30 شماره آخر

  • شماره 3566 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

مکزيک؛ نه به کمک آمريکا‌يي‌ها

عکس: آرکانزاس دموکرات گزت

سحر طلوعي: سربازان ارتش مکزيک در ناحيه مرزي سونورا و چيهواهوا در نزديکي خاک ايالات متحده مستقر مي‌شوند. دولت مکزيک پيشنهاد کمک ترامپ را براي کنترل اوضاع در اين منطقه رد کرده ‌است. آقاي اوبرادور، رئيس‌جمهور مکزيک، گفته پاسخ مثبت به پيشنهاد آمريکا مي‌تواند باعث سخت‌ترشدن فضا شود، همان‌طور که در گذشته فاجعه آفريده ‌است. دولت مکزيک ترجيح مي‌دهد به تنهايي از پس گروه‌ها و اعضاي کارتل‌هاي مواد مخدر بربيايد و امنيت شهروندان را تأمين کند. چند روز پيش سه زن و شش فرزند در اين ناحيه مرزي هدف گلوله يکي از گروه‌هاي قاچاق مواد مخدر قرار مي‌گيرند و کشته مي‌شوند. قربانيان تابعيت آمريکايي - مکزيکي داشتند. ترامپ در واکنش به اين اتفاق به مکزيک پيشنهاد داده ‌است برنامه امنيتي جدي‌تري را در دستور کار قرار دهد تا حوادثي از اين دست تکرار نشوند. مکزيک اين پيشنهاد را رد کرده‌ است. 
 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

مکزيک؛ نه به کمک آمريکا‌يي‌ها

عکس: آرکانزاس دموکرات گزت

سحر طلوعي: سربازان ارتش مکزيک در ناحيه مرزي سونورا و چيهواهوا در نزديکي خاک ايالات متحده مستقر مي‌شوند. دولت مکزيک پيشنهاد کمک ترامپ را براي کنترل اوضاع در اين منطقه رد کرده ‌است. آقاي اوبرادور، رئيس‌جمهور مکزيک، گفته پاسخ مثبت به پيشنهاد آمريکا مي‌تواند باعث سخت‌ترشدن فضا شود، همان‌طور که در گذشته فاجعه آفريده ‌است. دولت مکزيک ترجيح مي‌دهد به تنهايي از پس گروه‌ها و اعضاي کارتل‌هاي مواد مخدر بربيايد و امنيت شهروندان را تأمين کند. چند روز پيش سه زن و شش فرزند در اين ناحيه مرزي هدف گلوله يکي از گروه‌هاي قاچاق مواد مخدر قرار مي‌گيرند و کشته مي‌شوند. قربانيان تابعيت آمريکايي - مکزيکي داشتند. ترامپ در واکنش به اين اتفاق به مکزيک پيشنهاد داده ‌است برنامه امنيتي جدي‌تري را در دستور کار قرار دهد تا حوادثي از اين دست تکرار نشوند. مکزيک اين پيشنهاد را رد کرده‌ است. 
 

 

ارسال دیدگاه شما