30 شماره آخر

  • شماره 3552 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

تحقیق درباره مرگ زن مسن 4 ماه بعد از فوت

شرق: تحقیقات جنایی درباره علت فوت پیرزنی مسن چهار ماه بعد از دفن او با شکایت دخترش آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما، این زن 70ساله که تنها زندگی می‌کرد، خردادماه فوت شد. دختر او وقتی برای سرزدن به مادرش به منزل او رفت، جسدش را پیدا کرد و بعد از آن کارهای کفن و دفن انجام شد. مدتی بعد دختر متوفی با مراجعه به دادسرای جنایی تهران ادعایی را مطرح کرد و گفت: مادرم تعدادی سکه داشت که همه آنها مفقود شده است و من به‌ برادرم و همسر او مظنون هستم. بازپرس جنایی بعد از طرح این شکایت از برادر و زن برادر شاکی تحقیق کرد اما آن دو گفتند از ماجرای سکه‌ها بی‌اطلاع هستند. عروس متوفی گفت: من با داشتن دو دختر و یک پسر از 15 سال قبل تنها زندگی‌ می‌کردم. شوهر فعلی‌ام عطاری داشت و من از او برای پوستم داروی گیاهی می‌گرفتم و در رفت‌وآمدهایی که به مغازه‌اش داشتم، او و مادرش از من  خواستگاری کردند و ما با هم ازدواج کردیم. در این دو سال که ازدواج کرده‌ام، هیچ مشکلی نداشتیم. من و شوهرم مرتب به مادر او سر می‌زدیم و کارهایش را انجام می‌دادیم. من همیشه برایش غذا درست می‌کردم و شوهرم داروهای او را می‌داد. یک روز قبل از فوت آن زن ما خانه او بودیم و من برایش سوپ درست کردم. بعد هم به خانه خودمان رفتیم تا اینکه مطلع شدیم او فوت شده است. ما از ماجرای سکه‌ها هیچ اطلاعی نداریم. بازپرس جنایی در ادامه از متخصصان پزشکی قانونی خواست درباره علت اصلی فوت زن مسن تحقیق کنند. این در حالی است که در گواهی فوت او علت مرگ ایست قلبی اعلام شده بود.
بنا بر این گزارش، تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد تا مشخص شود آیا موضوع مشکوکی در پرونده وجود دارد یا خیر؟ 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

تحقیق درباره مرگ زن مسن 4 ماه بعد از فوت

شرق: تحقیقات جنایی درباره علت فوت پیرزنی مسن چهار ماه بعد از دفن او با شکایت دخترش آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما، این زن 70ساله که تنها زندگی می‌کرد، خردادماه فوت شد. دختر او وقتی برای سرزدن به مادرش به منزل او رفت، جسدش را پیدا کرد و بعد از آن کارهای کفن و دفن انجام شد. مدتی بعد دختر متوفی با مراجعه به دادسرای جنایی تهران ادعایی را مطرح کرد و گفت: مادرم تعدادی سکه داشت که همه آنها مفقود شده است و من به‌ برادرم و همسر او مظنون هستم. بازپرس جنایی بعد از طرح این شکایت از برادر و زن برادر شاکی تحقیق کرد اما آن دو گفتند از ماجرای سکه‌ها بی‌اطلاع هستند. عروس متوفی گفت: من با داشتن دو دختر و یک پسر از 15 سال قبل تنها زندگی‌ می‌کردم. شوهر فعلی‌ام عطاری داشت و من از او برای پوستم داروی گیاهی می‌گرفتم و در رفت‌وآمدهایی که به مغازه‌اش داشتم، او و مادرش از من  خواستگاری کردند و ما با هم ازدواج کردیم. در این دو سال که ازدواج کرده‌ام، هیچ مشکلی نداشتیم. من و شوهرم مرتب به مادر او سر می‌زدیم و کارهایش را انجام می‌دادیم. من همیشه برایش غذا درست می‌کردم و شوهرم داروهای او را می‌داد. یک روز قبل از فوت آن زن ما خانه او بودیم و من برایش سوپ درست کردم. بعد هم به خانه خودمان رفتیم تا اینکه مطلع شدیم او فوت شده است. ما از ماجرای سکه‌ها هیچ اطلاعی نداریم. بازپرس جنایی در ادامه از متخصصان پزشکی قانونی خواست درباره علت اصلی فوت زن مسن تحقیق کنند. این در حالی است که در گواهی فوت او علت مرگ ایست قلبی اعلام شده بود.
بنا بر این گزارش، تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد تا مشخص شود آیا موضوع مشکوکی در پرونده وجود دارد یا خیر؟ 

 

ارسال دیدگاه شما