30 شماره آخر

  • شماره 3552 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

الو شرق 88948273

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

مزاحمت مسافربرهاي شخصي: مقابل ايستگاه مترو پيروزي واقع در خيابان پيروزي عده‌اي مسافربرهاي شخصي توقف می‌کنند و با صداي بلند از مسافران مي‌خواهند سوار خودرویشان شوند. آلودگي صوتي و بي‌نظمي موجب نارضايتي كاسبان و رهگذران شده است. همچنين برخي رانندگان تاكسي بر اين عقيده‌اند‌ آنان ماليات و هزينه‌هاي جانبي به شهرداري و سازمان تاكسي‌راني مي‌پردازند اما خودروها و مسافربرهاي شخصي در بسياري محل‌ها توقف و براي خودشان به عنوان خودروهاي خطي فعاليت مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند مسافران سوار تاكسي‌ها شوند. از راهنمايي و رانندگي انتظار مي‌رود اجازه ندهد حق و حقوق رانندگان تاكسي ناديده گرفته شود.
سيدحسن ميرنبوي

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

الو شرق 88948273

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

مزاحمت مسافربرهاي شخصي: مقابل ايستگاه مترو پيروزي واقع در خيابان پيروزي عده‌اي مسافربرهاي شخصي توقف می‌کنند و با صداي بلند از مسافران مي‌خواهند سوار خودرویشان شوند. آلودگي صوتي و بي‌نظمي موجب نارضايتي كاسبان و رهگذران شده است. همچنين برخي رانندگان تاكسي بر اين عقيده‌اند‌ آنان ماليات و هزينه‌هاي جانبي به شهرداري و سازمان تاكسي‌راني مي‌پردازند اما خودروها و مسافربرهاي شخصي در بسياري محل‌ها توقف و براي خودشان به عنوان خودروهاي خطي فعاليت مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند مسافران سوار تاكسي‌ها شوند. از راهنمايي و رانندگي انتظار مي‌رود اجازه ندهد حق و حقوق رانندگان تاكسي ناديده گرفته شود.
سيدحسن ميرنبوي

ارسال دیدگاه شما