30 شماره آخر

  • شماره 3181 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۷ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

وزير بهداشت مطرح کرد

زماني براي شناسايي کاسبان تحريم

شرق: وزير بهداشت گفت: در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي، هيچ مشکلي در تأمين ارز مورد نياز نداريم و بايد مراقبت کنيم که ارز به افراد نیازمند و صلاحيت‌دار اختصاص پيدا کند و در‌عين‌حال، کاسبان تحريم را شناسايي و با سودجويان برخورد کنيم.
سيدحسن هاشمي در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور و مديران بيمه سلامت، اظهار كرد: مديرکل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت موظف است اسامي شرکت‌هايي که با ارز چهارهزار و 200 توماني اقدام به خريد دارو و تجهيزات مي‌کنند، به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و بيمارستان‌ها اعلام کند تا دارو و تجهيزات پزشکي خريداري‌شده با ارز چهارهزار و 200 تومان، با قيمتي بيشتر خريداري نشود. وزير بهداشت تصريح کرد: مردم نبايد احساس کنند که ما در برابر متخلفان، فقط نظاره‌گريم. نبايد در برابر متخلفان و سودجويان کوتاه بياييم، چراکه زماني که انسان در برابر افراد شرور و سودجو ضعيف باشد، شرارت نهادينه مي‌شود. بنابراين بايد در شرايط کنوني قوي باشيم و با نقشه‌هاي افراد سودجو مقابله کنيم. بايد در ميدان حضور داشته باشيم، چراکه با خطابه و شعار مشکلي حل نمي‌شود. هاشمي ادامه داد: در‌حال‌حاضر قيمت ارز تخصيصي در‌مقايسه‌با ماه‌هاي پاياني سال گذشته تفاوتي ندارد، بنابراين قيمت دارو و تجهيزات پزشکي نبايد تفاوت چنداني داشته باشد و در‌حال‌حاضر به هر شرکتي که ارز چهارهزار و 200 توماني اختصاص مي‌يابد، دليلي براي افزايش قيمت محصولات وجود ندارد و در سال ۹۷ به‌طور‌متوسط، افزايش قيمت دارو  بيشتر از ۹ تا ۱۰ درصد نخواهد بود. بنابراين در برخورد با تخلفات، جدي باشيد و اطمينان داريم که اين روزهاي سخت مي‌گذرند. وزير بهداشت يکي از مشکلات حوزه دارو و تجهيزات پزشکي را نقدينگي عنوان کرد و گفت: تأمين‌کنندگان دارو و تجهيزات پزشکي حق دارند که مطالبات خود را دريافت کنند تا دوباره به تأمين محصولات مورد نياز بپردازند، اما وزارت بهداشت نيز با دو بدهکار بزرگ، يعني دولت (سازمان برنامه و بودجه) و سازمان تأمين اجتماعي روبه‌رو است؛ بنابراین از مسئولان انتظار داريم که نگاه ويژه‌اي به اين حوزه داشته باشند تا مشکلي در تأمين مواد اوليه دارو و تجهيزات پزشکي و ذخيره استراتژيک آن براي آينده پيش نيايد. هاشمي خطاب به مديران بيمه سلامت و معاونان درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور گفت: موفقيت شما در همراه‌کردن ارائه‌کنندگان خدمات با برنامه‌هاي کنترل هزينه‌هاي حوزه سلامت است و حتما بيمه‌ها هم در اين راه، همراهي خواهند کرد تا بتوانيم از اتلاف و هدررفت منابع جلوگيري کنيم. وزير بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت بيش از توسعه، بر تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام و تأمين تجهيزات مورد نياز براي مراکز بهداشتي و درماني تأکيد دارد و اعتبارات مناسبي را به اين حوزه‌ها اختصاص مي‌دهد. هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: در‌حال‌حاضر شرايط کشور متفاوت از گذشته است و وارد مرحله‌اي مي‌شويم که نيازمند دقت و زحمت بيشتري است تا همان اثر مثبت طرح تحول سلامت را که شامل ايجاد آرامش، رضايت نسبي و اميدواري در مردم بود، حفظ کنيم و بخشي از مشکلات بهداشتي و درماني را کاهش دهيم. وزير بهداشت با بيان اينکه قضاوت عمومي از عملکرد حوزه سلامت مثبت است، افزود: خوشبختانه در‌حال‌حاضر احساس مردم اين نيست که در حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني، هزينه‌ها لجام‌گسيخته است و به آنها فشار وارد مي‌شود. هاشمي با اشاره به مذاکرات چندساله هسته‌اي بين ايران و کشورهاي قدرتمند دنيا گفت: اگرچه حاصل مذاکرات انجام‌شده، کاهش بخشي از مشکلات کشور بود، اما وضعيت کشور به گونه‌اي است که همه دشمنان و افراد شرور عليه ايران دور هم جمع شده‌اند. کسي تصور نمي‌کرد که عربستان سعودي به اسرائيل پناه ببرد و بعد از اوباما، چنين جماعتي در آمريکا بر سرکار بيايند. در‌حال‌حاضر، وضعيت داخلي کشور نيز متفاوت و ويژه است و در اين کارزار، در صورتي موفق خواهيم بود که حوزه سلامت را به‌خوبي اداره کنيم و به مردم آرامش ببخشيم و اجازه سودجويي نامتعارف را به هيچ فردي ندهيم تا مردم احساس نکنند که رها شده‌اند.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

