30 شماره آخر

  • شماره 3566 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

بازتاب

 پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 3: با عنايت به گزارش مندرج در روزنامه «شرق» مورخ 1 آبان ماه 98 تحت عنوان «تبديل انتهاي خيابان شهيد قدوسي در بلوار ميرداماد به پاركينگ خودروهاي نيسان‌ مؤسسه كه براي شهروندان ايجاد مشكل كرده است»، به اطلاع مي‌رساند: اين معاونت هيچ‌گونه مجوزي درخصوص توقف خودروهاي سازماني و يا تبديل‌شدن بخشي از معبر به پاركينگ در هيچ‌يك از معابر منطقه از جمله معبر شهيد قدوسي صادر نكرده و اساسا اشغال تمام يا بخشي از معبر عمومي مورد تأييد نمي‌باشد ليكن مقابله با توقف غيرمجاز خودروها در اين معبر و يا ساير معابر منطقه 3 در حيطه اختيارات شهرداري تهران نبوده و لازم است اعمال قانون خودروهاي خاطي توسط پليس محترم راهور صورت پذيرد. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

بازتاب

 پاسخ روابط عمومي شهرداري منطقه 3: با عنايت به گزارش مندرج در روزنامه «شرق» مورخ 1 آبان ماه 98 تحت عنوان «تبديل انتهاي خيابان شهيد قدوسي در بلوار ميرداماد به پاركينگ خودروهاي نيسان‌ مؤسسه كه براي شهروندان ايجاد مشكل كرده است»، به اطلاع مي‌رساند: اين معاونت هيچ‌گونه مجوزي درخصوص توقف خودروهاي سازماني و يا تبديل‌شدن بخشي از معبر به پاركينگ در هيچ‌يك از معابر منطقه از جمله معبر شهيد قدوسي صادر نكرده و اساسا اشغال تمام يا بخشي از معبر عمومي مورد تأييد نمي‌باشد ليكن مقابله با توقف غيرمجاز خودروها در اين معبر و يا ساير معابر منطقه 3 در حيطه اختيارات شهرداري تهران نبوده و لازم است اعمال قانون خودروهاي خاطي توسط پليس محترم راهور صورت پذيرد. 

ارسال دیدگاه شما