30 شماره آخر

  • شماره 3569 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

خبر

اجرای نظام قدیم (۳+۱) تا مهر ۹۹ تمدید شد
ايسنا: معاون آموزشی، برنامه‌ریزی و مقررات دفتر آموزش متوسطه نظری، جزئیات مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تمدید اجرای نظام قدیم آموزشی (3+1) تا پایان سال تحصیلی جاری را تشریح کرد. 
حسین صادقی، در توضیح مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تمدید اجرای نظام قدیم آموزشی (3+1) تا پایان سال تحصیلی جاری اظهار کرد: ماده واحده تمدید اجرای نظام آموزشی قدیم (3+1)، تا پایان سال تحصیلی 98-99 در بیست‌و‌سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و  در دوازدهم آبان، برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور
 ابلاغ شد. 
وی افزود: بر این اساس، دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در ساختار نظام آموزشی قدیم (3+1)  فقط تا پایان سال تحصیلی 98-99، فرصت دارند مطابق ساختار و مقررات نظام قدیم ادامه تحصیل دهند. از سال تحصیلی ١٣٩٩ -١٤٠٠، دانش‌آموزانی که در سال جاری موفق به اتمام تحصیلات خود در نظام قدیم نمی‌شوند، ادامه تحصیل آنها صرفا از طریق تطبیق دروس آنان با نظام جدید آموزشی (٣-٣-٣-٣) امکان‌پذیر خواهد بود.

درخواست پلیس از دستگاه قضا برای ورود به مسئله ترافیک
شرق: رئیس پلیس پایتخت بر لزوم کاهش ساعت اتمام طرح کاهش آلودگی هوا در نیمه دوم سال تأکید کرد. 
سردار حسین رحیمی اظهار کرد:‌ واقعیت این است که لازم است برای کنترل ترافیک هم‌افزایی بیشتری داشته باشیم. برخورد با خودروهای دودزا با جدیت از سوی پلیس ادامه دارد اما توپ را در زمین هم انداختن مشکلی از مردم حل نمی‌کند. بخشی از ترافیک در تهران به حجم و تعداد خودروها بازمی‌گردد، آنچه مربوط به پلیس است این است که مأموران ما در کمترین زمان ممکن در صحنه تصادف‌ها حاضر شوند و تقریبا جایی را نمی‌توان یافت که ترافیک سنگین در پی حضورنیافتن پلیس در صحنه تصادف ایجاد شده باشد. 
رئیس پلیس پایتخت با تأکید بر اینکه راه‌حل مشکل ترافیک و کاهش آن هم‌افزایی است، تصریح کرد: در آخرین جلسه شورای ترافیک شهر تهران، مسائل و نکاتی مطرح شد. متأسفانه درباره رسیدگی به وضعیت ترافیک کمتر همدلی و تحرک وجود دارد و بیشتر در جلسات بحث‌های تکراری مطرح می‌شود. او با بیان اینکه دستگاه‌های مذکور باید برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا با جدیت اقدام کنند، گفت: جلسات سمبولیک و تکراری و حرف‌های انتزاعی باید به جلسات و سخنان کارشناسی بدل شود و دستگاه‌ها بگویند چه اقدامی برای کاهش آلودگی هوا انجام داده‌اند. از مسئولان قضائی می‌خواهیم که به مسئله ترافیک ورود و دستگاه‌های کم‌کار در این حوزه را 
مؤاخذه کنند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

خبر

اجرای نظام قدیم (۳+۱) تا مهر ۹۹ تمدید شد
ايسنا: معاون آموزشی، برنامه‌ریزی و مقررات دفتر آموزش متوسطه نظری، جزئیات مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تمدید اجرای نظام قدیم آموزشی (3+1) تا پایان سال تحصیلی جاری را تشریح کرد. 
حسین صادقی، در توضیح مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تمدید اجرای نظام قدیم آموزشی (3+1) تا پایان سال تحصیلی جاری اظهار کرد: ماده واحده تمدید اجرای نظام آموزشی قدیم (3+1)، تا پایان سال تحصیلی 98-99 در بیست‌و‌سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و  در دوازدهم آبان، برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور
 ابلاغ شد. 
وی افزود: بر این اساس، دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در ساختار نظام آموزشی قدیم (3+1)  فقط تا پایان سال تحصیلی 98-99، فرصت دارند مطابق ساختار و مقررات نظام قدیم ادامه تحصیل دهند. از سال تحصیلی ١٣٩٩ -١٤٠٠، دانش‌آموزانی که در سال جاری موفق به اتمام تحصیلات خود در نظام قدیم نمی‌شوند، ادامه تحصیل آنها صرفا از طریق تطبیق دروس آنان با نظام جدید آموزشی (٣-٣-٣-٣) امکان‌پذیر خواهد بود.

درخواست پلیس از دستگاه قضا برای ورود به مسئله ترافیک
شرق: رئیس پلیس پایتخت بر لزوم کاهش ساعت اتمام طرح کاهش آلودگی هوا در نیمه دوم سال تأکید کرد. 
سردار حسین رحیمی اظهار کرد:‌ واقعیت این است که لازم است برای کنترل ترافیک هم‌افزایی بیشتری داشته باشیم. برخورد با خودروهای دودزا با جدیت از سوی پلیس ادامه دارد اما توپ را در زمین هم انداختن مشکلی از مردم حل نمی‌کند. بخشی از ترافیک در تهران به حجم و تعداد خودروها بازمی‌گردد، آنچه مربوط به پلیس است این است که مأموران ما در کمترین زمان ممکن در صحنه تصادف‌ها حاضر شوند و تقریبا جایی را نمی‌توان یافت که ترافیک سنگین در پی حضورنیافتن پلیس در صحنه تصادف ایجاد شده باشد. 
رئیس پلیس پایتخت با تأکید بر اینکه راه‌حل مشکل ترافیک و کاهش آن هم‌افزایی است، تصریح کرد: در آخرین جلسه شورای ترافیک شهر تهران، مسائل و نکاتی مطرح شد. متأسفانه درباره رسیدگی به وضعیت ترافیک کمتر همدلی و تحرک وجود دارد و بیشتر در جلسات بحث‌های تکراری مطرح می‌شود. او با بیان اینکه دستگاه‌های مذکور باید برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا با جدیت اقدام کنند، گفت: جلسات سمبولیک و تکراری و حرف‌های انتزاعی باید به جلسات و سخنان کارشناسی بدل شود و دستگاه‌ها بگویند چه اقدامی برای کاهش آلودگی هوا انجام داده‌اند. از مسئولان قضائی می‌خواهیم که به مسئله ترافیک ورود و دستگاه‌های کم‌کار در این حوزه را 
مؤاخذه کنند.

ارسال دیدگاه شما