30 شماره آخر

  • شماره 3569 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

رئيس کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل شوراي شهر تهران:

آمارها درباره کاهش آلودگي هوا ساختگي است

رئيس کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل شوراي شهر تهران گفت: آمارهاي معاونت حمل‌و‌نقل و ترافيک درباره طرح کاهش آلودگي هوا ساختگي بوده و اکنون نمود پيدا کرده است. «محمد عليخاني»، رئيس کميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران، درباره بازگشت مجدد آلودگي‌ها به تهران و بازنگري در طرح کاهش آلودگي هوا، در گفت‌وگو با ايلنا اظهار كرد: شوراي شهر در مقابل شهرداري و معاونت حمل‌و‌نقل و ترافيک خيلي کوتاهي و تسامح کرده است و نظر کميسيون تخصصي در شورا از حمايت کافي برخوردار نشد و دست معاونت حمل‌و‌نقل در بسياري از کارها بازتر شد، به‌طوري‌که اين يک مسئله آسيب‌زا شده است، اما اين اتفاق که نظرات کميسيون تخصصي ملاک عمل قرار گيرد يا همراهي آنها در تصميم‌های شهري بيشتر باشد، در شوراي پنجم رخ نداد يا کمتر اتفاق افتاد. عليخاني با بيان اينکه نگاه برخي در شهر رفيق‌بازي بود، ادامه داد: بر فرض چند عضو شورا با برخي مديران شهرداري رفاقتي داشتند و اين مسائل به وظيفه‌هاي نظارتي و ذاتي شورا که بايد انجام دهد، آ‌سيب وارد کرد و اينها معاونت حمل‌‌ونقل را با کميسيون عمران و حمل‌ونقل به لج‌بازي انداخت و آنها خيال کردند هر کاري بخواهند مي‌توانند انجام دهند و امروز ثمرات آن را مي‌بينيم. رئيس کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل شوراي شهر تهران با اشاره به ساختگي‌بودن آمارهاي معاونت حمل‌و‌نقل و ترافيک درباره طرح کاهش آلودگي هوا که در صحن شوراي شهر ارائه شد، اظهار کرد: اين آمارها اکنون نمود پيدا کرده و از آلودگي هوا کم نشده است. ما معتقد بوديم اين کاهش آلودگي هوا به‌دليل شرايط جوي آن مقطع سال بود و نبايد آن را به طرح کاهش آلودگي هوا نسبت مي‌داديم. بعضي‌ها نمي‌خواستند اين مسئله را به‌دليل روابط با معاونت حمل‌و‌نقل بپذيرند و اگر آمارها درست بود، امروز نبايد شاهد آلودگي هوا مي‌بوديم. عليخاني با تأکيد بر اينکه اولويت‌ها و سياست‌هاي کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل اصلا مورد توجه شهرداري قرار نگرفت، ادامه داد: شهرداري به‌جاي آن نمايشي که از سه‌شنبه‌هاي بدون خودرو در شهر تدارک ديد که از اولويت‌ها و سياست‌هاي ما نبود، بايد درباره مسئله آلودگي هوا و ترافيک کار جدي انجام مي‌داد، اگر تنها روي ساماندهي موتورسيکلت‌ها متمرکز مي‌شد و به سمت موتورسيکلت‌هاي برقي پيش مي‌رفت، امروز شايد به‌مراتب مشکلات کمتري داشتيم. او با تأکيد بر اينکه با اجراي اين طرح در حلقه دوم ترافيک شاهد افزايش آمار موتورسيکلت‌ها هستيم، افزود: طرحي که به اسم محدوده کاهش آلودگي هوا کار خود را آغاز کرد، با افزايش موتورسيکلت‌ها نقض شده است. از طرفي آمارهاي ما نشان مي‌دهد مسافرت با مترو کاهش يافته و مردم نه‌تنها به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومي نرفتند، بلکه گرايش به موتورسيکلت و تاکسي‌هاي اينترنتي و خودروهاي شخصي بيشتر شد. عليخاني ادامه داد: معاونت حمل‌ونقل در اين دو سال حتي نتوانست يک اتوبوس به سيستم حمل‌و‌نقل شهري اضافه کند و آن تعداد محدود هم مربوط به دوره قبل بوده است. اين معاونت کارهاي اصلي خود را رها کرده و به‌جاي آن دوچرخه‌سواري و حلقه دوم را مرکز توجه قرار داده است. اولويت و سياست‌هاي شوراي شهر چيز ديگري بوده و شهرداري چيز ديگري اجرا کرده ‌است، وقتي آنها کار خود را مي‌کنند، نتيجه آن مي‌شود که پس از دو سال نه‌تنها کار بهتر نشده، بلکه در بسياري جاها بدتر نيز شده است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

