30 شماره آخر

  • شماره 3500 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

اینستاگرام اجباری شد!

پوریا عالمی

 

 

سوفیا! عشقم! خیالت راحت! سخنگوی قوه قضائیه گفت که خبر فیلتر اینستاگرام صحت ندارد.
واقعا هم چرا باید اینستاگرام فیلتر شود؟
چی بهتر از اینکه مردم توی اینستاگرام آواز بخوانند، آشپزی کنند، مهمانی کنند، کمپین راه بیندازند، هشتگ بزنند، به دریاچه ارومیه اعتراض کنند، برای زاینده‌رود هشتگ بزنند، با کارگران هفت‌تپه همدردی کنند، عکس پروفایلشان را به ببر ایرانی تغییر دهند، به خوردن پول بیت‌المال اعتراض می‌کنند، به مجری‌های تلویزیون و مستندهای ضدروشنفکری گیر می‌دهند، به گرانی اعتراض می‌کنند، بغض می‌کنند برای زن‌هایی که پشت در ورزشگاه اجازه ورود بهشان نمی‌دهند و...
می‌بینی سوفیا؟ چرا اینستاگرام باید فیلتر شود؟ قشنگ آدم آنجا تخلیه می‌شود و خلاص!
به نظر ما جای فیلتر، تازه ممکن است قانون کنند هر ایرانی باید یک اینستاگرام به زور هم که شده داشته باشد.
عاشق دایرکت تو؛ میدون دوم

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

اینستاگرام اجباری شد!

پوریا عالمی

 

 

سوفیا! عشقم! خیالت راحت! سخنگوی قوه قضائیه گفت که خبر فیلتر اینستاگرام صحت ندارد.
واقعا هم چرا باید اینستاگرام فیلتر شود؟
چی بهتر از اینکه مردم توی اینستاگرام آواز بخوانند، آشپزی کنند، مهمانی کنند، کمپین راه بیندازند، هشتگ بزنند، به دریاچه ارومیه اعتراض کنند، برای زاینده‌رود هشتگ بزنند، با کارگران هفت‌تپه همدردی کنند، عکس پروفایلشان را به ببر ایرانی تغییر دهند، به خوردن پول بیت‌المال اعتراض می‌کنند، به مجری‌های تلویزیون و مستندهای ضدروشنفکری گیر می‌دهند، به گرانی اعتراض می‌کنند، بغض می‌کنند برای زن‌هایی که پشت در ورزشگاه اجازه ورود بهشان نمی‌دهند و...
می‌بینی سوفیا؟ چرا اینستاگرام باید فیلتر شود؟ قشنگ آدم آنجا تخلیه می‌شود و خلاص!
به نظر ما جای فیلتر، تازه ممکن است قانون کنند هر ایرانی باید یک اینستاگرام به زور هم که شده داشته باشد.
عاشق دایرکت تو؛ میدون دوم

ارسال دیدگاه شما