30 شماره آخر

  • شماره 3566 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

رئيس هيئت‌مديره بانک تجارت اعلام کرد

براي کاهش زيان برنامه داريم

اخبار مرتبط با بانک تجارت به عنوان بزرگ‌ترين شرکت بورسي کشور همواره مورد توجه هزاران سهامدار حقيقي و حقوقي اين بانک است. کاهش زيان بانک تجارت به عنوان محوري‌ترين برنامه هيئت‌مديره در آخرين مجمع عمومي برگزارشده اعلام شد و عملکرد ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد اين بانک براي تحقق اين هدف به توفيقاتي دست يافته است. براي آگاهي از برنامه‌هاي اين بانک در شش‌ماهه دوم سال براي خروج از زيان گفت‌وگويي با اميرمسعود رزازان رئيس هيئت‌مديره اين بانک انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد: 
افزايش سرمايه بانک تجارت چگونه انجام شد؟
بانک تجارت در سال 1397 اقدام به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به مبلغ بيش از 208هزارو 665 ميليارد ريال کرد که از اين ميزان، براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ 178هزارو226ميلياردو 127 ميليون ريال به عنوان سرمايه ثبتي و مبلغ 30هزارو439ميلياردو 460 ميليون ريال به سرفصل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها منتقل شد و در نهايت بانک تجارت با سرمايه‌اي بالغ بر 223هزارو926ميلياردو 127ميليون ريال به عنوان بزرگ‌ترين شرکت بورسي شناخته و از مشموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت خارج شد.
براي کاهش زيان بانک تا پايان امسال چه برنامه‌هايي داريد؟ 
در راستاي جلوگيري از بروز مجدد مشکلات قانوني، اين بانک مطابق آنچه در گزارش تفسيري شش‌ماهه 98 اعلام کرد، در نظر دارد زيان خود را تا پايان سال جاري به صفر نزديک کند. طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده براي تحقق اين مهم، بانک ضمن تداوم اقدامات خود در بهبود سودآوري بخش‌هاي اصلي عمليات که همان مديريت منابع و مصارف با هدف کاهش هزينه پول و افزايش بازده پرتفوي دارايي‌ها و افزايش درآمدهاي کارمزدي بوده، برنامه‌هاي مبسوط ديگري را نيز در دستور کار دارد. يکي از محورهاي اصلي برنامه‌ها فروش سودآور سرمايه‌گذاري‌ها، املاک و دارايي‌هاي ثابت براي رعايت ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد بوده و پيش‌بيني مي‌شود با توجه به پتانسيل موجود در سرمايه‌گذاري‌ها و املاک بانک، تحقق فروش برخي از آنها تا پايان سال جاري مي‌تواند بخشي از زيان سال جاري را پوشش دهد.
واقعي‌کردن نرخ ارز مورد استفاده براي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در روند کاهش زيان بانک چه اندازه مؤثر است؟
محور ديگر برنامه‌هاي بانک اخذ موافقت بانک مرکزي درخصوص واقعي‌کردن نرخ ارز مورد استفاده براي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي تا پايان سال 1398 با توجه به وضعيت باز مثبت ارزي بانک (حدود 880 ميليون يورو) است، چراکه اعلام هرگونه نرخ بالاتر از نرخ فعلي تسعير ارز، افزايش حقوق صاحبان سهام از محل شناسايي سود در سرفصل نتيجه مبادلات ارزي را در پي خواهد داشت.علاوه بر برنامه‌هاي فوق براي کاهش زيان بانک، اخذ مجوزات لازم براي ثبت و انتقال سرفصل اندوخته مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها که در سال گذشته امکان ثبت آن در سرمايه ثبتي بانک فراهم نشد، در دست اقدام است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

رئيس هيئت‌مديره بانک تجارت اعلام کرد

براي کاهش زيان برنامه داريم

اخبار مرتبط با بانک تجارت به عنوان بزرگ‌ترين شرکت بورسي کشور همواره مورد توجه هزاران سهامدار حقيقي و حقوقي اين بانک است. کاهش زيان بانک تجارت به عنوان محوري‌ترين برنامه هيئت‌مديره در آخرين مجمع عمومي برگزارشده اعلام شد و عملکرد ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد اين بانک براي تحقق اين هدف به توفيقاتي دست يافته است. براي آگاهي از برنامه‌هاي اين بانک در شش‌ماهه دوم سال براي خروج از زيان گفت‌وگويي با اميرمسعود رزازان رئيس هيئت‌مديره اين بانک انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد: 
افزايش سرمايه بانک تجارت چگونه انجام شد؟
بانک تجارت در سال 1397 اقدام به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به مبلغ بيش از 208هزارو 665 ميليارد ريال کرد که از اين ميزان، براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ 178هزارو226ميلياردو 127 ميليون ريال به عنوان سرمايه ثبتي و مبلغ 30هزارو439ميلياردو 460 ميليون ريال به سرفصل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها منتقل شد و در نهايت بانک تجارت با سرمايه‌اي بالغ بر 223هزارو926ميلياردو 127ميليون ريال به عنوان بزرگ‌ترين شرکت بورسي شناخته و از مشموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت خارج شد.
براي کاهش زيان بانک تا پايان امسال چه برنامه‌هايي داريد؟ 
در راستاي جلوگيري از بروز مجدد مشکلات قانوني، اين بانک مطابق آنچه در گزارش تفسيري شش‌ماهه 98 اعلام کرد، در نظر دارد زيان خود را تا پايان سال جاري به صفر نزديک کند. طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده براي تحقق اين مهم، بانک ضمن تداوم اقدامات خود در بهبود سودآوري بخش‌هاي اصلي عمليات که همان مديريت منابع و مصارف با هدف کاهش هزينه پول و افزايش بازده پرتفوي دارايي‌ها و افزايش درآمدهاي کارمزدي بوده، برنامه‌هاي مبسوط ديگري را نيز در دستور کار دارد. يکي از محورهاي اصلي برنامه‌ها فروش سودآور سرمايه‌گذاري‌ها، املاک و دارايي‌هاي ثابت براي رعايت ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد بوده و پيش‌بيني مي‌شود با توجه به پتانسيل موجود در سرمايه‌گذاري‌ها و املاک بانک، تحقق فروش برخي از آنها تا پايان سال جاري مي‌تواند بخشي از زيان سال جاري را پوشش دهد.
واقعي‌کردن نرخ ارز مورد استفاده براي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در روند کاهش زيان بانک چه اندازه مؤثر است؟
محور ديگر برنامه‌هاي بانک اخذ موافقت بانک مرکزي درخصوص واقعي‌کردن نرخ ارز مورد استفاده براي تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي تا پايان سال 1398 با توجه به وضعيت باز مثبت ارزي بانک (حدود 880 ميليون يورو) است، چراکه اعلام هرگونه نرخ بالاتر از نرخ فعلي تسعير ارز، افزايش حقوق صاحبان سهام از محل شناسايي سود در سرفصل نتيجه مبادلات ارزي را در پي خواهد داشت.علاوه بر برنامه‌هاي فوق براي کاهش زيان بانک، اخذ مجوزات لازم براي ثبت و انتقال سرفصل اندوخته مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها که در سال گذشته امکان ثبت آن در سرمايه ثبتي بانک فراهم نشد، در دست اقدام است.

ارسال دیدگاه شما