30 شماره آخر

  • شماره 3207 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

تصويب موادي از لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در مجلس

شرق: جزئيات لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان بالاخره به صحن علني مجلس رسيد. ارديبهشت 97 بود که اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضائي تصويب شد و به صحن علني ارجاع داده شد. نمايندگان سه‌شنبه هفته گذشته کليات آن را تصويب کردند و اين هفته به بررسي جزئيات آن پرداختند. اما پیش از هر چيز آنها بايد در جلسه شنبه خود در مجلس ماده دو اين لايحه را تصوب مي‌کردند؛ ماده‌اي که به موجب آن افرادي که به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده‌‌اند، مشمول اين قانون مي‌شوند. در جلسه روز گذشته نوبت به مواد مهم اين لايحه رسيد. به گزارش «ايسنا» نمايندگان مجلس در جلسه ديروز  ماده ۱۰ لايحه را به تصويب رساندند که بر اساس آن، هرکس مرتکب آزار يا سوءاستفاده جنسي از طفل يا نوجوان شود، در‌صورتي‌که مشمول مجازات حد نباشد، با درنظرگرفتن شرايطي مانند وضعيت بزه‌ديده، شرايط مرتکب و آثار جرم مجازات مي‌شود. مجازات‌ها براي آزار جنسي بر اساس تماسي‌بودن يا نبودن، با محارم يا عنف‌بودن به دسته‌هاي مختلف تقسيم مي‌شود. کمترين مجازات مربوط به آزارهاي غيرتماسي است که حبس درجه هشت (تا سه ماه) و بيشترين براي آزار جنسي تماسي با محارم يا با عنف است که حبس درجه پنج (از دو تا پنج سال) دارد. از طرفي طبق دسته‌بندي در بندهاي اين ماده از لايحه ديگري، بهره‌کشي جنسي از طفل و نوجوان از طريق عرضه، دراختيارگرفتن، وادار يا اجيرکردن براي هرزه‌نگاري يا سوءاستفاده جنسي و در دسترس قراردادن يا ارائه محتوا و اثر مستهجن يا مبتذل به طفل يا نوجوان، واردات، صادرات، حمل، تکثير، انتشار، عرضه، معامله يا بارگذاري محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گيري شود يا حمل و نگهداري آنها، مجازات درجه پنج تا هشت دارد. يکي‌ديگر از بندهاي ماده 10 اين لايحه برقراري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي مجازي به‌منظور هرگونه آزار جنسي يا ارتباط جنسي نامشروع است که يکي از مجازات‌هاي درجه شش براي آن تعيين شده است. مجازات درجه شش مي‌تواند بيش از شش ماه تا دو سال حبس يا جزاي نقدي دو تا هشت ميليون توماني باشد.
تسهيل خودکشي کودکان و نوجوانان مشمول مجازات شد
از ديگر موادي که در جلسه روز گذشته مجلس تصویب شد، مجازات براي افشاي هويت کودکان بزه‌ديده بود. طبق ماده ۱۸، افشاي هويت کسي که وقوع جرم يا شروع به ارتکاب آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل يا نوجوان را گزارش مي‌دهد، جز با رضايت خود او يا به موجب قانون، ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم مي‌شود. ماده 19 نیز در همين راستا مي‌گويد که هرکس هويت يا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه‌ديده يا در وضعيت مخاطره‌آميز را افشا يا جزئيات جرم ارتکابي توسط طفل و نوجوان يا عليه وي را از طريق رسانه‌هاي گروهي يا با توزيع- تکثير- انتشار و نمايش فيلم يا عکس و مانند آن تشريح کند، به‌گونه‌اي که موجب تجري ديگران- اشاعه جرم- آموزش شيوه ارتکاب آن يا بروز هر گونه ضرر يا آسيب به طفل و نوجوان يا خانواده وي شود، به مجازات حبس درجه شش محکوم  مي‌شود. همچنين بسترسازي و تسهيل خودکشي کودکان و نوجوانان نيز مشمول مجازات شد. با تصويب ماده 14 لايحه هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشي طفل يا نوجوان را فراهم آورد يا تسهيل کند و مشمول مقررات حد يا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد مشمول مجازات مي‌شود. البته اين مجازات‌ها ترتيبي دارد و از رفتاري که منجر به خودکشي طفل يا نوجوان شود تا اقداماتي که منجر به آسيب جسمي يا رواني بر او شود، به ترتيب حبس درجه پنج (بيش از دو تا پنج سال) و درجه شش ماه (شش ماه تا دو سال) دارد.  
در اين لايحه شاهدان کودک‌آزاري نيز در صورت اطلاع‌ندادن مجازات مي‌شوند. بر اساس ماده 17 هرکس از وقوع جرم يا شروع آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل و نوجواني مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات يا مراجع صلاحيت‌دار و کمک طلبيدن از آنها، از اين امر خودداري کند، مشمول يکي از مجازات‌هاي درجه شش خواهد بود. تعيين مجازات براي کساني که کودکان و نوجوانان را تشويق و ترغيب به فرار از خانه يا مدرسه مي‌کنند نيز يکي از دغدغه‌هاي نمايندگان بود. آنها در اين زمينه ماده هشت لايحه را به تصويب رساندند. طبق اين ماده هرکس با تهديد، ترغيب يا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه يا ترک تحصيل وي شود يا اطفال و نوجوانان را بدين منظور فريب دهد يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم کند، در صورت فرار يا ترک تحصيل حسب مورد به يک يا چند مجازات درجه شش محکوم مي‌شود. همچنين ديروز در مجلس بي‌توجهي و سهل‌انگاري نسبت به کودکان و نوجوانان مشمول مجازات شد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

