30 شماره آخر

  • شماره 3429 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

قتل در دعوا بر سر نوبت گرفتن چای نذری

شرق: جوانی که در درگیری بر سر نوبت گرفتن چای نذری مرتکب قتل شده است، دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 24 سه‌شنبه در محله علي‌آباد جنوبي حوالي خزانه، درگيري خونيني بين چهار نفر رخ داد. پس از آنکه مأموران كلانتري به محل اعزام شدند، مشخص شد دو نفر از نواحي دست و سينه به ضرب چاقو آسيب ديده‌اند و قبل از رسيدن مأموران اورژانس، فردي كه از ناحيه سينه چاقو خورده بود، به دليل شدت خون‌ريزي فوت شده و نفري كه چاقو به دستش خورده بود، به بیمارستان انتقال یافت. با توجه به فوت يكي از طرفين درگيري، بازپرس كشيك قتل تهران در جريان موضوع قرار گرفت و با هماهنگي مقام قضائي جسد مقتول به پزشكي قانوني منتقل و تحقيقات اوليه، از تنها مجروح اين درگيري آغاز شد. فرد مجروح گفت: حدود ساعت 10 شب با مقتول كه بچه‌محلم بود، بر سر نوبت گرفتن چاي نذري درگير شدم و با حضور مأموران در محل، درگيري پايان یافت اما بعد از رفتن مأموران دوباره با هم درگیر شدیم. من با آوردن دوست خودم به خزانه با مقتول قرار دعوا گذاشتم. مقتول نيز دوستش را به همراه خود آورد و به این ترتیب، نزاع را از سر گرفتيم. حين درگيري من و مقتول با سلاح سرد، مصدوم و دوستان‌مان متواري شدند. در ادامه‌ دوست مقتول كه در درگيري دوم شركت داشت، با معرفي خود به كلانتري گفته‌هاي مجروح حادثه را تأييد كرد و او نيز بازداشت شد. مأموران در ادامه نشانی خانه متهم اصلی را به دست آوردند و به آنجا رفتند و متهم را كه قصد فرار داشت، دستگير كردند.
بنا بر این گزارش، پرونده با دستگيري سه متهم و تكميل تحقيقات اوليه در اين زمينه در اختیار مقام قضائي قرار گرفت و سپس به اداره دهم پلیس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

قتل در دعوا بر سر نوبت گرفتن چای نذری

شرق: جوانی که در درگیری بر سر نوبت گرفتن چای نذری مرتکب قتل شده است، دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 24 سه‌شنبه در محله علي‌آباد جنوبي حوالي خزانه، درگيري خونيني بين چهار نفر رخ داد. پس از آنکه مأموران كلانتري به محل اعزام شدند، مشخص شد دو نفر از نواحي دست و سينه به ضرب چاقو آسيب ديده‌اند و قبل از رسيدن مأموران اورژانس، فردي كه از ناحيه سينه چاقو خورده بود، به دليل شدت خون‌ريزي فوت شده و نفري كه چاقو به دستش خورده بود، به بیمارستان انتقال یافت. با توجه به فوت يكي از طرفين درگيري، بازپرس كشيك قتل تهران در جريان موضوع قرار گرفت و با هماهنگي مقام قضائي جسد مقتول به پزشكي قانوني منتقل و تحقيقات اوليه، از تنها مجروح اين درگيري آغاز شد. فرد مجروح گفت: حدود ساعت 10 شب با مقتول كه بچه‌محلم بود، بر سر نوبت گرفتن چاي نذري درگير شدم و با حضور مأموران در محل، درگيري پايان یافت اما بعد از رفتن مأموران دوباره با هم درگیر شدیم. من با آوردن دوست خودم به خزانه با مقتول قرار دعوا گذاشتم. مقتول نيز دوستش را به همراه خود آورد و به این ترتیب، نزاع را از سر گرفتيم. حين درگيري من و مقتول با سلاح سرد، مصدوم و دوستان‌مان متواري شدند. در ادامه‌ دوست مقتول كه در درگيري دوم شركت داشت، با معرفي خود به كلانتري گفته‌هاي مجروح حادثه را تأييد كرد و او نيز بازداشت شد. مأموران در ادامه نشانی خانه متهم اصلی را به دست آوردند و به آنجا رفتند و متهم را كه قصد فرار داشت، دستگير كردند.
بنا بر این گزارش، پرونده با دستگيري سه متهم و تكميل تحقيقات اوليه در اين زمينه در اختیار مقام قضائي قرار گرفت و سپس به اداره دهم پلیس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد.

ارسال دیدگاه شما