30 شماره آخر

  • شماره 3567 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

سالانه ۱۱۰ هزار ابتلا به سرطان در کشور داريم

شرق: معاون کل وزارت بهداشت گفت: عوامل مؤثر بر سرطان سبب مي‌شوند تا ۲۰ سال آينده سرطان در ايران ۱۱۵ درصد رشد داشته باشد. ايرج  حريرچي گفت: سالانه ۱۱۰ هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا مي‌شوند که سهم مردان ۵۳ درصد و سهم زنان ۴۷ درصد است، ميزان شيوع سرطان در کشور کمتر از ميانگين جهاني بوده و شيوع سرطان در استان مرکزي نيز کمتر از شيوع کشوري است. وي با تأكيد بر اينکه کاربرد تعابيري مانند «سونامي سرطان» در کشور صحيح نبوده و افزايش آمار سرطان در همه جهان اتفاق مي‌افتد، افزود: در ابتلا به سرطان، سه عامل مهم نقش دارد؛ نخست، افزايش سن، دوم، عوامل خطر زندگي ناسالم و سومين عامل نيز عوامل محيطي نظير آلودگي هواست. معاون کل وزارت بهداشت تصريح کرد: بيماري سرطان در کل دنيا، بيماري‌ای پرهزينه است و سالانه دو درصد از درآمد ناخالص ملي جهان صرف درمان بيماري سرطان مي‌شود. در کشور ما  به‌ صورت مستقيم و غيرمستقيم، ۱۰ هزار ميليارد تومان صرف سرطان مي‌شود که سه هزار و صد ميليارد تومان آن به‌ صورت مستقيم و نقد هزينه شده و ۵۰ درصد آن، براي تأمين داروهاي شيمي‌درماني هزينه مي‌شود. وي خاطرنشان کرد: اين در حالي است که بنا بر توصيه سازمان جهاني بهداشت، از مجموع هزينه‌هاي مستقيم و نقدي بيماري سرطان، ۵۰ درصد براي جراحي، ۴۰ درصد براي راديوتراپي و ۱۰ درصد براي شيمي‌درماني بايد هزينه ‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

سالانه ۱۱۰ هزار ابتلا به سرطان در کشور داريم

شرق: معاون کل وزارت بهداشت گفت: عوامل مؤثر بر سرطان سبب مي‌شوند تا ۲۰ سال آينده سرطان در ايران ۱۱۵ درصد رشد داشته باشد. ايرج  حريرچي گفت: سالانه ۱۱۰ هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا مي‌شوند که سهم مردان ۵۳ درصد و سهم زنان ۴۷ درصد است، ميزان شيوع سرطان در کشور کمتر از ميانگين جهاني بوده و شيوع سرطان در استان مرکزي نيز کمتر از شيوع کشوري است. وي با تأكيد بر اينکه کاربرد تعابيري مانند «سونامي سرطان» در کشور صحيح نبوده و افزايش آمار سرطان در همه جهان اتفاق مي‌افتد، افزود: در ابتلا به سرطان، سه عامل مهم نقش دارد؛ نخست، افزايش سن، دوم، عوامل خطر زندگي ناسالم و سومين عامل نيز عوامل محيطي نظير آلودگي هواست. معاون کل وزارت بهداشت تصريح کرد: بيماري سرطان در کل دنيا، بيماري‌ای پرهزينه است و سالانه دو درصد از درآمد ناخالص ملي جهان صرف درمان بيماري سرطان مي‌شود. در کشور ما  به‌ صورت مستقيم و غيرمستقيم، ۱۰ هزار ميليارد تومان صرف سرطان مي‌شود که سه هزار و صد ميليارد تومان آن به‌ صورت مستقيم و نقد هزينه شده و ۵۰ درصد آن، براي تأمين داروهاي شيمي‌درماني هزينه مي‌شود. وي خاطرنشان کرد: اين در حالي است که بنا بر توصيه سازمان جهاني بهداشت، از مجموع هزينه‌هاي مستقيم و نقدي بيماري سرطان، ۵۰ درصد براي جراحي، ۴۰ درصد براي راديوتراپي و ۱۰ درصد براي شيمي‌درماني بايد هزينه ‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما