30 شماره آخر

  • شماره 3566 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

عراق؛ تجمع روي پل‌هاي بغداد

عکس: القدس‌العربي

از معترضان عراقي ايستادگي و مقاومت و از نيروهاي امنيتي هم تلاش براي متفرق‌کردن معترضان و بازگرداندن آنها به خانه‌هايشان. تا اينجاي کار را معترضان عراقي برده‌اند. آنها بزرگ‌ترين تجمعات اعتراضي عراق را بعد از دوران صدام رقم زده‌اند. آنها اين روزها پل‌هاي بغداد را به تصرف خود درمي‌آورند و مسيرها را مسدود مي‌کنند. سه پل مهم احرار، شهدا و باب‌المعظم اين روزها ميزبان معترضان عراقي است. معترضان از دولت خواسته‌اند کناره‌گيري کند، اما هنوز اتفاقي نيفتاده‌ است. عراق هر روز ملتهب‌تر از روز قبل مي‌شود. 
 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

عراق؛ تجمع روي پل‌هاي بغداد

عکس: القدس‌العربي

از معترضان عراقي ايستادگي و مقاومت و از نيروهاي امنيتي هم تلاش براي متفرق‌کردن معترضان و بازگرداندن آنها به خانه‌هايشان. تا اينجاي کار را معترضان عراقي برده‌اند. آنها بزرگ‌ترين تجمعات اعتراضي عراق را بعد از دوران صدام رقم زده‌اند. آنها اين روزها پل‌هاي بغداد را به تصرف خود درمي‌آورند و مسيرها را مسدود مي‌کنند. سه پل مهم احرار، شهدا و باب‌المعظم اين روزها ميزبان معترضان عراقي است. معترضان از دولت خواسته‌اند کناره‌گيري کند، اما هنوز اتفاقي نيفتاده‌ است. عراق هر روز ملتهب‌تر از روز قبل مي‌شود. 
 

 

ارسال دیدگاه شما