30 شماره آخر

  • شماره 3566 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

جايزه شاملو، فرصتي براي ديده‌شدن

همه صداها بايد شنيده شود

محمود معتقدي مي‌گويد شاعران شهرستاني اغلب امکان ديده‌شدن و ادامه کار ندارند و جوايزي مثل جايزه شعر شاملو چنين فرصتي را براي باورمندي در آنها ايجاد مي‌کند. اين شاعر در گفت‌وگو با ستاد خبري پنجمين دوره جايزه شعر شاملو با اشاره به مشکلات ناشران شهرستاني گفت: اينکه کتاب‌هاي شعر ناشري در اهواز يا هر شهرستان‌ دور و نزديک ديگر فرصت پيدا می‌کنند تا با شرکت در جوايز ادبي از‌جمله جايزه شعر شاملو بيشتر ديده شوند، بسيار باعث خوشحالي است؛ اما اينها حرکت‌هاي محدودي است و متأسفانه اغلب اين ناشران وضعيت چندان خوبي ندارند که اين موضوع عرصه را براي شاعران دور از پايتخت تنگ‌ مي‌کند. او با اشاره به حضور خود در چهارمين دوره‌ جايزه شعر شاملو به‌عنوان داور مرحله اول گفت: در آن دوره بيش از ۲۰۰ کتاب شعر براي دبيرخانه ارسال شد که نشان‌دهنده استقبال عمومي از اين جايزه است. گويي جوان‌ها تمايل دارند خودشان را در اين فضا بيازمايند. به‌همين‌خاطر شايد بشود جايزه شعر شاملو را مهم‌ترين جايزه شعر در تاريخ ادبي ايران دانست. او افزود: البته هر حرکتي همواره با حاشيه‌هاي اجتناب‌ناپذيري نيز همراه است و آنکه دست به عمل مي‌زند، خواه‌ناخواه خود را در معرض قضاوت قرار مي‌دهد؛ اما به نظر مي‌رسد که با وجود همه حواشي اجتناب‌ناپذير، آنچه عمر اين جوايز را کوتاه و پرملال مي‌کند، اغلب مشکلات اقتصادي است. معتقدي با بيان اينکه ناشران و نهادهاي فرهنگي بايد از نظر مالي به اين جوايز کمک کنند، گفت: اغلب به ‌مرور زمان شرايط اقتصادي جوايز خصوصي بدتر مي‌شود و به‌تدريج سرنوشتي جز تعطيلي ندارند؛ اتفاقي که درباره جايزه گلشيري شاهد آن بوديم؛ با وجود استقبال زيادي که در سال‌هاي نخست از اين جايزه شده بود. اين شاعر با اشاره به اينکه اغلب يکي از مهم‌ترين مشکلات جوايز خصوصي و مستقل کمبود امکانات مالي و نداشتن مکان براي برگزاري مراسم است، افزود: معمولا دشواري مواجهه با مشکلات افراد را به گوشه‌نشيني و فرار از هر حرکت و هر کنشي ترغيب مي‌کند؛ اگرچه خوشبختانه هنوز هستند کساني که با وجود همه‌ اين سختي‌ها پايداري مي‌کنند و انگيزه‌هاي‌شان را به‌سادگي از دست نمي‌دهند؛ از‌جمله برگزار‌کنندگان جايزه مهرگان و جايزه شعر شاملو. او حمايت از همه جوايز در سياست‌هاي کلان فرهنگي را يکي از مهم‌ترين راهکارها در اين زمينه عنوان کرد و گفت: بايد به همه صداها فرصت حضور داده شود؛ در‌حالي‌که امروز فقط جوايز دولتي هستند که پربار برگزار مي‌شوند. معتقدي افزود: بايد از مرزبندي‌هاي خودي و ناخودي عبور کنيم و امکاناتي مساوي براي همه کساني قائل باشيم که در راه اعتلاي فرهنگ اين جامعه مي‌کوشند. در غير‌اين‌صورت آنها نيز دير يا زود خسته خواهند شد و گوشه عزلت خواهند گزيد. اين شاعر همچنين به برخي مشکلات در حوزه داوري شعر اشاره کرد و گفت: ما هنوز در حوزه نقد و بررسي شعر به تکامل نرسيده‌ايم و مراکز فرهنگي و دانشگاهي ما هم منتقد پرورش نمي‌دهند. او درباره معيارهاي داوري شعر افزود: در جايزه شاملو با معيارهاي مشخصي روبه‌رو هستيم که براساس انديشه‌ها و ايده‌هاي شاملو درباره شعر نو شکل گرفته است. البته خود اين موضوع هم ممکن است محل بحث و نظر قرار گيرد و شايد در برخي موارد جاي بازنگري‌ داشته باشد. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

