30 شماره آخر

  • شماره 3567 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

۹ ميليون ايراني فاقدکارت ملي هوشمند
مهر: سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اينکه ۹ ميليون نفر براي کارت ملي هوشمند ثبت‌نام نکرده‌اند، گفت: ظرفيت صدور روزانه دو ميليون و ۵۰۰ هزار کارت را داريم. سيف‌الله ابوترابي با اشاره به آخرين آمار صدور کارت‌هاي ملي هوشمند اظهار کرد: بر اساس آخرين آمار تا به امروز ۵۴ ميليون و ۱۵۰ هزار نفر براي دريافت کارت ملي هوشمند تکميل ثبت‌نام کرده‌اند. وي تصريح کرد: از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان براي دريافت کارت ملي هوشمند، ۴۶ ميليون کارت ملي هوشمند صادره شده است و اين فرايند همچنان ادامه دارد. سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اينکه اين سازمان ظرفيت دارد که ماهانه دو ميليون و ۵۰۰ هزار کارت ملي هوشمند صادر کند، اضافه کرد: البته اين مسئله مستلزم اين است که کارت خام مورد نياز در اختيار سازمان ثبت احوال کشور قرار گيرد. ابوترابي تصريح کرد: در ماه‌هاي گذشته جلسات متعددي با مسئولان چاپخانه دولتي درباره کارت خام مورد نياز سازمان ثبت احوال کشور برگزار شده است و آنها نيز قول داده‌اند کارت خام مورد نياز را در اختيار سازمان ثبت قرار دهند که اميدواريم آنها به وعده خود عمل کنند. وي همچنين به تعداد افرادي که هنوز براي ثبت‌نام کارت ملي هوشمند اقدام نکرده‌اند، اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار به‌دست‌آمده حدود ۹ ميليون نفر از هم‌وطنان براي ثبت‌نام کارت ملي هوشمند اقدام نکرده‌اند که توصيه مي‌شود هر چه سريع‌تر اقدام به ثبت‌نام براي دريافت کارت ملي هوشمند کنند.

تشکيل کميته اضطرار آلودگيهواي تهران
ايسنا:‌ معاون عمراني استانداري تهران از تشکيل جلسه کميته اضطرار آلودگي هواي تهران خبر داد. محمد تقي‌زاده گفت: صبح امروز با هدف بررسي آخرين وضعيت آلودگي هواي شهر تهران و اتخاذ تصميمات مربوطه، کميته اضطرار آلودگي هواي شهر تهران تشکيل جلسه خواهد داد. وي تأكيد کرد: با توجه به پيش‌بيني استمرار وضعيت جوي، اين جلسه تشکيل خواهد شد و تصميمات مربوط به موضوع آلودگي هوا در اين جلسه اتخاذ شده و به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسيد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

خبر

۹ ميليون ايراني فاقدکارت ملي هوشمند
مهر: سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اينکه ۹ ميليون نفر براي کارت ملي هوشمند ثبت‌نام نکرده‌اند، گفت: ظرفيت صدور روزانه دو ميليون و ۵۰۰ هزار کارت را داريم. سيف‌الله ابوترابي با اشاره به آخرين آمار صدور کارت‌هاي ملي هوشمند اظهار کرد: بر اساس آخرين آمار تا به امروز ۵۴ ميليون و ۱۵۰ هزار نفر براي دريافت کارت ملي هوشمند تکميل ثبت‌نام کرده‌اند. وي تصريح کرد: از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان براي دريافت کارت ملي هوشمند، ۴۶ ميليون کارت ملي هوشمند صادره شده است و اين فرايند همچنان ادامه دارد. سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اينکه اين سازمان ظرفيت دارد که ماهانه دو ميليون و ۵۰۰ هزار کارت ملي هوشمند صادر کند، اضافه کرد: البته اين مسئله مستلزم اين است که کارت خام مورد نياز در اختيار سازمان ثبت احوال کشور قرار گيرد. ابوترابي تصريح کرد: در ماه‌هاي گذشته جلسات متعددي با مسئولان چاپخانه دولتي درباره کارت خام مورد نياز سازمان ثبت احوال کشور برگزار شده است و آنها نيز قول داده‌اند کارت خام مورد نياز را در اختيار سازمان ثبت قرار دهند که اميدواريم آنها به وعده خود عمل کنند. وي همچنين به تعداد افرادي که هنوز براي ثبت‌نام کارت ملي هوشمند اقدام نکرده‌اند، اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار به‌دست‌آمده حدود ۹ ميليون نفر از هم‌وطنان براي ثبت‌نام کارت ملي هوشمند اقدام نکرده‌اند که توصيه مي‌شود هر چه سريع‌تر اقدام به ثبت‌نام براي دريافت کارت ملي هوشمند کنند.

تشکيل کميته اضطرار آلودگيهواي تهران
ايسنا:‌ معاون عمراني استانداري تهران از تشکيل جلسه کميته اضطرار آلودگي هواي تهران خبر داد. محمد تقي‌زاده گفت: صبح امروز با هدف بررسي آخرين وضعيت آلودگي هواي شهر تهران و اتخاذ تصميمات مربوطه، کميته اضطرار آلودگي هواي شهر تهران تشکيل جلسه خواهد داد. وي تأكيد کرد: با توجه به پيش‌بيني استمرار وضعيت جوي، اين جلسه تشکيل خواهد شد و تصميمات مربوط به موضوع آلودگي هوا در اين جلسه اتخاذ شده و به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسيد.

ارسال دیدگاه شما