30 شماره آخر

  • شماره 3567 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

آنچـه فروشندگان حرفه‌ای به شما نمی‌گویند!

فکر کنید شما قصد فتح قله دماوند را دارید، چه راهی برای صعود به قله است؟ آیا با نشستن و فکر‌کردن، شما یک گام به قله نزدیک می‌شوید؟ یا با یک شروع سریع بدون تمرین؟ یا با مدیتیشن و قانون جذب. جواب به نظر مشخص است. برای رسیدن به قله دو گام اساسی باید برداشته شود: اول آنکه شما باید بدانید تا قله چند متر راه است و قله در چه ارتفاعی قرار دارد و برای رسیدن به این قدرت که این میزان راه را در این ارتفاع بتوانید بپمایید، به چند روز تمرین و روزی چند ساعت نیاز دارید. دوم آنکه برنامه‌ریزی روزانه برای اجرای تمرین‌های مورد نیاز داشته باشید و با اجرای تمرینات خود را آماده صعود کنید. اگر این دو مورد را انجام دهید، شما قطعا به قله صعود خواهید کرد.
در دنیای فروش نیز همین دو اصل وجود دارد! یعنی اصل اول آنکه نتایجی که به دست می‌آورید، حاصل فعالیت‌های شماست! و اصل دوم آنکه: برای تخمین دقیق نتایج باید از بازی اعداد آگاه باشید. اگر شما بازی اعداد را بدانید و براساس آن برنامه‌ریزی و فعالیت کنید، به هر هدفی که دلتان بخواهد خواهید رسید. کتاب کاریز فروش حمید محمودزاده به فروش دقیقا از این زاویه نگاه می‌کند؛ بازی اعداد و برنامه‌ریزی براساس فعالیت. شما اگر در روز ۱۰ نفر زنگ‌خور دارید و در ماه پنج میلیون تومان می‌فروشید،‌ اگر بخواهید فروشتان افزایش پیدا کند، کافی است ۱۰ نفر زنگ‌خور را با تبلیغات افزایش داده و به ۲۰ نفر برسانید؛ فروش شما دوبرابر خواهد شد. اگر بدانید که نرخ تبدیل (درصد مشتری به زنگ‌خور) شما پنج درصد است در حالی که نرخ معمول تبدیل در نوع کسب‌وکار شما ۱۵ درصد است این یعنی شما باید کارمندان فروشتان را به یک دوره مذاکره یا متقاعدکردن مشتری بفرستید. این کتاب به طور رایگان در اختیار خوانندگان خوب روزنامه «شرق» قرار دارد که می‌توان آن را در لینک زیر یا با استفاده از QR کد زیر دانلود کرد:
 https://didar.me/ebooks/kariz-book.pdf

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

آنچـه فروشندگان حرفه‌ای به شما نمی‌گویند!

فکر کنید شما قصد فتح قله دماوند را دارید، چه راهی برای صعود به قله است؟ آیا با نشستن و فکر‌کردن، شما یک گام به قله نزدیک می‌شوید؟ یا با یک شروع سریع بدون تمرین؟ یا با مدیتیشن و قانون جذب. جواب به نظر مشخص است. برای رسیدن به قله دو گام اساسی باید برداشته شود: اول آنکه شما باید بدانید تا قله چند متر راه است و قله در چه ارتفاعی قرار دارد و برای رسیدن به این قدرت که این میزان راه را در این ارتفاع بتوانید بپمایید، به چند روز تمرین و روزی چند ساعت نیاز دارید. دوم آنکه برنامه‌ریزی روزانه برای اجرای تمرین‌های مورد نیاز داشته باشید و با اجرای تمرینات خود را آماده صعود کنید. اگر این دو مورد را انجام دهید، شما قطعا به قله صعود خواهید کرد.
در دنیای فروش نیز همین دو اصل وجود دارد! یعنی اصل اول آنکه نتایجی که به دست می‌آورید، حاصل فعالیت‌های شماست! و اصل دوم آنکه: برای تخمین دقیق نتایج باید از بازی اعداد آگاه باشید. اگر شما بازی اعداد را بدانید و براساس آن برنامه‌ریزی و فعالیت کنید، به هر هدفی که دلتان بخواهد خواهید رسید. کتاب کاریز فروش حمید محمودزاده به فروش دقیقا از این زاویه نگاه می‌کند؛ بازی اعداد و برنامه‌ریزی براساس فعالیت. شما اگر در روز ۱۰ نفر زنگ‌خور دارید و در ماه پنج میلیون تومان می‌فروشید،‌ اگر بخواهید فروشتان افزایش پیدا کند، کافی است ۱۰ نفر زنگ‌خور را با تبلیغات افزایش داده و به ۲۰ نفر برسانید؛ فروش شما دوبرابر خواهد شد. اگر بدانید که نرخ تبدیل (درصد مشتری به زنگ‌خور) شما پنج درصد است در حالی که نرخ معمول تبدیل در نوع کسب‌وکار شما ۱۵ درصد است این یعنی شما باید کارمندان فروشتان را به یک دوره مذاکره یا متقاعدکردن مشتری بفرستید. این کتاب به طور رایگان در اختیار خوانندگان خوب روزنامه «شرق» قرار دارد که می‌توان آن را در لینک زیر یا با استفاده از QR کد زیر دانلود کرد:
 https://didar.me/ebooks/kariz-book.pdf

ارسال دیدگاه شما