30 شماره آخر

  • شماره 3472 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

پیشنهاد کدخدایی

تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شوراها

سخنگوی شورای نگهبان پیشنهاد تشکیل یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها را مطرح کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی عصر دیروز با اعضای شورای عالی استان‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد. او در بخش نخست سخنان خود گفت: قانون اساسی وظیفه نظارت در حوزه‌هایی را که قانون مشخص می‌کند، برعهده شوراها قرار داده است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به درخواست اعضای شورای عالی استان‌ها برای نظارت این شورا بر انتخابات شوراها تأکید کرد: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. کدخدایی در بیان دلایل نپذیرفتن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان، اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اِعداد نظارت بر سایر انتخابات‌ها لحاظ نشده است.او افزود: در‌عین‌حال امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در‌حال‌حاضر وجود ندارد. به‌طور‌مثال ما در انتخابات گذشته مجلس که ۱۲ هزار نفر نامزد شدند، با مشکل مواجه شدیم، چه برسد به اینکه بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد که «یک نهاد ملی» برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می‌تواند دائمی باشد.کدخدایی همچنین تصریح کرد: شوراها می‌توانند بر تخلفاتی که احتمالا در داخل شوراهای شهر و روستا شکل می‌گیرد، خودشان رسیدگی و برخورد کند. از سوی دیگر حتی شوراها باید سازوکاری برای نظارت بر مصوبات شوراهای شهر و روستا داشته باشند. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

پیشنهاد کدخدایی

تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شوراها

سخنگوی شورای نگهبان پیشنهاد تشکیل یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها را مطرح کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی عصر دیروز با اعضای شورای عالی استان‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد. او در بخش نخست سخنان خود گفت: قانون اساسی وظیفه نظارت در حوزه‌هایی را که قانون مشخص می‌کند، برعهده شوراها قرار داده است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به درخواست اعضای شورای عالی استان‌ها برای نظارت این شورا بر انتخابات شوراها تأکید کرد: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. کدخدایی در بیان دلایل نپذیرفتن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان، اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اِعداد نظارت بر سایر انتخابات‌ها لحاظ نشده است.او افزود: در‌عین‌حال امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در‌حال‌حاضر وجود ندارد. به‌طور‌مثال ما در انتخابات گذشته مجلس که ۱۲ هزار نفر نامزد شدند، با مشکل مواجه شدیم، چه برسد به اینکه بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد که «یک نهاد ملی» برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می‌تواند دائمی باشد.کدخدایی همچنین تصریح کرد: شوراها می‌توانند بر تخلفاتی که احتمالا در داخل شوراهای شهر و روستا شکل می‌گیرد، خودشان رسیدگی و برخورد کند. از سوی دیگر حتی شوراها باید سازوکاری برای نظارت بر مصوبات شوراهای شهر و روستا داشته باشند. 

ارسال دیدگاه شما