30 شماره آخر

  • شماره 3388 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

گذر

انتقال فرودگاه مهرآباد و ايستگاه راه‌آهن از تهران منتفي شد
معاون سابق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي با اشاره به موافقت شهرداري تهران، از منتفي‌شدن موضوع انتقال ايستگاه راه‌آهن تهران و فرودگاه مهرآباد به خارج از پايتخت خبر داد.مهرداد تقي‌زاده در گفت‌وگو با مهر، درباره تشکيل شوراي تخصصي حمل‌ونقل مرکز پژوهش‌هاي مجلس اظهار کرد: با توجه به اينکه حمل‌ونقل درون‌شهري بر عهده شهرداري‌ها و حمل‌ونقل برون‌شهري بر عهده وزارت راه و شهرسازي است، هريک از اين دستگاه‌ها به‌صورت جزيره‌اي به وظايف خود عمل مي‌کنند؛ حتي با فرض اينکه هر دستگاه وظيفه خود را به‌صورت ايدئال نیز پيگيري کند، باز هم موضوعاتي که مربوط به ترکيب حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهري مي‌شود، مغفول مي‌ماند.دبير شوراي تخصصي حمل‌ونقل مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نقطه اوج يکپارچه‌سازي حمل‌ونقل درون و برون‌شهري جايي است که ايستگاه‌هاي راه‌آهن، فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي اتوبوس بين شهري در داخل شهرها ايجاد مي‌شود، ولي امکان اتصال آنها به مودهاي حمل‌ونقل درون‌شهري مانند ايستگاه‌هاي مترو يا اتوبوس‌راني درون‌شهري وجود ندارد. راه‌آهن، فرودگاه و حمل‌ونقل جاده‌اي در اختيار وزارت راه است، ولي متولي حمل‌ونقل درون‌شهري، شهرداري‌ها هستند.

نرخ تورم کالاهاي وارداتي  60/3درصد شد
براساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم کالاهاي وارداتي در فصل پاييز امسال به ۶۰.۳ درصد رسيد.به گزارش مهر، گزارش مقدماتي شاخص قيمت کالاهاي وارداتي فصل پاييز سال ١٣٩٧ از سوي مرکز آمار ايران منتشر شد.شاخص قيمت کالاهاي وارداتي (ريالي، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاييز سال ١٣٩٧ برابر با ۱۰۷۱.۹ است که نسبت به فصل تابستان سال ١٣٩٧، معادل ٢٨.٨ درصد افزايش داشته است. تغييرات شاخص قيمت کالاهاي وارداتي نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ١٢١.٦ درصد و تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ٦٠.٣ درصد بوده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

گذر

انتقال فرودگاه مهرآباد و ايستگاه راه‌آهن از تهران منتفي شد
معاون سابق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي با اشاره به موافقت شهرداري تهران، از منتفي‌شدن موضوع انتقال ايستگاه راه‌آهن تهران و فرودگاه مهرآباد به خارج از پايتخت خبر داد.مهرداد تقي‌زاده در گفت‌وگو با مهر، درباره تشکيل شوراي تخصصي حمل‌ونقل مرکز پژوهش‌هاي مجلس اظهار کرد: با توجه به اينکه حمل‌ونقل درون‌شهري بر عهده شهرداري‌ها و حمل‌ونقل برون‌شهري بر عهده وزارت راه و شهرسازي است، هريک از اين دستگاه‌ها به‌صورت جزيره‌اي به وظايف خود عمل مي‌کنند؛ حتي با فرض اينکه هر دستگاه وظيفه خود را به‌صورت ايدئال نیز پيگيري کند، باز هم موضوعاتي که مربوط به ترکيب حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهري مي‌شود، مغفول مي‌ماند.دبير شوراي تخصصي حمل‌ونقل مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نقطه اوج يکپارچه‌سازي حمل‌ونقل درون و برون‌شهري جايي است که ايستگاه‌هاي راه‌آهن، فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي اتوبوس بين شهري در داخل شهرها ايجاد مي‌شود، ولي امکان اتصال آنها به مودهاي حمل‌ونقل درون‌شهري مانند ايستگاه‌هاي مترو يا اتوبوس‌راني درون‌شهري وجود ندارد. راه‌آهن، فرودگاه و حمل‌ونقل جاده‌اي در اختيار وزارت راه است، ولي متولي حمل‌ونقل درون‌شهري، شهرداري‌ها هستند.

نرخ تورم کالاهاي وارداتي  60/3درصد شد
براساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم کالاهاي وارداتي در فصل پاييز امسال به ۶۰.۳ درصد رسيد.به گزارش مهر، گزارش مقدماتي شاخص قيمت کالاهاي وارداتي فصل پاييز سال ١٣٩٧ از سوي مرکز آمار ايران منتشر شد.شاخص قيمت کالاهاي وارداتي (ريالي، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاييز سال ١٣٩٧ برابر با ۱۰۷۱.۹ است که نسبت به فصل تابستان سال ١٣٩٧، معادل ٢٨.٨ درصد افزايش داشته است. تغييرات شاخص قيمت کالاهاي وارداتي نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ١٢١.٦ درصد و تغييرات چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ٦٠.٣ درصد بوده است.

ارسال دیدگاه شما