30 شماره آخر

  • شماره 3190 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

خبر

وکيل عبدالفتاح سلطاني:
دادستاني با آزادي مشروط موکلم مخالفت کرد

ايرنا: سعيد دهقان، وکيل مدافع عبدالفتاح سلطاني گفت: «دادستاني تهران گفته است عبدالفتاح سلطاني شرايط آزادي مشروط را ندارد». او افزود: «براي آزادي مشروط و مرخصي عبدالفتاح سلطاني هم از طريق کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و هم دفتر نظارت بر حقوق شهروندي دادگستري استان تهران اقدام کرديم که نهايتا همه راه‌ها به دادستاني تهران ختم شد و دادستاني با اين درخواست مخالفت کرد». دهقان با بيان اينکه عبدالفتاح سلطاني، هفت سال از 10 سال محکوميت حبس خود را سپري کرده است، افزود: «موکلم دقيقا مشمول ماده 58 قانون مجازات اسلامي است».  

بنياد تعاون سپاه بدهي به شهرداري تهران را تکذيب کرد
ايسنا: روابط عمومي بنياد تعاون سپاه در اطلاعيه‌اي هرگونه بدهي به شهرداري تهران را تکذيب کرد. در پي انتشار مطالبي در برخي رسانه‌ها مبني بر بدهي بنياد تعاون سپاه به شهرداري تهران، روابط عمومي اين بنياد در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: مطابق مستندات موجود، بنياد تعاون سپاه هيچ‌گونه بدهي به شهرداري تهران نداشته و مطالب منتشرشده در رسانه‌ها به نقل از رئيس شوراي شهر تهران در اين خصوص تکذيب مي‌شود. در اين اطلاعيه همچنين آمده است: از رسانه‌ها و پايگاه‌هاي خبري که مبادرت به درج اين ادعا کرده‌‌اند، انتظار است طبق قانون به درج  تکذيبيه نيز اقدام كنند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

خبر

وکيل عبدالفتاح سلطاني:
دادستاني با آزادي مشروط موکلم مخالفت کرد

ايرنا: سعيد دهقان، وکيل مدافع عبدالفتاح سلطاني گفت: «دادستاني تهران گفته است عبدالفتاح سلطاني شرايط آزادي مشروط را ندارد». او افزود: «براي آزادي مشروط و مرخصي عبدالفتاح سلطاني هم از طريق کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و هم دفتر نظارت بر حقوق شهروندي دادگستري استان تهران اقدام کرديم که نهايتا همه راه‌ها به دادستاني تهران ختم شد و دادستاني با اين درخواست مخالفت کرد». دهقان با بيان اينکه عبدالفتاح سلطاني، هفت سال از 10 سال محکوميت حبس خود را سپري کرده است، افزود: «موکلم دقيقا مشمول ماده 58 قانون مجازات اسلامي است».  

بنياد تعاون سپاه بدهي به شهرداري تهران را تکذيب کرد
ايسنا: روابط عمومي بنياد تعاون سپاه در اطلاعيه‌اي هرگونه بدهي به شهرداري تهران را تکذيب کرد. در پي انتشار مطالبي در برخي رسانه‌ها مبني بر بدهي بنياد تعاون سپاه به شهرداري تهران، روابط عمومي اين بنياد در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: مطابق مستندات موجود، بنياد تعاون سپاه هيچ‌گونه بدهي به شهرداري تهران نداشته و مطالب منتشرشده در رسانه‌ها به نقل از رئيس شوراي شهر تهران در اين خصوص تکذيب مي‌شود. در اين اطلاعيه همچنين آمده است: از رسانه‌ها و پايگاه‌هاي خبري که مبادرت به درج اين ادعا کرده‌‌اند، انتظار است طبق قانون به درج  تکذيبيه نيز اقدام كنند.

ارسال دیدگاه شما