30 شماره آخر

  • شماره 3429 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

چهارمين جلسه محاکمه برگزار شد

ورود پديده به فاز بحران از سال 92

چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پديده به رياست قاضي منصوري برگزار شد و در اين جلسه متهم اعتراف کرد پديده از سال 92 وارد فاز بحران شد و اگر دادستاني ورود نمي‌کرد، مشکلات بيشتري پيش مي‌آمد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده شرکت پديده در دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، با حضور جمعي از شاکیان، سهام‌داران، نمايندگان سازمان‌ها و ادارات دولتي، وکلاي مدافع متهمان، اصحاب رسانه و مطبوعات و وکلاي شاکیان به رياست قاضي منصوري در مشهد برگزار شد.در ابتداي جلسه قاضي منصوري با اشاره به روند رسيدگي به پرونده و با اعلام رسميت دادگاه، از حاضران خواست نظم جلسه و موازين تذکرداده‌شده قانوني را در صحن علني رعايت کنند.پس از انجام مواجهه حضوري بين متهمان و کارشناسان حاضر در صحن علني، قاضي منصوري از يکي از وکلاي جمعي از شاکیان خواست شکايت و مطالب خود را بیان کند.
با توجه به اتمام اظهارات وکيل شاکیان، قاضي منصوري از نمايندگان جمعي از شاکیان حاضر نيز خواست به بيان شکايت خود عليه متهمان پرونده بپردازند.
در اين هنگام رئيس جلسه از شاکیان اين پرونده خواست لوايح خود را به دفتر دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور در مشهد تسليم كنند.
پس از آن رئيس دادگاه از نماينده دادستان عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي خواست کيفرخواست متهم محمدرضا رياحي فرزند علي‌اصغر را قرائت كند.
مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور، تصاحب و حيف‌و‌ميل‌کردن اموال مردم و تشکيل شبکه کلاهبرداري با استفاده از تبليغات عامه از جمله اتهامات نامبرده طبق کيفرخواست صادرشده توسط دادسراي عمومي و انقلاب مشهد است.
با قرائت کيفرخواست، قاضي منصوري از متهم خواست به پرسش‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده با درنظرگرفتن صداقت پاسخ دهد.
قاضي منصوري هنگام تفهيم اتهام و طرح سؤال، خطاب به متهم گفت: با توجه به حجم عظيم تحقيقات انجام‌شده و گزارش‌های مراجع قانوني و اقرارهای صريح متهمان در مرحله تحقيقات؛ تأکيد مي‌کنم به پرسش‌های طرح‌شده دقيق و مبتني بر حقيقت پاسخ دهيد.
در اين هنگام متهم محمدرضا رياحي خطاب به دادگاه گفت: تمامي اظهارات خود در مراحل مختلف تحقيقات مقدماتي را قبول دارم.
او گفت: شرکت پديده از سال ۱۳۹۲ وارد بحران شد و چنان‌چه دادستاني به موضوع ورود نمي‌کرد، شاهد روي‌دادن مشکلات بسيار بيشتري مي‌بوديم.
متهم رياحي در پاسخ به پرسش دادگاه مبني بر نحوه قيمت‌گذاري سهام شرکت پديده گفت: تعيين ارزش قيمت سهام توسط آقاي پهلوان انجام می‌شد، ضمن اينکه رقابت با چند شرکت ديگر تشديدکننده تخلفات در زمينه تعيين ارزش سهام بود.در اين هنگام نماينده دادستان با اشاره به اقارير صريح متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي خواستار پخش کليپ سخنان متهم در جمع سهام‌داران شد که اين درخواست با موافقت رئيس دادگاه مواجه شد.پس از پخش مستندات ارائه‌شده توسط نماينده دادستان و پخش کليپ سخنراني متهم رياحي در جمع سهام‌داران؛ قاضي منصوري از وکيل مدافع متهم محمدرضا رياحي خواست به دفاع از موکل خود بپردازد.پس از اتمام دفاعيات وکيل مدافع متهم، دادگاه از وکيل جمعي از شاکیان خواست به بيان مطالب خود بپردازد و پس از آن نيز قاضي منصوري از نماينده دادستان خواست کيفرخواست متهم احسان محسني‌ثاني فرزند محمدرضا را قرائت کند.
متهم محسني‌ثاني به‌واسطه انجام تبليغات غيرواقعي در راستاي بالابردن کاذب قيمت سهام پديده، نقش داشته است و طبق کيفرخواست صادرشده توسط دادسراي عمومي و انقلاب مشهد، نامبرده متهم به معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل وقوع بزه و ارائه طريق ارتکاب جرم و تحصيل مال از طريق نامشروع است.نماينده داستان درباره نحوه عملکرد متهم محسني‌ثاني گفت: نامبرده به تبليغات غيرواقعي براي پديده به‌منظور افزايش قيمت حبابي سهام، مبادرت می‌کرده و با وجود الزام قانوني به‌عنوان «سهامي خاص» در تبليغات اشاره‌اي نمي‌شود، حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبليغات الزامي بوده است.با توجه به اظهارات متهم محسني‌ثاني؛ حسابرس ويژه پرونده با کسب اجازه از محضر رئيس دادگاه و در واکنش به سخنان متهم گفت: متهم تعداد زيادي سهام هديه به‌صورت رايگان از اين شرکت دريافت کرده است.پس از مواجهه حضوري بين وکيل جمعي از شاکیان و ارائه سخنان نماينده دادستان و وکيل مدافع متهم، قاضي منصوري ادامه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده شرکت پديده را به صبح امروز موکول کرد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

