30 شماره آخر

  • شماره 3309 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۵ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

مسعود نيلي به جمع فراکسيون اميدي‌ها رفت؛ مجلس اولين مقصد بعد از دولت

جلسات فراکسيون اميد با نيلي ادامه خواهد داشت

روز گذشته اميدي‌ها تصميم گرفتند جلسات خود را با عضو جداشده از دولت يعني مسعود نيلي ادامه دهند. اين شايد مهم‌ترين تصميم اعضاي فراکسيون اميد بعد از جلسه با نيلي بود، آن‌هم بعد از جدايي نيلي از تيم مشاوره اقتصادي دولت. حتي هنگامي که يکي از نمايندگان از نيلي خواست دراين‌باره توضيحاتي ارائه دهد، محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون، مانع از اين شد و گفت اين موضوعات جزئياتي است که بهتر است وقت جلسه درگير آن نشود. اين نکته را بادامچي در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرد.
مسعود نيلي به روايت نمايندگان در جلسه کلياتي از وضعيت اقتصاد ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ارائه کرده است؛ پيش‌بيني خود را از شرايط تحريم و تأثيرگذاري آن بر اقتصاد ايران مطرح کرده و البته ابرچالش‌هايي را که مستقل از تحريم‌ها مي‌تواند اقتصاد از آنها تأثير بگيرد، تشريح کرده است.
مهم‌ترين موضوع، ميزان فروش نفت در شرايط تحريم است. نيلي در اين نشست تأكيد کرده اگر ايران بتواند فروش يک ميليون بشکه نفت در روز را محقق کند و درعين‌حال اتحاد و انسجام ملي بين همه فعالان سياسي، نظامي و... و مردم برقرار شود، مي‌توان در دو سال بازه تحريم‌ها را سپري کرد. نيلي همچنین گفته است اگر يک سال آينده با همدلي مردم و اين ميزان فروش نفت پيش برود، آمريکا و ايران به سمت يک راه‌حل پيش خواهند رفت. ابوالفضل سروش در گفت‌وگوي خود با «شرق»، به ترسيم چهره اقتصاد ايران با شاخص رفاه اجتماعي از سوي نيلي اشاره کرد و گفت: دکتر نيلي، مسير کلي اقتصاد ايران را با معيار رفاه اجتماعي ارزيابي کرد و گفت به‌لحاظ رفاه اجتماعي در هشت سال جنگ تا سال 68 زير سقوط بوديم. از سال 72 تا 74 وضعيت بهتري پيدا کرديم. اما از سال 72 تا 74 با توجه به تورم نزديک 50 درصدي متوقف شديم. سروش اضافه کرد: به گفته نيلي وضعيت رفاه اجتماعي از سال 75 تا 84 رو به اوج گذاشت و بهتر شد، اما از سال 85 تا 96 ما تقريبا در شرايط ثابت قرار داشتيم. اين عضو فراکسيون اميد ادامه داد: نيلي معتقد است اگر بتوانيم فروش نفت خود در سال آينده را به يک ميليون بشکه در روز برسانيم، مي‌توانيم از پس تحريم‌ها برآييم. او ادامه داد: نيلي تأكيد می‌کند که اين فروش نفت در کنار حفظ اتحاد و انسجام داخلي به‌ويژه بين نظامي‌ها، فعالان اجتماعي و سياسي، مي‌تواند دو اهرم ايران براي گذر از شرايط تحريم باشد. 
