30 شماره آخر

  • شماره 3566 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

باز زلزله‌اي ديگر اين‌بار در ميانه و سراب

احسان هوشمند: زلزله نسبتا شديدي آذربايجان شرقي به‌ويژه بخش‌هايي از ترکمانچاي در ميانه و بخش‌هايي از شهرستان سراب را لرزاند. ده‌ها روستا زلزله شديد را احساس کرده و بخشي از منازل روستاييان تخريب شد. افزون بر تخريب حدود هزار منزل مسکوني، متأسفانه شش نفر بر اثر زلزله جان باختند و ده‌ها نفر نيز زخمي شدند. صدها دام نيز بر اثر زلزله تلف شدند. به محض وقوع زلزله، مديريت استان کار امداد و نجات را با مديريت استاندار و ساير همکاران او در استانداري و ساير دستگاه‌هاي مسئول آغاز کردند. از ابتداي وقوع زلزله تلاش بر اين بود تا با تقسيم کار دقيق و روشن ميان دستگاه‌ها، با هماهنگي به مصاف پيامدهاي زلزله رفت. اين اقدام نويد‌بخش مديريت مدبرانه بحران است. هرچند دامنه زلزله اخير نسبت به زلزله 1391ورزقان قدرت تخريبي کمتري داشت، نباید امداد و نجات و حتي حضور مسئولان عالي‌رتبه استاني براي مديريت ميداني و ستادي در نيمه‌هاي جمعه‌شب ناديده گرفته شود. زلزله خسارت‌های بسیاری به گروهي از روستاييان در استان آذربايجان شرقي وارد کرده است. صدها خانوار بر اثر زلزله با تخريب بالای 60 يا 70 درصدي تا تخريب صددرصدي منازل مسکوني‌شان دست به گريبان شده‌اند. بخشي از محل‌هاي نگهداري دام‌هاي روستاييان نيز تخریب شده است. ‌سرماي زودرس هم مزيد بر مشکل شده است. در سرماي آبان،‌ هر‌چه زودتر باید براي اسکان هم‌وطنان زلزله‌زده در کانکس‌ها يا مکان‌هاي مناسب ديگر و براي استقرار دام‌هايشان نيز تدارک لازم را ديد و تأمين نيازمندي‌هاي ضروري اين هم‌وطنان نيز نيازمند تدابيري جدي است. احصای آمار دقيق و جزئي ابعاد و ميزان خسارات و برنامه‌ريزي براي جبران خسارت‌ها نیز از ديگر برنامه‌های در دست اقدام مسئولان امر است که اميد می‌رود هر‌چه زودتر اجرائي شود. دل و جان همه ايرانيان با زلزله‌زدگان ميانه و سراب است. سردي هوا و بي‌خانماني گروهي از هم‌وطنان و مصيبت ازدست‌دادن چند هم‌وطنان زلزله‌زده را با گرماي همياري ملي گرم مي‌کنيم.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

باز زلزله‌اي ديگر اين‌بار در ميانه و سراب

احسان هوشمند: زلزله نسبتا شديدي آذربايجان شرقي به‌ويژه بخش‌هايي از ترکمانچاي در ميانه و بخش‌هايي از شهرستان سراب را لرزاند. ده‌ها روستا زلزله شديد را احساس کرده و بخشي از منازل روستاييان تخريب شد. افزون بر تخريب حدود هزار منزل مسکوني، متأسفانه شش نفر بر اثر زلزله جان باختند و ده‌ها نفر نيز زخمي شدند. صدها دام نيز بر اثر زلزله تلف شدند. به محض وقوع زلزله، مديريت استان کار امداد و نجات را با مديريت استاندار و ساير همکاران او در استانداري و ساير دستگاه‌هاي مسئول آغاز کردند. از ابتداي وقوع زلزله تلاش بر اين بود تا با تقسيم کار دقيق و روشن ميان دستگاه‌ها، با هماهنگي به مصاف پيامدهاي زلزله رفت. اين اقدام نويد‌بخش مديريت مدبرانه بحران است. هرچند دامنه زلزله اخير نسبت به زلزله 1391ورزقان قدرت تخريبي کمتري داشت، نباید امداد و نجات و حتي حضور مسئولان عالي‌رتبه استاني براي مديريت ميداني و ستادي در نيمه‌هاي جمعه‌شب ناديده گرفته شود. زلزله خسارت‌های بسیاری به گروهي از روستاييان در استان آذربايجان شرقي وارد کرده است. صدها خانوار بر اثر زلزله با تخريب بالای 60 يا 70 درصدي تا تخريب صددرصدي منازل مسکوني‌شان دست به گريبان شده‌اند. بخشي از محل‌هاي نگهداري دام‌هاي روستاييان نيز تخریب شده است. ‌سرماي زودرس هم مزيد بر مشکل شده است. در سرماي آبان،‌ هر‌چه زودتر باید براي اسکان هم‌وطنان زلزله‌زده در کانکس‌ها يا مکان‌هاي مناسب ديگر و براي استقرار دام‌هايشان نيز تدارک لازم را ديد و تأمين نيازمندي‌هاي ضروري اين هم‌وطنان نيز نيازمند تدابيري جدي است. احصای آمار دقيق و جزئي ابعاد و ميزان خسارات و برنامه‌ريزي براي جبران خسارت‌ها نیز از ديگر برنامه‌های در دست اقدام مسئولان امر است که اميد می‌رود هر‌چه زودتر اجرائي شود. دل و جان همه ايرانيان با زلزله‌زدگان ميانه و سراب است. سردي هوا و بي‌خانماني گروهي از هم‌وطنان و مصيبت ازدست‌دادن چند هم‌وطنان زلزله‌زده را با گرماي همياري ملي گرم مي‌کنيم.

ارسال دیدگاه شما