چهارمين جلسه محاکمه برگزار شد

ورود پديده به فاز بحران از سال 92

چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پديده به رياست قاضي منصوري برگزار شد و در اين جلسه متهم اعتراف کرد پديده از سال 92 وارد فاز بحران شد و اگر دادستاني ورود نمي‌کرد، مشکلات بيشتري پيش مي‌آمد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده شرکت پديده در دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، با حضور جمعي از شاکیان، سهام‌داران، نمايندگان سازمان‌ها و ادارات دولتي، وکلاي مدافع متهمان، اصحاب رسانه و مطبوعات و وکلاي شاکیان به رياست قاضي منصوري در مشهد برگزار شد.در ابتداي جلسه قاضي منصوري با اشاره به روند رسيدگي به پرونده و با اعلام رسميت دادگاه، از حاضران خواست نظم جلسه و موازين تذکرداده‌شده قانوني را در صحن علني رعايت کنند.پس از انجام مواجهه حضوري بين متهمان و کارشناسان حاضر در صحن علني، قاضي منصوري از يکي از وکلاي جمعي از شاکیان خواست شکايت و مطالب خود را بیان کند.
با توجه به اتمام اظهارات وکيل شاکیان، قاضي منصوري از نمايندگان جمعي از شاکیان حاضر نيز خواست به بيان شکايت خود عليه متهمان پرونده بپردازند.
در اين هنگام رئيس جلسه از شاکیان اين پرونده خواست لوايح خود را به دفتر دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور در مشهد تسليم كنند.
پس از آن رئيس دادگاه از نماينده دادستان عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي خواست کيفرخواست متهم محمدرضا رياحي فرزند علي‌اصغر را قرائت كند.
مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور، تصاحب و حيف‌و‌ميل‌کردن اموال مردم و تشکيل شبکه کلاهبرداري با استفاده از تبليغات عامه از جمله اتهامات نامبرده طبق کيفرخواست صادرشده توسط دادسراي عمومي و انقلاب مشهد است.
با قرائت کيفرخواست، قاضي منصوري از متهم خواست به پرسش‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده با درنظرگرفتن صداقت پاسخ دهد.
قاضي منصوري هنگام تفهيم اتهام و طرح سؤال، خطاب به متهم گفت: با توجه به حجم عظيم تحقيقات انجام‌شده و گزارش‌های مراجع قانوني و اقرارهای صريح متهمان در مرحله تحقيقات؛ تأکيد مي‌کنم به پرسش‌های طرح‌شده دقيق و مبتني بر حقيقت پاسخ دهيد.
در اين هنگام متهم محمدرضا رياحي خطاب به دادگاه گفت: تمامي اظهارات خود در مراحل مختلف تحقيقات مقدماتي را قبول دارم.
او گفت: شرکت پديده از سال ۱۳۹۲ وارد بحران شد و چنان‌چه دادستاني به موضوع ورود نمي‌کرد، شاهد روي‌دادن مشکلات بسيار بيشتري مي‌بوديم.
متهم رياحي در پاسخ به پرسش دادگاه مبني بر نحوه قيمت‌گذاري سهام شرکت پديده گفت: تعيين ارزش قيمت سهام توسط آقاي پهلوان انجام می‌شد، ضمن اينکه رقابت با چند شرکت ديگر تشديدکننده تخلفات در زمينه تعيين ارزش سهام بود.در اين هنگام نماينده دادستان با اشاره به اقارير صريح متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي خواستار پخش کليپ سخنان متهم در جمع سهام‌داران شد که اين درخواست با موافقت رئيس دادگاه مواجه شد.پس از پخش مستندات ارائه‌شده توسط نماينده دادستان و پخش کليپ سخنراني متهم رياحي در جمع سهام‌داران؛ قاضي منصوري از وکيل مدافع متهم محمدرضا رياحي خواست به دفاع از موکل خود بپردازد.پس از اتمام دفاعيات وکيل مدافع متهم، دادگاه از وکيل جمعي از شاکیان خواست به بيان مطالب خود بپردازد و پس از آن نيز قاضي منصوري از نماينده دادستان خواست کيفرخواست متهم احسان محسني‌ثاني فرزند محمدرضا را قرائت کند.
متهم محسني‌ثاني به‌واسطه انجام تبليغات غيرواقعي در راستاي بالابردن کاذب قيمت سهام پديده، نقش داشته است و طبق کيفرخواست صادرشده توسط دادسراي عمومي و انقلاب مشهد، نامبرده متهم به معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور از طريق تسهيل وقوع بزه و ارائه طريق ارتکاب جرم و تحصيل مال از طريق نامشروع است.نماينده داستان درباره نحوه عملکرد متهم محسني‌ثاني گفت: نامبرده به تبليغات غيرواقعي براي پديده به‌منظور افزايش قيمت حبابي سهام، مبادرت می‌کرده و با وجود الزام قانوني به‌عنوان «سهامي خاص» در تبليغات اشاره‌اي نمي‌شود، حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبليغات الزامي بوده است.با توجه به اظهارات متهم محسني‌ثاني؛ حسابرس ويژه پرونده با کسب اجازه از محضر رئيس دادگاه و در واکنش به سخنان متهم گفت: متهم تعداد زيادي سهام هديه به‌صورت رايگان از اين شرکت دريافت کرده است.پس از مواجهه حضوري بين وکيل جمعي از شاکیان و ارائه سخنان نماينده دادستان و وکيل مدافع متهم، قاضي منصوري ادامه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده شرکت پديده را به صبح امروز موکول کرد.

ارسال دیدگاه شما