سروش افزود: به اعتقاد نيلي ممکن است که رفاه اجتماعي نداشته باشيم، اما در اين شاخص با سقوط مواجه نخواهيم بود. رکود اقتصادي هم وجود خواهد داشت، اما با توجه به ذخاير ارزي و فروش يک ميليون بشکه نفت، مي‌توان از اين شرايط عبور کرد. سروش اين نکته را هم گفت که از دیدگاه نيلي، اگر يک سال پيش‌رو با اين شرايط طي شود، آمريکا هم به اين نتيجه مي‌رسد که درباره ايران درست فکر نکرده بودند و احتمالا دو طرف به سمت يک راه‌حل پيش خواهند رفت. به گفته سروش، اما نيلي معتقد است اگر تحريم‌ها وجود نداشت، اقتصاد ايران با ابرچالش‌هايي از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي، تأمين اجتماعي، نظام بانکي، آب و محيط زيست روبه‌روست که همين ابرچالش‌ها فارغ از تحريم‌ها مي‌توانند اوضاع اقتصادي- اجتماعي را به هم بريزند.
فاصله بين مردم و حاکميت از بين برود
بادامچي ديگر نماينده تهران و از اعضاي فراکسيون اميد هم در گفت‌وگو با «شرق» درباره جلسه ديروز گفت: تأكيد آقاي نيلي اين بود که درباره وضعيت تحريم‌ها بايد واقعيت را به مردم بگوييم. درعين‌حال حاکميت بايد سعي کند فاصله بين مردم و خود را از بين ببرد تا شرايط تحريم سپري شود.
به گفته بادامچي، نيلي معتقد است تحريم اثرات خود را بر اقتصاد ايران در سال 98 خواهد گذاشت و سختي‌هاي خاص خود را دارد، بنابراين بايد مردم را در جريان گذاشت تا همدلي بين مردم و حاکميت بيشتر شود.
اثرات مستقيم و غيرمستقيم تحريم
پروانه مافي ديگر عضو فراکسيون اميد هم درباره اين جلسه گفت: نيلي معتقد بود تحريم دو اثر مستقيم و غيرمستقيم دارد؛ اثر مستقيم آن اين است که طبيعتا ميزان صادرات نفت و ميعانات گازي را کاهش مي‌دهد که طبيعي است. اثر مستقيم آن بر ميزان صادرات نفت و ميعانات گازي است. بنابراين بايد حداقل صادرات يک ميليون بشکه نفت را داشته باشيم و کاهش درآمد 15 درصد سال 97 اگر در سال 98 ادامه پيدا کند با کاهش درآمدي 30 درصدي روبه‌رو خواهيم بود. تقريبا مي‌توان گفت اينها اثرات مستقيم تحريم است. اثرات غيرمستقيم تحريم بر صنعت توليد است که واردات آنها ممکن است دچار مشکل شود و کشور در انتهاي سال جاري و سال آينده دچار عدم تعادل مالي شود. مافي درعين‌حال تأكيد کرد: بحث آقاي نيلي اين بود که اگر همه در کنار هم باشند، قطعا موفق خواهند شد. نسبت به جلسه قبلي تا حدودي متفاوت بود و آقاي نيلي تحليل واقع‌بينانه‌اي داشتند. در اين جلسه آقاي نيلي زمان بيشتري را به طرح مباحث اختصاص دادند. البته چون فرصت زيادي نبود فقط برخي گلايه‌ها به‌صورت جزئي مطرح شد. بيشتر نمايندگان سؤال‌های بسياري درباره وضعيت اقتصادي با نگاهي رو به آينده مطرح کردند و نگراني‌هاي مردم به‌ويژه سؤال‌هایی که مردم در شهرستان‌ها مطرح مي‌کنند از سوي نمايندگان در اين جلسه مطرح شد.
به گفته نمايندگان قرار شده است اين جلسات با توجه به درپيش‌بودن طرح بودجه 98 در مجلس، با مسعود نيلي ادامه پيدا کند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

