30 شماره آخر

  • شماره 3186 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۳ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

 رأي ديوان عدالت عليه مخابرات
شرق: با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري کارگزاران روستايي مخابرات مشمول قانون کار شدند. اختلافات گسترده بين كارگزاران روستايي مخابرات با مديريت اين مجموعه پس از خصوصي‌سازي بر سر عدم پذيرش آنها تحت لواي قانون كار و همچنين دائمي‌بودن قراردادها به نظر مي‌رسد كمابيش به نتيجه نزديك مي‌شود. پس از آنكه كارگزاران روستايي، رأي مراكز اداره كار را مبني بر دائمي‌بودن قراردادها و شمول آنها در قانون كار به دست آوردند، شركت مخابرات ايران در پي يك كارشكني و خوانش اشتباه از قانوني كه به تأييد مجلس هم رسيده بود، براي تجديد نظر به ديوان عدالت اداري شكايت برد كه نتيجه آن، باز هم رأيي عليه اين شركت بود. پيش‌تر «شرق» در گزارش‌هاي متعددي خلاف‌واقع‌بودن ادعاهاي اين شركت را به اثبات رسانده بود.  هيئت عمومي اين ديوان در رفع تعارض آراي شعب مختلف ديوان درخصوص وجود رابطه کارگري و کارفرمايي بين شرکت مخابرات و کارگزاران روستايي مخابرات، به بحث و بررسي پرداخت و سرانجام با اکثريت آرا کارگزاران روستايي مخابرات را پس از واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي در تاريخ 18/8/88 مشمول قانون کار دانست و روابط آنها را قبل از واگذاري شرکت مخابرات مشمول قراردادهاي دولت دانست.

تشکيل هيئت بازرسي براي رسيدگي به تخلفات ثبت سفارش خودرو
با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت هيئت ويژه بازرسي براي رسيدگي به تخلفات ثبت سفارش خودرو وارداتي و همچنين نحوه فروش خودروهاي داخلي تعيين شد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال کشف بروز تخلفات در ثبت سفارش خودروي وارداتي توسط مرکز حراست وزارت صمت و همچنين نحوه فروش خودروهاي داخلي و با توجه به دستور رئيس‌جمهور براي پيگيري ويژه و تسريع درخصوص بررسي موضوع، اين هيئت با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت تعيين شد.  شريعتمداري به اين هيئت دستور داد تا هر چه سريع‌تر تحقيقات خود را در اين زمينه انجام دهند و با شناسايي عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذي‌ربط و مردم معرفي کنند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

خبر

 رأي ديوان عدالت عليه مخابرات
شرق: با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري کارگزاران روستايي مخابرات مشمول قانون کار شدند. اختلافات گسترده بين كارگزاران روستايي مخابرات با مديريت اين مجموعه پس از خصوصي‌سازي بر سر عدم پذيرش آنها تحت لواي قانون كار و همچنين دائمي‌بودن قراردادها به نظر مي‌رسد كمابيش به نتيجه نزديك مي‌شود. پس از آنكه كارگزاران روستايي، رأي مراكز اداره كار را مبني بر دائمي‌بودن قراردادها و شمول آنها در قانون كار به دست آوردند، شركت مخابرات ايران در پي يك كارشكني و خوانش اشتباه از قانوني كه به تأييد مجلس هم رسيده بود، براي تجديد نظر به ديوان عدالت اداري شكايت برد كه نتيجه آن، باز هم رأيي عليه اين شركت بود. پيش‌تر «شرق» در گزارش‌هاي متعددي خلاف‌واقع‌بودن ادعاهاي اين شركت را به اثبات رسانده بود.  هيئت عمومي اين ديوان در رفع تعارض آراي شعب مختلف ديوان درخصوص وجود رابطه کارگري و کارفرمايي بين شرکت مخابرات و کارگزاران روستايي مخابرات، به بحث و بررسي پرداخت و سرانجام با اکثريت آرا کارگزاران روستايي مخابرات را پس از واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي در تاريخ 18/8/88 مشمول قانون کار دانست و روابط آنها را قبل از واگذاري شرکت مخابرات مشمول قراردادهاي دولت دانست.

تشکيل هيئت بازرسي براي رسيدگي به تخلفات ثبت سفارش خودرو
با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت هيئت ويژه بازرسي براي رسيدگي به تخلفات ثبت سفارش خودرو وارداتي و همچنين نحوه فروش خودروهاي داخلي تعيين شد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال کشف بروز تخلفات در ثبت سفارش خودروي وارداتي توسط مرکز حراست وزارت صمت و همچنين نحوه فروش خودروهاي داخلي و با توجه به دستور رئيس‌جمهور براي پيگيري ويژه و تسريع درخصوص بررسي موضوع، اين هيئت با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت تعيين شد.  شريعتمداري به اين هيئت دستور داد تا هر چه سريع‌تر تحقيقات خود را در اين زمينه انجام دهند و با شناسايي عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذي‌ربط و مردم معرفي کنند.

ارسال دیدگاه شما