30 شماره آخر

  • شماره 3566 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

آمريکا؛ اتحاد خانه و مدرسه

عکس: آرکانزاس دموکرات گزت

معلم‌ها، دانش‌آموزان و والدين آنها دوباره لباس‌هاي قرمزشان را پوشيده و مقابل مدارس صف کشيده‌اند. آنها به شرايطي که معلم‌هاي مدارس ايالت آرکانزاس با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کنند اعتراض دارند. مهم‌ترين دليل اعتراض معلم‌ها، قرارداد آنهاست. درواقع اين معلم‌ها بدون هيچ قراردادي در حال فعاليت هستند و معلوم نيست چه سرنوشتي در انتظارشان است. آنها بارها تلاش کرده‌اند درباره اين موضوع با مراکز مسئول حرف بزنند و مذاکره کنند، اما تا به حال موفق نشده‌اند. اعتصاب و اعتراض آخرين راه‌‌حل معلم‌هاست. 
 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

آمريکا؛ اتحاد خانه و مدرسه

عکس: آرکانزاس دموکرات گزت

معلم‌ها، دانش‌آموزان و والدين آنها دوباره لباس‌هاي قرمزشان را پوشيده و مقابل مدارس صف کشيده‌اند. آنها به شرايطي که معلم‌هاي مدارس ايالت آرکانزاس با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کنند اعتراض دارند. مهم‌ترين دليل اعتراض معلم‌ها، قرارداد آنهاست. درواقع اين معلم‌ها بدون هيچ قراردادي در حال فعاليت هستند و معلوم نيست چه سرنوشتي در انتظارشان است. آنها بارها تلاش کرده‌اند درباره اين موضوع با مراکز مسئول حرف بزنند و مذاکره کنند، اما تا به حال موفق نشده‌اند. اعتصاب و اعتراض آخرين راه‌‌حل معلم‌هاست. 
 

 

ارسال دیدگاه شما