راستي باشد. به همين دليل ضمن پوزش از تأخير در ارائه توضيحات نکاتي را عرض مي‌کنم. در روز شنبه مورخه دوم تيرماه در مراسم روز ملي اصناف درباره وضعيت اقتصادي و بازرگاني و نيز مسائل اجتماعي و اقتصادي اصناف کشور گزارشي را ارائه دادم و پس از پايان سخنراني، با عجله براي رسيدن به جلسه بعدي از مراسم خارج مي‌شدم، در ميان انبوه جمعيت، فردي بدون معرفي خود توهين و بي‌نزاکتي کرد. بديهي است بي‌اخلاقي براي انتشار بخش‌هايي از آنچه اتفاق افتاده است، جهت رسيدن به هدف خاص نيز پيش از اين سابقه داشته است. نه من با خبرنگاري مواجه بودم و نه در وضعيت گفت‌وگو با خبرنگاران؛ بديهي است اين بي‌اخلاقي فردي ربطي به «خبرنگار» ندارد و تداوم اين رفتار که هيچ ارتباطي به وظيفه اجتماعي خطير خبرنگاري ندارد، به انتشار خلاف حقيقت و ماهيت آنچه گذشت به‌عنوان «خبر» ساخته و پرداخته شد. بنده در مقام مسئول که بايد پاسخ‌گوي مطبوعات و رسانه‌ها با هر گرايش و وابستگي باشم، جسارتي مبني بر داوري در مورد کار شريف و سخت خبرنگاري نکرده‌ام. بنده به اعتقاد قلبي و عملي با پاسخ‌گويي به‌حق و ضروري مديران و مسئولان به مردم در رسانه‌ها و خبرنگاران به‌عنوان امين آحاد مردم، همواره اعتقاد داشته و دارم و اگر حرفي و کلامي مي‌گويم يا مي‌نويسم صادقانه و از سرراستي، درستي و مسئوليت‌پذيري است. اين توضيح را براي آنهايي مي‌نويسم که دغدغه خبر درست و منصفانه و مسئولانه را دارند و الا براي آنهايي که به بداخلاقي رسانه‌ايي شهرت دارند، اين توضيحات فايده و اثري ندارد. شرايط اقتصادي کنوني کشور و توطئه‌هاي منطقه‌ايي و جهاني بر ضد مردم شريف کشورمان، قاعدتا نبايستي مجالي را فراهم آورد که با خبرهاي نادرست و ساختگي صف اتحاد مردم و دولت تضعيف شود. بار ديگر از تأخير در ارائه توضيحات از اصحاب شريف و صديق خبر و رسانه‌ها عذرخواهي مي‌کنم و براي همه خبرنگاران و رسانه‌هاي دلسوز منافع ملي و مصالح همگاني آرزوي سربلندي و سرافرازي افزون‌تر را دارم.
اميدوارم در اين شرايط حساس، همگي وضعيت کنوني کشور را درک کرده و مسئولانه براي اعتلاي ايران عزيزمان تلاش کنيم.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

توضيح وزارت صمت درباره چرت‌و‌پرت‌گويي رسانه‌ها

نظر به درج خبري با عنوان «رسانه‌ها چرت‌و‌پرت نگويند» به نقل از معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارتخانه در مورخ 2/3/96، مقتضي است وفق قانون مطبوعات، نسبت به درج توضيحات ذيل به نقل از جناب آقاي سينکي در آن روزنامه  اقدام گردد. به‌تازگي در رسانه‌هاي اجتماعي و برخي روزنامه‌ها از بنده خبري نقل شده که خلاف واقع و خلاف حقيقت آن خبري بود که اتفاق افتاد و آنهايي که ارادت و احترام بنده را به خبرنگاران و رسانه‌ها مي‌شناسند، به خوبي مي‌دانند اين خبر هيچ وجهي از واقعيت را بازتاب نمي‌دهد. همچنين تصور مي‌کردم منابع خاص خبري ناقل خبر، چنان شناخته‌شده هستند که ضرورت هرگونه توضيحي را منتفي مي‌کند؛ اما ظاهرا تصور نادرست بنده سبب شد تا برخي از دوستان هم گمان برند که خبر رنگي از صحت دارد و به همين دليل به تحليل و داوري پرداختند. قبول دارم که تأخير در ارائه توضيح منشأ اين تحليل‌ها و داوري‌هاي نادرست حتي از جانب دوستان شده است، به همين دليل به آنها حق مي‌دهم در سکوت ناخواسته و از سر گرفتاري‌هاي کاري بنده، تصور کنند خبر واجد ميزاني از راستي باشد. به همين دليل ضمن پوزش از تأخير در ارائه توضيحات نکاتي را عرض مي‌کنم. در روز شنبه مورخه دوم تيرماه در مراسم روز ملي اصناف درباره وضعيت اقتصادي و بازرگاني و نيز مسائل اجتماعي و اقتصادي اصناف کشور گزارشي را ارائه دادم و پس از پايان سخنراني، با عجله براي رسيدن به جلسه بعدي از مراسم خارج مي‌شدم، در ميان انبوه جمعيت، فردي بدون معرفي خود توهين و بي‌نزاکتي کرد. بديهي است بي‌اخلاقي براي انتشار بخش‌هايي از آنچه اتفاق افتاده است، جهت رسيدن به هدف خاص نيز پيش از اين سابقه داشته است. نه من با خبرنگاري مواجه بودم و نه در وضعيت گفت‌وگو با خبرنگاران؛ بديهي است اين بي‌اخلاقي فردي ربطي به «خبرنگار» ندارد و تداوم اين رفتار که هيچ ارتباطي به وظيفه اجتماعي خطير خبرنگاري ندارد، به انتشار خلاف حقيقت و ماهيت آنچه گذشت به‌عنوان «خبر» ساخته و پرداخته شد. بنده در مقام مسئول که بايد پاسخ‌گوي مطبوعات و رسانه‌ها با هر گرايش و وابستگي باشم، جسارتي مبني بر داوري در مورد کار شريف و سخت خبرنگاري نکرده‌ام. بنده به اعتقاد قلبي و عملي با پاسخ‌گويي به‌حق و ضروري مديران و مسئولان به مردم در رسانه‌ها و خبرنگاران به‌عنوان امين آحاد مردم، همواره اعتقاد داشته و دارم و اگر حرفي و کلامي مي‌گويم يا مي‌نويسم صادقانه و از سرراستي، درستي و مسئوليت‌پذيري است. اين توضيح را براي آنهايي مي‌نويسم که دغدغه خبر درست و منصفانه و مسئولانه را دارند و الا براي آنهايي که به بداخلاقي رسانه‌ايي شهرت دارند، اين توضيحات فايده و اثري ندارد. شرايط اقتصادي کنوني کشور و توطئه‌هاي منطقه‌ايي و جهاني بر ضد مردم شريف کشورمان، قاعدتا نبايستي مجالي را فراهم آورد که با خبرهاي نادرست و ساختگي صف اتحاد مردم و دولت تضعيف شود. بار ديگر از تأخير در ارائه توضيحات از اصحاب شريف و صديق خبر و رسانه‌ها عذرخواهي مي‌کنم و براي همه خبرنگاران و رسانه‌هاي دلسوز منافع ملي و مصالح همگاني آرزوي سربلندي و سرافرازي افزون‌تر را دارم.
اميدوارم در اين شرايط حساس، همگي وضعيت کنوني کشور را درک کرده و مسئولانه براي اعتلاي ايران عزيزمان تلاش کنيم.

ارسال دیدگاه شما