30 شماره آخر

  • شماره 3190 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

وزير نيرو: صادرات آب دروغ است

وزير نيرو گفت: اخبار صادرات آب به کشورهاي عربي کذب است، اما توقع نداريم اين شايعات متوقف شوند، زيرا نان برخي در گرو آتش‌زدن و فرافکني موضوع کم‌آبي است. به گزارش خبرآنلاين، رضا اردکانيان در يک برنامه تلويزيوني گفت: درحال‌حاضر دولت هيچ‌گونه برنامه‌اي درخصوص انتقال آب به کشورهاي همسايه نداشته و ندارد. وزارت نيرو هم در اين امر بسيار مصمم است. اردکانيان درخصوص وضعيت ذخاير آبي کشور گفت: سدهاي کشور نسبت به سال قبل حدود 25 درصد با کاهش آب مواجهند. آن بخش از کشور که به آب‌هاي سطحي متکي است با مشکل آبي بيشتري مواجه است، اما دولت براي مديريت اين موضوع با اولويت تأمين آب شرب،​ جديت خوبي نشان داده. از تعداد حدود هزار و 157 شهر کشور، 334 شهر با مشکل کم‌آبي مواجهند و جمعيت اين شهرها بالغ بر 34 ميليون نفر است. او ادامه داد:​ طرح‌هاي اضطراري را براي کمک به اين شهرها آماده کرده‌ايم. اردکانيان افزود: دولت براي تأمين مالي اين طرح‌هاي اضطراري حدود هزار و 20 ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده است و ما شروع به اجراي طرح‌ها کرده‌ايم. او گفت: براي رفع‌کردن مشکل کم‌آبي کشور به دنبال شيرين‌کردن و انتقال آب دريا به داخل کشور هم هستيم، به‌دنبال باروري ابرها و بازيابي پساب‌هاي کشور هستيم، زيرا همه اينها از مقولات تأمين آب کشور است، اما اينها باعث نمي‌شود که به‌دنبال رفع بدمصرفي نباشيم. وزير نيرو گفت: اگر بتوانيم بهره‌وري از آب را در بخش کشاورزي حدود 10 درصد افزايش دهيم؛ يعني بدون هيچ‌گونه لطمه‌اي به امنيت غذايي کشور، بتوانيم با آب کمتری غذاي مورد نياز را تأمين کنيم که قطعا عملي است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

وزير نيرو: صادرات آب دروغ است

وزير نيرو گفت: اخبار صادرات آب به کشورهاي عربي کذب است، اما توقع نداريم اين شايعات متوقف شوند، زيرا نان برخي در گرو آتش‌زدن و فرافکني موضوع کم‌آبي است. به گزارش خبرآنلاين، رضا اردکانيان در يک برنامه تلويزيوني گفت: درحال‌حاضر دولت هيچ‌گونه برنامه‌اي درخصوص انتقال آب به کشورهاي همسايه نداشته و ندارد. وزارت نيرو هم در اين امر بسيار مصمم است. اردکانيان درخصوص وضعيت ذخاير آبي کشور گفت: سدهاي کشور نسبت به سال قبل حدود 25 درصد با کاهش آب مواجهند. آن بخش از کشور که به آب‌هاي سطحي متکي است با مشکل آبي بيشتري مواجه است، اما دولت براي مديريت اين موضوع با اولويت تأمين آب شرب،​ جديت خوبي نشان داده. از تعداد حدود هزار و 157 شهر کشور، 334 شهر با مشکل کم‌آبي مواجهند و جمعيت اين شهرها بالغ بر 34 ميليون نفر است. او ادامه داد:​ طرح‌هاي اضطراري را براي کمک به اين شهرها آماده کرده‌ايم. اردکانيان افزود: دولت براي تأمين مالي اين طرح‌هاي اضطراري حدود هزار و 20 ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده است و ما شروع به اجراي طرح‌ها کرده‌ايم. او گفت: براي رفع‌کردن مشکل کم‌آبي کشور به دنبال شيرين‌کردن و انتقال آب دريا به داخل کشور هم هستيم، به‌دنبال باروري ابرها و بازيابي پساب‌هاي کشور هستيم، زيرا همه اينها از مقولات تأمين آب کشور است، اما اينها باعث نمي‌شود که به‌دنبال رفع بدمصرفي نباشيم. وزير نيرو گفت: اگر بتوانيم بهره‌وري از آب را در بخش کشاورزي حدود 10 درصد افزايش دهيم؛ يعني بدون هيچ‌گونه لطمه‌اي به امنيت غذايي کشور، بتوانيم با آب کمتری غذاي مورد نياز را تأمين کنيم که قطعا عملي است.

ارسال دیدگاه شما