تصويب موادي از لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در مجلس

شرق: جزئيات لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان بالاخره به صحن علني مجلس رسيد. ارديبهشت 97 بود که اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضائي تصويب شد و به صحن علني ارجاع داده شد. نمايندگان سه‌شنبه هفته گذشته کليات آن را تصويب کردند و اين هفته به بررسي جزئيات آن پرداختند. اما پیش از هر چيز آنها بايد در جلسه شنبه خود در مجلس ماده دو اين لايحه را تصوب مي‌کردند؛ ماده‌اي که به موجب آن افرادي که به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده‌‌اند، مشمول اين قانون مي‌شوند. در جلسه روز گذشته نوبت به مواد مهم اين لايحه رسيد. به گزارش «ايسنا» نمايندگان مجلس در جلسه ديروز  ماده ۱۰ لايحه را به تصويب رساندند که بر اساس آن، هرکس مرتکب آزار يا سوءاستفاده جنسي از طفل يا نوجوان شود، در‌صورتي‌که مشمول مجازات حد نباشد، با درنظرگرفتن شرايطي مانند وضعيت بزه‌ديده، شرايط مرتکب و آثار جرم مجازات مي‌شود. مجازات‌ها براي آزار جنسي بر اساس تماسي‌بودن يا نبودن، با محارم يا عنف‌بودن به دسته‌هاي مختلف تقسيم مي‌شود. کمترين مجازات مربوط به آزارهاي غيرتماسي است که حبس درجه هشت (تا سه ماه) و بيشترين براي آزار جنسي تماسي با محارم يا با عنف است که حبس درجه پنج (از دو تا پنج سال) دارد. از طرفي طبق دسته‌بندي در بندهاي اين ماده از لايحه ديگري، بهره‌کشي جنسي از طفل و نوجوان از طريق عرضه، دراختيارگرفتن، وادار يا اجيرکردن براي هرزه‌نگاري يا سوءاستفاده جنسي و در دسترس قراردادن يا ارائه محتوا و اثر مستهجن يا مبتذل به طفل يا نوجوان، واردات، صادرات، حمل، تکثير، انتشار، عرضه، معامله يا بارگذاري محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گيري شود يا حمل و نگهداري آنها، مجازات درجه پنج تا هشت دارد. يکي‌ديگر از بندهاي ماده 10 اين لايحه برقراري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي مجازي به‌منظور هرگونه آزار جنسي يا ارتباط جنسي نامشروع است که يکي از مجازات‌هاي درجه شش براي آن تعيين شده است. مجازات درجه شش مي‌تواند بيش از شش ماه تا دو سال حبس يا جزاي نقدي دو تا هشت ميليون توماني باشد.
تسهيل خودکشي کودکان و نوجوانان مشمول مجازات شد
از ديگر موادي که در جلسه روز گذشته مجلس تصویب شد، مجازات براي افشاي هويت کودکان بزه‌ديده بود. طبق ماده ۱۸، افشاي هويت کسي که وقوع جرم يا شروع به ارتکاب آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل يا نوجوان را گزارش مي‌دهد، جز با رضايت خود او يا به موجب قانون، ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم مي‌شود. ماده 19 نیز در همين راستا مي‌گويد که هرکس هويت يا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه‌ديده يا در وضعيت مخاطره‌آميز را افشا يا جزئيات جرم ارتکابي توسط طفل و نوجوان يا عليه وي را از طريق رسانه‌هاي گروهي يا با توزيع- تکثير- انتشار و نمايش فيلم يا عکس و مانند آن تشريح کند، به‌گونه‌اي که موجب تجري ديگران- اشاعه جرم- آموزش شيوه ارتکاب آن يا بروز هر گونه ضرر يا آسيب به طفل و نوجوان يا خانواده وي شود، به مجازات حبس درجه شش محکوم  مي‌شود. همچنين بسترسازي و تسهيل خودکشي کودکان و نوجوانان نيز مشمول مجازات شد. با تصويب ماده 14 لايحه هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشي طفل يا نوجوان را فراهم آورد يا تسهيل کند و مشمول مقررات حد يا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد مشمول مجازات مي‌شود. البته اين مجازات‌ها ترتيبي دارد و از رفتاري که منجر به خودکشي طفل يا نوجوان شود تا اقداماتي که منجر به آسيب جسمي يا رواني بر او شود، به ترتيب حبس درجه پنج (بيش از دو تا پنج سال) و درجه شش ماه (شش ماه تا دو سال) دارد.  
در اين لايحه شاهدان کودک‌آزاري نيز در صورت اطلاع‌ندادن مجازات مي‌شوند. بر اساس ماده 17 هرکس از وقوع جرم يا شروع آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل و نوجواني مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات يا مراجع صلاحيت‌دار و کمک طلبيدن از آنها، از اين امر خودداري کند، مشمول يکي از مجازات‌هاي درجه شش خواهد بود. تعيين مجازات براي کساني که کودکان و نوجوانان را تشويق و ترغيب به فرار از خانه يا مدرسه مي‌کنند نيز يکي از دغدغه‌هاي نمايندگان بود. آنها در اين زمينه ماده هشت لايحه را به تصويب رساندند. طبق اين ماده هرکس با تهديد، ترغيب يا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه يا ترک تحصيل وي شود يا اطفال و نوجوانان را بدين منظور فريب دهد يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم کند، در صورت فرار يا ترک تحصيل حسب مورد به يک يا چند مجازات درجه شش محکوم مي‌شود. همچنين ديروز در مجلس بي‌توجهي و سهل‌انگاري نسبت به کودکان و نوجوانان مشمول مجازات شد.

ارسال دیدگاه شما