30 شماره آخر

  • شماره 3552 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

یک‌چهارم «زنان» ایرانی روستانشین‌اند

ایسنا: ‌بر اساس آمارهای سال ۹۵ مرکز آمار ایران، ۱۰ میلیون و صد نفر از زنان ایرانی روستانشین هستند؛ زنانی که با وجود فعالیت‌های سخت در کارهای کشاورزی، قالی‌بافی، دامپروری، سبک زندگی متفاوت و... و با وجود ارتقا و پیشرفت امکانات بهداشتی در دوران پس از انقلاب، به نظر می‌رسد هنوز به امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی مطلوبی ندارند. شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس، با اشاره به آمارهای سال ۹۵ مرکز آمار ایران گفت: طبق آمارها، بیش از نیمی از جمعیت ایران در اوایل انقلاب روستانشین بودند؛ یعنی ۴۷ درصد شهرنشین و ۵۳ درصد روستانشین بودند، اما به مرور زمان ضریب شهرنشینی در کشور افزایش و ضریب روستانشینی کاهش یافت، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را روستانشینان تشکیل می‌دادند؛ یعنی معادل ۷۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین و ۲۵ درصد روستانشین هستند. به گفته کاظمی‌پور، درحال‌حاضر حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور روستانشین هستند که ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنها مرد و ۱۰ میلیون و صد هزار نفر از آنها زن هستند. بنابر اظهارات وی، حدود ۲۴ درصد جمعیت ایران کمتر از ۱۵ سال، حدود شش درصد بیش از ۶۵ سال و حدود ۷۰ درصد ۱۵ تا ۶۴ سال سن دارند، اما آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که جمعیت جوان روستانشین بیش از نقاط شهری است، زیرا هنوز میزان باروری در روستاها کمی بیشتر از نقاط شهری است و عموما مهاجرت از نقاط روستایی به نقاط شهری توسط افراد فعال و شاغل رخ می‌دهد. درواقع حدود ۲۷ درصد از جمعیت روستانشینان کمتر از ۱۵ سال سن دارند. این جمعیت‌شناس ادامه داد: درواقع یک‌چهارم از زنان ایرانی روستانشین هستند که حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها کمتر از ۱۵ سال، حدود ۷۰۰ هزار نفر بالای ۶۵ سال و شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آنها نیز حدود ۱۵ تا ۶۵ سال سن دارند. وی در پاسخ به این سؤال که بیشترین تعداد زنان روستایی در کدام نقاط کشور ساکن هستند؟ بیان کرد: اگرچه ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران روستانشین هستند، اما روستانشینان به صورت پراکنده در کشور سکونت دارند؛ به‌طورمثال حدود ۴۷ درصد استان گلستان و ۴۱ درصد جمعیت استان خراسان جنوبی روستانشین هستند. این در حالی است که کمتر از ۱۰ درصد جمعیت استان‌های قم و تهران در روستاها سکونت دارند. اغلب تعداد روستانشینان استان‌های محروم بیشتر از سایر استان‌هاست، اما آمارها بیانگر آن است که بیشترین ضریب روستانشینی متعلق به استان گلستان و کمترین ضریب روستانشینی متعلق به استان قم است. کاظمی‌پور در ادامه درباره میانگین سن ازدواج زنان کشور گفت: میانگین سن ازدواج زنان در کشور ۲۴.۵ سال است که این عدد در نقاط روستایی ۲۳ و در نقاط شهری ۲۵ سال است.  وی در ادامه به وضعیت اشتغال زنان روستانشین نیز اشاره کرد و گفت: تنها هفت درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۵ ساله زنان روستایی شاغل هستند، اما می‌توان ادعا کرد که در حقیقت از شش میلیون و ۴۰۰ هزار زن ۱۵ تا ۶۴ ساله روستایی، حدود ۴۰ درصد از آنها فعال باشند، زیرا اغلب در هنگام سرشماری از زنان این‌طور سؤال می‌شود که آیا در یک سال گذشته کسب درآمد داشته‌اید یا خیر؟ اگر فعالیت آنها موجب کسب درآمد شده باشد، افراد شاغل محسوب می‌شوند. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