مسعود نيلي به جمع فراکسيون اميدي‌ها رفت؛ مجلس اولين مقصد بعد از دولت

جلسات فراکسيون اميد با نيلي ادامه خواهد داشت

روز گذشته اميدي‌ها تصميم گرفتند جلسات خود را با عضو جداشده از دولت يعني مسعود نيلي ادامه دهند. اين شايد مهم‌ترين تصميم اعضاي فراکسيون اميد بعد از جلسه با نيلي بود، آن‌هم بعد از جدايي نيلي از تيم مشاوره اقتصادي دولت. حتي هنگامي که يکي از نمايندگان از نيلي خواست دراين‌باره توضيحاتي ارائه دهد، محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون، مانع از اين شد و گفت اين موضوعات جزئياتي است که بهتر است وقت جلسه درگير آن نشود. اين نکته را بادامچي در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرد.
مسعود نيلي به روايت نمايندگان در جلسه کلياتي از وضعيت اقتصاد ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ارائه کرده است؛ پيش‌بيني خود را از شرايط تحريم و تأثيرگذاري آن بر اقتصاد ايران مطرح کرده و البته ابرچالش‌هايي را که مستقل از تحريم‌ها مي‌تواند اقتصاد از آنها تأثير بگيرد، تشريح کرده است.
مهم‌ترين موضوع، ميزان فروش نفت در شرايط تحريم است. نيلي در اين نشست تأكيد کرده اگر ايران بتواند فروش يک ميليون بشکه نفت در روز را محقق کند و درعين‌حال اتحاد و انسجام ملي بين همه فعالان سياسي، نظامي و... و مردم برقرار شود، مي‌توان در دو سال بازه تحريم‌ها را سپري کرد. نيلي همچنین گفته است اگر يک سال آينده با همدلي مردم و اين ميزان فروش نفت پيش برود، آمريکا و ايران به سمت يک راه‌حل پيش خواهند رفت. ابوالفضل سروش در گفت‌وگوي خود با «شرق»، به ترسيم چهره اقتصاد ايران با شاخص رفاه اجتماعي از سوي نيلي اشاره کرد و گفت: دکتر نيلي، مسير کلي اقتصاد ايران را با معيار رفاه اجتماعي ارزيابي کرد و گفت به‌لحاظ رفاه اجتماعي در هشت سال جنگ تا سال 68 زير سقوط بوديم. از سال 72 تا 74 وضعيت بهتري پيدا کرديم. اما از سال 72 تا 74 با توجه به تورم نزديک 50 درصدي متوقف شديم. سروش اضافه کرد: به گفته نيلي وضعيت رفاه اجتماعي از سال 75 تا 84 رو به اوج گذاشت و بهتر شد، اما از سال 85 تا 96 ما تقريبا در شرايط ثابت قرار داشتيم. اين عضو فراکسيون اميد ادامه داد: نيلي معتقد است اگر بتوانيم فروش نفت خود در سال آينده را به يک ميليون بشکه در روز برسانيم، مي‌توانيم از پس تحريم‌ها برآييم. او ادامه داد: نيلي تأكيد می‌کند که اين فروش نفت در کنار حفظ اتحاد و انسجام داخلي به‌ويژه بين نظامي‌ها، فعالان اجتماعي و سياسي، مي‌تواند دو اهرم ايران براي گذر از شرايط تحريم باشد. 
سروش افزود: به اعتقاد نيلي ممکن است که رفاه اجتماعي نداشته باشيم، اما در اين شاخص با سقوط مواجه نخواهيم بود. رکود اقتصادي هم وجود خواهد داشت، اما با توجه به ذخاير ارزي و فروش يک ميليون بشکه نفت، مي‌توان از اين شرايط عبور کرد. سروش اين نکته را هم گفت که از دیدگاه نيلي، اگر يک سال پيش‌رو با اين شرايط طي شود، آمريکا هم به اين نتيجه مي‌رسد که درباره ايران درست فکر نکرده بودند و احتمالا دو طرف به سمت يک راه‌حل پيش خواهند رفت. به گفته سروش، اما نيلي معتقد است اگر تحريم‌ها وجود نداشت، اقتصاد ايران با ابرچالش‌هايي از جمله صندوق‌هاي بازنشستگي، تأمين اجتماعي، نظام بانکي، آب و محيط زيست روبه‌روست که همين ابرچالش‌ها فارغ از تحريم‌ها مي‌توانند اوضاع اقتصادي- اجتماعي را به هم بريزند.
فاصله بين مردم و حاکميت از بين برود
بادامچي ديگر نماينده تهران و از اعضاي فراکسيون اميد هم در گفت‌وگو با «شرق» درباره جلسه ديروز گفت: تأكيد آقاي نيلي اين بود که درباره وضعيت تحريم‌ها بايد واقعيت را به مردم بگوييم. درعين‌حال حاکميت بايد سعي کند فاصله بين مردم و خود را از بين ببرد تا شرايط تحريم سپري شود.
به گفته بادامچي، نيلي معتقد است تحريم اثرات خود را بر اقتصاد ايران در سال 98 خواهد گذاشت و سختي‌هاي خاص خود را دارد، بنابراين بايد مردم را در جريان گذاشت تا همدلي بين مردم و حاکميت بيشتر شود.
اثرات مستقيم و غيرمستقيم تحريم
پروانه مافي ديگر عضو فراکسيون اميد هم درباره اين جلسه گفت: نيلي معتقد بود تحريم دو اثر مستقيم و غيرمستقيم دارد؛ اثر مستقيم آن اين است که طبيعتا ميزان صادرات نفت و ميعانات گازي را کاهش مي‌دهد که طبيعي است. اثر مستقيم آن بر ميزان صادرات نفت و ميعانات گازي است. بنابراين بايد حداقل صادرات يک ميليون بشکه نفت را داشته باشيم و کاهش درآمد 15 درصد سال 97 اگر در سال 98 ادامه پيدا کند با کاهش درآمدي 30 درصدي روبه‌رو خواهيم بود. تقريبا مي‌توان گفت اينها اثرات مستقيم تحريم است. اثرات غيرمستقيم تحريم بر صنعت توليد است که واردات آنها ممکن است دچار مشکل شود و کشور در انتهاي سال جاري و سال آينده دچار عدم تعادل مالي شود. مافي درعين‌حال تأكيد کرد: بحث آقاي نيلي اين بود که اگر همه در کنار هم باشند، قطعا موفق خواهند شد. نسبت به جلسه قبلي تا حدودي متفاوت بود و آقاي نيلي تحليل واقع‌بينانه‌اي داشتند. در اين جلسه آقاي نيلي زمان بيشتري را به طرح مباحث اختصاص دادند. البته چون فرصت زيادي نبود فقط برخي گلايه‌ها به‌صورت جزئي مطرح شد. بيشتر نمايندگان سؤال‌های بسياري درباره وضعيت اقتصادي با نگاهي رو به آينده مطرح کردند و نگراني‌هاي مردم به‌ويژه سؤال‌هایی که مردم در شهرستان‌ها مطرح مي‌کنند از سوي نمايندگان در اين جلسه مطرح شد.
به گفته نمايندگان قرار شده است اين جلسات با توجه به درپيش‌بودن طرح بودجه 98 در مجلس، با مسعود نيلي ادامه پيدا کند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید