30 شماره آخر

  • شماره 3455 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

حسين مرعشی:

کشور را به دست پایداری‌ها نمی‌دهیم

حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگی گفت: «اصلاح‌طلبان راهی جز شرکت و حضور فعال در انتخابات در حد مقدوراتشان ندارند. نمی‌توانیم کشور را به جبهه پایداری با آن سیاست‌های غلطشان بدهیم». به گزارش «ايلنا»، مرعشی در واکنش به چگونگی شرایط حضور اصلاح‌طلبان در فضای بی‌رمقی و رکود سیاسی جامعه و سودی که طیف مقابل جریان اصلاح‌طلبی از این شرایط می‌برد، گفت: «مرجع و محور همه مسائل انتخاباتی در جریان اصلاحات شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بوده و این شورا نماد جبهه تازه‌تأسیس اصلاح‌طلبان ایران اسلامی و بالاترین رکن آن هم هست». او با بیان اینکه در این دوره از فعالیت شورای‌عالی حضور ندارد، گفت: «علیرغم شرایط سخت موجود برای کل سیاست‌ورزان به طور عام و برای اصلاح‌طلبان به طور خاص، این شرایط به این معنی نیست که اصلاح‌طلبان نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت باشند». مرعشی در پاسخ به این سؤال که استراتژی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو چه خواهد بود، گفت: «اصلاح‌طلبان راهی جز شرکت و حضور فعال در انتخابات در حد مقدوراتشان ندارند». وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم کشور را به راحتی به جبهه پایداری که اشتباهاتشان را به خوبی می‌دانیم بسپاریم، گفت: «سیاست‌های غلطشان را می‌شناسیم که چه بر سر کشور خواهد آورد و از سوی دیگر هم نمی‌توانیم مردم را از کل نظام سیاسی موجود ناامید کنیم و مردم را ارجاع بدهیم به نیروهایی که دستشان در دست دشمن بوده و نان دشمن را می‌خورند و نام ایران را بر زبان می‌رانند. حتما کشور را نمی‌شود به آنها سپرد». او افزود: «کسانی که اصلاح‌طلبان را تشویق به شرکت‌نکردن در انتخابات می‌کنند یا فکر می‌کنند اصلاح‌طلبان نباید در این دوره فعال شوند، چون شرایط سخت است، باید بدانند اگر این سیاست اعمال شود، آنها باید حاکمیت مطلق جبهه پایداری در مجلس را بپذیرند و آنهایی که اصلاح‌طلبان را از حضور در انتخابات بر حذر می‌کنند، باید بپذیرند که جلیلی رئیس مجلس شود. اگر این مطلوب است باید به این سمت حرکت کرد و اگر نیست باید در انتخابات شرکت کنند». این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: «شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برای نحوه ورود به انتخابات مجلس تصمیم نهایی را از جانب کل اصلاح‌طلبان خواهد گرفت». 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

حسين مرعشی:

کشور را به دست پایداری‌ها نمی‌دهیم

حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگی گفت: «اصلاح‌طلبان راهی جز شرکت و حضور فعال در انتخابات در حد مقدوراتشان ندارند. نمی‌توانیم کشور را به جبهه پایداری با آن سیاست‌های غلطشان بدهیم». به گزارش «ايلنا»، مرعشی در واکنش به چگونگی شرایط حضور اصلاح‌طلبان در فضای بی‌رمقی و رکود سیاسی جامعه و سودی که طیف مقابل جریان اصلاح‌طلبی از این شرایط می‌برد، گفت: «مرجع و محور همه مسائل انتخاباتی در جریان اصلاحات شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بوده و این شورا نماد جبهه تازه‌تأسیس اصلاح‌طلبان ایران اسلامی و بالاترین رکن آن هم هست». او با بیان اینکه در این دوره از فعالیت شورای‌عالی حضور ندارد، گفت: «علیرغم شرایط سخت موجود برای کل سیاست‌ورزان به طور عام و برای اصلاح‌طلبان به طور خاص، این شرایط به این معنی نیست که اصلاح‌طلبان نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت باشند». مرعشی در پاسخ به این سؤال که استراتژی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو چه خواهد بود، گفت: «اصلاح‌طلبان راهی جز شرکت و حضور فعال در انتخابات در حد مقدوراتشان ندارند». وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم کشور را به راحتی به جبهه پایداری که اشتباهاتشان را به خوبی می‌دانیم بسپاریم، گفت: «سیاست‌های غلطشان را می‌شناسیم که چه بر سر کشور خواهد آورد و از سوی دیگر هم نمی‌توانیم مردم را از کل نظام سیاسی موجود ناامید کنیم و مردم را ارجاع بدهیم به نیروهایی که دستشان در دست دشمن بوده و نان دشمن را می‌خورند و نام ایران را بر زبان می‌رانند. حتما کشور را نمی‌شود به آنها سپرد». او افزود: «کسانی که اصلاح‌طلبان را تشویق به شرکت‌نکردن در انتخابات می‌کنند یا فکر می‌کنند اصلاح‌طلبان نباید در این دوره فعال شوند، چون شرایط سخت است، باید بدانند اگر این سیاست اعمال شود، آنها باید حاکمیت مطلق جبهه پایداری در مجلس را بپذیرند و آنهایی که اصلاح‌طلبان را از حضور در انتخابات بر حذر می‌کنند، باید بپذیرند که جلیلی رئیس مجلس شود. اگر این مطلوب است باید به این سمت حرکت کرد و اگر نیست باید در انتخابات شرکت کنند». این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: «شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برای نحوه ورود به انتخابات مجلس تصمیم نهایی را از جانب کل اصلاح‌طلبان خواهد گرفت». 

ارسال دیدگاه شما