جايزه شاملو، فرصتي براي ديده‌شدن

همه صداها بايد شنيده شود

محمود معتقدي مي‌گويد شاعران شهرستاني اغلب امکان ديده‌شدن و ادامه کار ندارند و جوايزي مثل جايزه شعر شاملو چنين فرصتي را براي باورمندي در آنها ايجاد مي‌کند. اين شاعر در گفت‌وگو با ستاد خبري پنجمين دوره جايزه شعر شاملو با اشاره به مشکلات ناشران شهرستاني گفت: اينکه کتاب‌هاي شعر ناشري در اهواز يا هر شهرستان‌ دور و نزديک ديگر فرصت پيدا می‌کنند تا با شرکت در جوايز ادبي از‌جمله جايزه شعر شاملو بيشتر ديده شوند، بسيار باعث خوشحالي است؛ اما اينها حرکت‌هاي محدودي است و متأسفانه اغلب اين ناشران وضعيت چندان خوبي ندارند که اين موضوع عرصه را براي شاعران دور از پايتخت تنگ‌ مي‌کند. او با اشاره به حضور خود در چهارمين دوره‌ جايزه شعر شاملو به‌عنوان داور مرحله اول گفت: در آن دوره بيش از ۲۰۰ کتاب شعر براي دبيرخانه ارسال شد که نشان‌دهنده استقبال عمومي از اين جايزه است. گويي جوان‌ها تمايل دارند خودشان را در اين فضا بيازمايند. به‌همين‌خاطر شايد بشود جايزه شعر شاملو را مهم‌ترين جايزه شعر در تاريخ ادبي ايران دانست. او افزود: البته هر حرکتي همواره با حاشيه‌هاي اجتناب‌ناپذيري نيز همراه است و آنکه دست به عمل مي‌زند، خواه‌ناخواه خود را در معرض قضاوت قرار مي‌دهد؛ اما به نظر مي‌رسد که با وجود همه حواشي اجتناب‌ناپذير، آنچه عمر اين جوايز را کوتاه و پرملال مي‌کند، اغلب مشکلات اقتصادي است. معتقدي با بيان اينکه ناشران و نهادهاي فرهنگي بايد از نظر مالي به اين جوايز کمک کنند، گفت: اغلب به ‌مرور زمان شرايط اقتصادي جوايز خصوصي بدتر مي‌شود و به‌تدريج سرنوشتي جز تعطيلي ندارند؛ اتفاقي که درباره جايزه گلشيري شاهد آن بوديم؛ با وجود استقبال زيادي که در سال‌هاي نخست از اين جايزه شده بود. اين شاعر با اشاره به اينکه اغلب يکي از مهم‌ترين مشکلات جوايز خصوصي و مستقل کمبود امکانات مالي و نداشتن مکان براي برگزاري مراسم است، افزود: معمولا دشواري مواجهه با مشکلات افراد را به گوشه‌نشيني و فرار از هر حرکت و هر کنشي ترغيب مي‌کند؛ اگرچه خوشبختانه هنوز هستند کساني که با وجود همه‌ اين سختي‌ها پايداري مي‌کنند و انگيزه‌هاي‌شان را به‌سادگي از دست نمي‌دهند؛ از‌جمله برگزار‌کنندگان جايزه مهرگان و جايزه شعر شاملو. او حمايت از همه جوايز در سياست‌هاي کلان فرهنگي را يکي از مهم‌ترين راهکارها در اين زمينه عنوان کرد و گفت: بايد به همه صداها فرصت حضور داده شود؛ در‌حالي‌که امروز فقط جوايز دولتي هستند که پربار برگزار مي‌شوند. معتقدي افزود: بايد از مرزبندي‌هاي خودي و ناخودي عبور کنيم و امکاناتي مساوي براي همه کساني قائل باشيم که در راه اعتلاي فرهنگ اين جامعه مي‌کوشند. در غير‌اين‌صورت آنها نيز دير يا زود خسته خواهند شد و گوشه عزلت خواهند گزيد. اين شاعر همچنين به برخي مشکلات در حوزه داوري شعر اشاره کرد و گفت: ما هنوز در حوزه نقد و بررسي شعر به تکامل نرسيده‌ايم و مراکز فرهنگي و دانشگاهي ما هم منتقد پرورش نمي‌دهند. او درباره معيارهاي داوري شعر افزود: در جايزه شاملو با معيارهاي مشخصي روبه‌رو هستيم که براساس انديشه‌ها و ايده‌هاي شاملو درباره شعر نو شکل گرفته است. البته خود اين موضوع هم ممکن است محل بحث و نظر قرار گيرد و شايد در برخي موارد جاي بازنگري‌ داشته باشد. 

ارسال دیدگاه شما