30 شماره آخر

  • شماره 3391 -
  • ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

بازتاب

 پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 20: احتراما پيرو انتشار پیام مردمي آن رسانه مورخ «24/11/1397 روزنامه كيهان»، «28/11/97 روزنامه شرق» و «29/11/97 روزنامه اطلاعات»، درخصوص هرس درختان شهرك شهيد بهشتي واقع در خيابان شهيد رجايي، جوابيه اين منطقه جهت اطلاع و پاسخ به شهروند محترم ارسال مي‌شود.محل مورد اشاره شهروند محترم، در برنامه هرس درختان سال 97 اداره فضاي سبز شهرداري منطقه 20 قرار داشته و طبق نظر كارشناسان انجام شده است. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

بازتاب

 پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 20: احتراما پيرو انتشار پیام مردمي آن رسانه مورخ «24/11/1397 روزنامه كيهان»، «28/11/97 روزنامه شرق» و «29/11/97 روزنامه اطلاعات»، درخصوص هرس درختان شهرك شهيد بهشتي واقع در خيابان شهيد رجايي، جوابيه اين منطقه جهت اطلاع و پاسخ به شهروند محترم ارسال مي‌شود.محل مورد اشاره شهروند محترم، در برنامه هرس درختان سال 97 اداره فضاي سبز شهرداري منطقه 20 قرار داشته و طبق نظر كارشناسان انجام شده است. 

ارسال دیدگاه شما