30 شماره آخر

  • شماره 3567 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

دانش‌آموزان به‌‌هيچ‌وجه نبايد تنبيه بدني شوند

ايلنا:‌ دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش حکم معلمان متخلف در مدارس را «تذکر کتبي تا اخراج» اعلام کرد. «مهدي نويد ادهم»، دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش، درباره دستور اخراج معلم يزدي که دانش‌آموزي را تنبيه کرده بود، گفت: بايد با هر گونه خلاف و تخلفي که از سوی برخي از همکاران ما اتفاق مي‌افتد، قانونمند برخورد شود. در زمينه تخلفات ما يک آيين‌نامه داريم که در آن مراحل برخورد با متخلف بيان شده است، اين مراحل از تذکر شفاهي به متخلف گرفته تا تذکر کتبي و در نهايت اقدام به اخراج انجام مي‌شود. نويد ادهم ادامه داد: مراحل تذکر به همکار متخلف بستگي به نوع تخلف، زمان، مکان و چگونگي آن دارد، من الان نمی‌توانم قضاوت موردي داشته باشم و بگويم چه نوع حکمي مربوط به چه متخلفي است. بايد آن مورد خاص را ببينيم و بعد گروهي که مسئول رسيدگي به تخلفات هستند، مسئله را بررسي کنند و رأي صادر مي‌شود. دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش بيان کرد: بارها همه وزیران و مسئولان در آموزش و پرورش اعلام کردند تنبيه بدني به هيچ وجه مجاز نيست و انواع آن به هر شکلي که باشد، نبايد هرگز اتفاق بيفتد. هر بار نيز معلم متخلفي در اين زمينه بوده با او برخورد شده است. در سال‌های اخير ميزان تنبيه بدني در مدارس کاهش داشته، اما اکنون حتي يک مورد هم براي ما زياد است. وي در ادامه تصريح کرد: اين خشونت‌ها نسبت به خشونت‌هاي ساير اقشار جامعه کمتر است و بعضا در ساير اقشار جامعه، ما شاهد ميزان خشونت بيشتري هستيم، اما نبايد حتي ميزان اندک تنبيه بدني هم در مدارس وجود داشته باشد. اخبار در اين زمينه اندک است، اما چون رفتار به هيچ وجه پسنديده نبوده و اصلا مورد تأييد نيست، قطعا با اين‌گونه موارد برخورد خواهيم کرد.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

دانش‌آموزان به‌‌هيچ‌وجه نبايد تنبيه بدني شوند

ايلنا:‌ دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش حکم معلمان متخلف در مدارس را «تذکر کتبي تا اخراج» اعلام کرد. «مهدي نويد ادهم»، دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش، درباره دستور اخراج معلم يزدي که دانش‌آموزي را تنبيه کرده بود، گفت: بايد با هر گونه خلاف و تخلفي که از سوی برخي از همکاران ما اتفاق مي‌افتد، قانونمند برخورد شود. در زمينه تخلفات ما يک آيين‌نامه داريم که در آن مراحل برخورد با متخلف بيان شده است، اين مراحل از تذکر شفاهي به متخلف گرفته تا تذکر کتبي و در نهايت اقدام به اخراج انجام مي‌شود. نويد ادهم ادامه داد: مراحل تذکر به همکار متخلف بستگي به نوع تخلف، زمان، مکان و چگونگي آن دارد، من الان نمی‌توانم قضاوت موردي داشته باشم و بگويم چه نوع حکمي مربوط به چه متخلفي است. بايد آن مورد خاص را ببينيم و بعد گروهي که مسئول رسيدگي به تخلفات هستند، مسئله را بررسي کنند و رأي صادر مي‌شود. دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش بيان کرد: بارها همه وزیران و مسئولان در آموزش و پرورش اعلام کردند تنبيه بدني به هيچ وجه مجاز نيست و انواع آن به هر شکلي که باشد، نبايد هرگز اتفاق بيفتد. هر بار نيز معلم متخلفي در اين زمينه بوده با او برخورد شده است. در سال‌های اخير ميزان تنبيه بدني در مدارس کاهش داشته، اما اکنون حتي يک مورد هم براي ما زياد است. وي در ادامه تصريح کرد: اين خشونت‌ها نسبت به خشونت‌هاي ساير اقشار جامعه کمتر است و بعضا در ساير اقشار جامعه، ما شاهد ميزان خشونت بيشتري هستيم، اما نبايد حتي ميزان اندک تنبيه بدني هم در مدارس وجود داشته باشد. اخبار در اين زمينه اندک است، اما چون رفتار به هيچ وجه پسنديده نبوده و اصلا مورد تأييد نيست، قطعا با اين‌گونه موارد برخورد خواهيم کرد.

 

ارسال دیدگاه شما