یک‌چهارم «زنان» ایرانی روستانشین‌اند

ایسنا: ‌بر اساس آمارهای سال ۹۵ مرکز آمار ایران، ۱۰ میلیون و صد نفر از زنان ایرانی روستانشین هستند؛ زنانی که با وجود فعالیت‌های سخت در کارهای کشاورزی، قالی‌بافی، دامپروری، سبک زندگی متفاوت و... و با وجود ارتقا و پیشرفت امکانات بهداشتی در دوران پس از انقلاب، به نظر می‌رسد هنوز به امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی مطلوبی ندارند. شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس، با اشاره به آمارهای سال ۹۵ مرکز آمار ایران گفت: طبق آمارها، بیش از نیمی از جمعیت ایران در اوایل انقلاب روستانشین بودند؛ یعنی ۴۷ درصد شهرنشین و ۵۳ درصد روستانشین بودند، اما به مرور زمان ضریب شهرنشینی در کشور افزایش و ضریب روستانشینی کاهش یافت، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را روستانشینان تشکیل می‌دادند؛ یعنی معادل ۷۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین و ۲۵ درصد روستانشین هستند. به گفته کاظمی‌پور، درحال‌حاضر حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور روستانشین هستند که ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنها مرد و ۱۰ میلیون و صد هزار نفر از آنها زن هستند. بنابر اظهارات وی، حدود ۲۴ درصد جمعیت ایران کمتر از ۱۵ سال، حدود شش درصد بیش از ۶۵ سال و حدود ۷۰ درصد ۱۵ تا ۶۴ سال سن دارند، اما آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که جمعیت جوان روستانشین بیش از نقاط شهری است، زیرا هنوز میزان باروری در روستاها کمی بیشتر از نقاط شهری است و عموما مهاجرت از نقاط روستایی به نقاط شهری توسط افراد فعال و شاغل رخ می‌دهد. درواقع حدود ۲۷ درصد از جمعیت روستانشینان کمتر از ۱۵ سال سن دارند. این جمعیت‌شناس ادامه داد: درواقع یک‌چهارم از زنان ایرانی روستانشین هستند که حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها کمتر از ۱۵ سال، حدود ۷۰۰ هزار نفر بالای ۶۵ سال و شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آنها نیز حدود ۱۵ تا ۶۵ سال سن دارند. وی در پاسخ به این سؤال که بیشترین تعداد زنان روستایی در کدام نقاط کشور ساکن هستند؟ بیان کرد: اگرچه ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران روستانشین هستند، اما روستانشینان به صورت پراکنده در کشور سکونت دارند؛ به‌طورمثال حدود ۴۷ درصد استان گلستان و ۴۱ درصد جمعیت استان خراسان جنوبی روستانشین هستند. این در حالی است که کمتر از ۱۰ درصد جمعیت استان‌های قم و تهران در روستاها سکونت دارند. اغلب تعداد روستانشینان استان‌های محروم بیشتر از سایر استان‌هاست، اما آمارها بیانگر آن است که بیشترین ضریب روستانشینی متعلق به استان گلستان و کمترین ضریب روستانشینی متعلق به استان قم است. کاظمی‌پور در ادامه درباره میانگین سن ازدواج زنان کشور گفت: میانگین سن ازدواج زنان در کشور ۲۴.۵ سال است که این عدد در نقاط روستایی ۲۳ و در نقاط شهری ۲۵ سال است.  وی در ادامه به وضعیت اشتغال زنان روستانشین نیز اشاره کرد و گفت: تنها هفت درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۵ ساله زنان روستایی شاغل هستند، اما می‌توان ادعا کرد که در حقیقت از شش میلیون و ۴۰۰ هزار زن ۱۵ تا ۶۴ ساله روستایی، حدود ۴۰ درصد از آنها فعال باشند، زیرا اغلب در هنگام سرشماری از زنان این‌طور سؤال می‌شود که آیا در یک سال گذشته کسب درآمد داشته‌اید یا خیر؟ اگر فعالیت آنها موجب کسب درآمد شده باشد، افراد شاغل محسوب می‌شوند. 

ارسال دیدگاه شما