وزير بهداشت مطرح کرد

زماني براي شناسايي کاسبان تحريم

شرق: وزير بهداشت گفت: در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي، هيچ مشکلي در تأمين ارز مورد نياز نداريم و بايد مراقبت کنيم که ارز به افراد نیازمند و صلاحيت‌دار اختصاص پيدا کند و در‌عين‌حال، کاسبان تحريم را شناسايي و با سودجويان برخورد کنيم.
سيدحسن هاشمي در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور و مديران بيمه سلامت، اظهار كرد: مديرکل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت موظف است اسامي شرکت‌هايي که با ارز چهارهزار و 200 توماني اقدام به خريد دارو و تجهيزات مي‌کنند، به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و بيمارستان‌ها اعلام کند تا دارو و تجهيزات پزشکي خريداري‌شده با ارز چهارهزار و 200 تومان، با قيمتي بيشتر خريداري نشود. وزير بهداشت تصريح کرد: مردم نبايد احساس کنند که ما در برابر متخلفان، فقط نظاره‌گريم. نبايد در برابر متخلفان و سودجويان کوتاه بياييم، چراکه زماني که انسان در برابر افراد شرور و سودجو ضعيف باشد، شرارت نهادينه مي‌شود. بنابراين بايد در شرايط کنوني قوي باشيم و با نقشه‌هاي افراد سودجو مقابله کنيم. بايد در ميدان حضور داشته باشيم، چراکه با خطابه و شعار مشکلي حل نمي‌شود. هاشمي ادامه داد: در‌حال‌حاضر قيمت ارز تخصيصي در‌مقايسه‌با ماه‌هاي پاياني سال گذشته تفاوتي ندارد، بنابراين قيمت دارو و تجهيزات پزشکي نبايد تفاوت چنداني داشته باشد و در‌حال‌حاضر به هر شرکتي که ارز چهارهزار و 200 توماني اختصاص مي‌يابد، دليلي براي افزايش قيمت محصولات وجود ندارد و در سال ۹۷ به‌طور‌متوسط، افزايش قيمت دارو  بيشتر از ۹ تا ۱۰ درصد نخواهد بود. بنابراين در برخورد با تخلفات، جدي باشيد و اطمينان داريم که اين روزهاي سخت مي‌گذرند. وزير بهداشت يکي از مشکلات حوزه دارو و تجهيزات پزشکي را نقدينگي عنوان کرد و گفت: تأمين‌کنندگان دارو و تجهيزات پزشکي حق دارند که مطالبات خود را دريافت کنند تا دوباره به تأمين محصولات مورد نياز بپردازند، اما وزارت بهداشت نيز با دو بدهکار بزرگ، يعني دولت (سازمان برنامه و بودجه) و سازمان تأمين اجتماعي روبه‌رو است؛ بنابراین از مسئولان انتظار داريم که نگاه ويژه‌اي به اين حوزه داشته باشند تا مشکلي در تأمين مواد اوليه دارو و تجهيزات پزشکي و ذخيره استراتژيک آن براي آينده پيش نيايد. هاشمي خطاب به مديران بيمه سلامت و معاونان درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور گفت: موفقيت شما در همراه‌کردن ارائه‌کنندگان خدمات با برنامه‌هاي کنترل هزينه‌هاي حوزه سلامت است و حتما بيمه‌ها هم در اين راه، همراهي خواهند کرد تا بتوانيم از اتلاف و هدررفت منابع جلوگيري کنيم. وزير بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت بيش از توسعه، بر تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام و تأمين تجهيزات مورد نياز براي مراکز بهداشتي و درماني تأکيد دارد و اعتبارات مناسبي را به اين حوزه‌ها اختصاص مي‌دهد. هاشمي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: در‌حال‌حاضر شرايط کشور متفاوت از گذشته است و وارد مرحله‌اي مي‌شويم که نيازمند دقت و زحمت بيشتري است تا همان اثر مثبت طرح تحول سلامت را که شامل ايجاد آرامش، رضايت نسبي و اميدواري در مردم بود، حفظ کنيم و بخشي از مشکلات بهداشتي و درماني را کاهش دهيم. وزير بهداشت با بيان اينکه قضاوت عمومي از عملکرد حوزه سلامت مثبت است، افزود: خوشبختانه در‌حال‌حاضر احساس مردم اين نيست که در حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني، هزينه‌ها لجام‌گسيخته است و به آنها فشار وارد مي‌شود. هاشمي با اشاره به مذاکرات چندساله هسته‌اي بين ايران و کشورهاي قدرتمند دنيا گفت: اگرچه حاصل مذاکرات انجام‌شده، کاهش بخشي از مشکلات کشور بود، اما وضعيت کشور به گونه‌اي است که همه دشمنان و افراد شرور عليه ايران دور هم جمع شده‌اند. کسي تصور نمي‌کرد که عربستان سعودي به اسرائيل پناه ببرد و بعد از اوباما، چنين جماعتي در آمريکا بر سرکار بيايند. در‌حال‌حاضر، وضعيت داخلي کشور نيز متفاوت و ويژه است و در اين کارزار، در صورتي موفق خواهيم بود که حوزه سلامت را به‌خوبي اداره کنيم و به مردم آرامش ببخشيم و اجازه سودجويي نامتعارف را به هيچ فردي ندهيم تا مردم احساس نکنند که رها شده‌اند.

 

ارسال دیدگاه شما