رئيس کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل شوراي شهر تهران:

آمارها درباره کاهش آلودگي هوا ساختگي است

رئيس کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل شوراي شهر تهران گفت: آمارهاي معاونت حمل‌و‌نقل و ترافيک درباره طرح کاهش آلودگي هوا ساختگي بوده و اکنون نمود پيدا کرده است. «محمد عليخاني»، رئيس کميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران، درباره بازگشت مجدد آلودگي‌ها به تهران و بازنگري در طرح کاهش آلودگي هوا، در گفت‌وگو با ايلنا اظهار كرد: شوراي شهر در مقابل شهرداري و معاونت حمل‌و‌نقل و ترافيک خيلي کوتاهي و تسامح کرده است و نظر کميسيون تخصصي در شورا از حمايت کافي برخوردار نشد و دست معاونت حمل‌و‌نقل در بسياري از کارها بازتر شد، به‌طوري‌که اين يک مسئله آسيب‌زا شده است، اما اين اتفاق که نظرات کميسيون تخصصي ملاک عمل قرار گيرد يا همراهي آنها در تصميم‌های شهري بيشتر باشد، در شوراي پنجم رخ نداد يا کمتر اتفاق افتاد. عليخاني با بيان اينکه نگاه برخي در شهر رفيق‌بازي بود، ادامه داد: بر فرض چند عضو شورا با برخي مديران شهرداري رفاقتي داشتند و اين مسائل به وظيفه‌هاي نظارتي و ذاتي شورا که بايد انجام دهد، آ‌سيب وارد کرد و اينها معاونت حمل‌‌ونقل را با کميسيون عمران و حمل‌ونقل به لج‌بازي انداخت و آنها خيال کردند هر کاري بخواهند مي‌توانند انجام دهند و امروز ثمرات آن را مي‌بينيم. رئيس کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل شوراي شهر تهران با اشاره به ساختگي‌بودن آمارهاي معاونت حمل‌و‌نقل و ترافيک درباره طرح کاهش آلودگي هوا که در صحن شوراي شهر ارائه شد، اظهار کرد: اين آمارها اکنون نمود پيدا کرده و از آلودگي هوا کم نشده است. ما معتقد بوديم اين کاهش آلودگي هوا به‌دليل شرايط جوي آن مقطع سال بود و نبايد آن را به طرح کاهش آلودگي هوا نسبت مي‌داديم. بعضي‌ها نمي‌خواستند اين مسئله را به‌دليل روابط با معاونت حمل‌و‌نقل بپذيرند و اگر آمارها درست بود، امروز نبايد شاهد آلودگي هوا مي‌بوديم. عليخاني با تأکيد بر اينکه اولويت‌ها و سياست‌هاي کميسيون عمران و حمل‌و‌نقل اصلا مورد توجه شهرداري قرار نگرفت، ادامه داد: شهرداري به‌جاي آن نمايشي که از سه‌شنبه‌هاي بدون خودرو در شهر تدارک ديد که از اولويت‌ها و سياست‌هاي ما نبود، بايد درباره مسئله آلودگي هوا و ترافيک کار جدي انجام مي‌داد، اگر تنها روي ساماندهي موتورسيکلت‌ها متمرکز مي‌شد و به سمت موتورسيکلت‌هاي برقي پيش مي‌رفت، امروز شايد به‌مراتب مشکلات کمتري داشتيم. او با تأکيد بر اينکه با اجراي اين طرح در حلقه دوم ترافيک شاهد افزايش آمار موتورسيکلت‌ها هستيم، افزود: طرحي که به اسم محدوده کاهش آلودگي هوا کار خود را آغاز کرد، با افزايش موتورسيکلت‌ها نقض شده است. از طرفي آمارهاي ما نشان مي‌دهد مسافرت با مترو کاهش يافته و مردم نه‌تنها به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومي نرفتند، بلکه گرايش به موتورسيکلت و تاکسي‌هاي اينترنتي و خودروهاي شخصي بيشتر شد. عليخاني ادامه داد: معاونت حمل‌ونقل در اين دو سال حتي نتوانست يک اتوبوس به سيستم حمل‌و‌نقل شهري اضافه کند و آن تعداد محدود هم مربوط به دوره قبل بوده است. اين معاونت کارهاي اصلي خود را رها کرده و به‌جاي آن دوچرخه‌سواري و حلقه دوم را مرکز توجه قرار داده است. اولويت و سياست‌هاي شوراي شهر چيز ديگري بوده و شهرداري چيز ديگري اجرا کرده ‌است، وقتي آنها کار خود را مي‌کنند، نتيجه آن مي‌شود که پس از دو سال نه‌تنها کار بهتر نشده، بلکه در بسياري جاها بدتر نيز شده است.

ارسال دیدگاه شما