ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3596 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

اعتراضات به قيمت سوخت‌ زمينه‌ها و پيامدهاي آن

روش‌هاي اعتراضي در ايران تحت تأثير تحولات و متغيرهاي زيادي است. اين مهم وقتي ميسر مي‌شود که اطلسي از اعتراض‌های اخير تهيه و توليد شود؛ اطلسي که در آن با مشخص‌شدن ابعاد هر اعتراض از نظر تعداد جمعيت شرکت‌کننده، اقشار و طبقات شرکت‌کننده، جنسيت معترضان، گروه سني معترضان، نوع اعتراض، دفعات اعتراض، ابزارهاي مورد استفاده، شعارهاي داده‌شده، مراکز مورد حمله قرار گرفته، ميزان خسارات هر مرکز، استفاده از سلاح، طول هر اعتراض از نظر زماني و ساير مشخصات اعتراض‌ها مي‌تواند درک دقيق‌تري از موضوع را بيان کند. دفعات تکرار اعتراض، کاهش يا افزايش شمار معترضان و شدت اعتراض در اين اطلس بايد دقيقا مشخص شود.
14- خشونت اعتراض‌های اخير دو وجه دارد؛ يکي خشونت معترضان و ديگر مواجهه نيروهاي انتظامي و امنيتي. همچنين آموزش ناکافي و آماده‌نبودن اين نيروها در بسياري از نقاط موجب افزايش تلفات شده است. عدم دسترسي گسترده به تجهيزات ضدشورش مي‌تواند روند‌هاي آتي را تحت تأثير خود قرار دهد.
15- حوادث اخير نقطه‌‌عطف تازه‌اي در تحولات اجتماعي و سياسي کشور محسوب مي‌شود و براي درک عميق ريشه‌ها و زمينه‌هاي آن، بايد اقدامات کارشناسي تفصيلي متنوعي انجام شود. 
اصرار دولت بر تصميم خود مبتني بر افزايش قيمت بنزين موجب مي‌شود چنين گمان شود که تنها سناريوي در دست دولت، استمرار شرايط موجود و حفظ قيمت فعلي سوخت بوده و سناريو‌هاي ديگري امکان ظهور و بروز نداشته است. بر اساس اين، براي جبران بخشي از کاستي‌ها و مديريت شرايط موجود، پيشنهادهایي ارائه مي‌شود:
1-تشکيل کميته کارشناسي و چندجانبه ملي با هدف بررسي علل و زمينه‌هاي بروز حوادث اخير، يکي از ضروريات بسيار با‌اهميت دراين‌باره است؛ کميته‌اي ملي با وظايف مشخص و متشکل از گروهي از کارشناسان مستقل اعم از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، پژوهشگران سياسي و نيز کارشناسان دستگاه‌هاي سياسي، انتظامي، امنيتي و قضائي که با بررسي عميق زمينه‌ها و علل بروز اعتراض‌ها، نتيجه مطالعات خود را در اختيار دولت قرار دهند. اين کميته زير نظر يکي از مراکز راهبردي کشور تشکيل شود و بررسي‌هاي خود را سامان دهد.
2- ابراز تأثر و تأسف دولت از کشته‌شدن عده‌اي از هم‌وطنان در حوادث اخير، به‌ويژه دلجویی از خانواده‌هاي داغداري که کسان خود را در حوادث اخير از دست داده‌اند. پرداخت مبالغي به‌عنوان خسارت به صورت فوري و مراجعه مسئولان شهرستان و استاني براي ابراز تأسف مي‌تواند بخشي از ناراحتي اين خانواده‌ها را مهار کند.
3- تشکيل کميته‌اي کارشناسي براي اصلاح رويه‌هاي موجود و رفع برخي کاستي‌هاي طرح اخير افزايش قيمت بنزين و آسيب‌شناسي آن. در روزهاي گذشته خبرهاي رسيده از سيستان‌و‌بلوچستان حاکي از افزايش قاچاق بنزين است. پيش از اين بنزين در ارديبهشت 1398 در اين استان سهميه‌بندي و بنزين آزاد به قيمت حدود چهارهزار و 500 تا پنج هزار تومان معامله مي‌شد. قيمت سه ‌هزار تومان براي بنزين آزاد موجب روي‌آوردن افراد زيادي براي خريد بنزين و سپس قاچاق آن به خارج از کشور شده است.
4- دستور رئيس شوراي عالي امنيت ملي به نهادهاي امنيتي و انتظامي و قضائي براي رعايت حقوق قانوني متهمان بازداشت‌شده حوادث اخير.
5- حضور کارشناسان موافق طرح ازجمله طراحان طرح افزايش قيمت بنزين در رسانه‌هاي جمعي براي مواجهه و اقناع افکار عمومي.
6- ارائه مستندات کارشناسي تصميم اخير دولت به افکار عمومي؛ يکي از اتهاماتي که عليه دولت طرح مي‌شود، نبود طرحي کارشناسي‌شده براي تصميم دولت مبتني بر افزايش قيمت سوخت است که اين شايعه بازتاب زيادي در افکار عمومي داشته است.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3609

تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۸

کارتون
کارتون

اعتراضات به قيمت سوخت‌ زمينه‌ها و پيامدهاي آن

روش‌هاي اعتراضي در ايران تحت تأثير تحولات و متغيرهاي زيادي است. اين مهم وقتي ميسر مي‌شود که اطلسي از اعتراض‌های اخير تهيه و توليد شود؛ اطلسي که در آن با مشخص‌شدن ابعاد هر اعتراض از نظر تعداد جمعيت شرکت‌کننده، اقشار و طبقات شرکت‌کننده، جنسيت معترضان، گروه سني معترضان، نوع اعتراض، دفعات اعتراض، ابزارهاي مورد استفاده، شعارهاي داده‌شده، مراکز مورد حمله قرار گرفته، ميزان خسارات هر مرکز، استفاده از سلاح، طول هر اعتراض از نظر زماني و ساير مشخصات اعتراض‌ها مي‌تواند درک دقيق‌تري از موضوع را بيان کند. دفعات تکرار اعتراض، کاهش يا افزايش شمار معترضان و شدت اعتراض در اين اطلس بايد دقيقا مشخص شود.
14- خشونت اعتراض‌های اخير دو وجه دارد؛ يکي خشونت معترضان و ديگر مواجهه نيروهاي انتظامي و امنيتي. همچنين آموزش ناکافي و آماده‌نبودن اين نيروها در بسياري از نقاط موجب افزايش تلفات شده است. عدم دسترسي گسترده به تجهيزات ضدشورش مي‌تواند روند‌هاي آتي را تحت تأثير خود قرار دهد.
15- حوادث اخير نقطه‌‌عطف تازه‌اي در تحولات اجتماعي و سياسي کشور محسوب مي‌شود و براي درک عميق ريشه‌ها و زمينه‌هاي آن، بايد اقدامات کارشناسي تفصيلي متنوعي انجام شود. 
اصرار دولت بر تصميم خود مبتني بر افزايش قيمت بنزين موجب مي‌شود چنين گمان شود که تنها سناريوي در دست دولت، استمرار شرايط موجود و حفظ قيمت فعلي سوخت بوده و سناريو‌هاي ديگري امکان ظهور و بروز نداشته است. بر اساس اين، براي جبران بخشي از کاستي‌ها و مديريت شرايط موجود، پيشنهادهایي ارائه مي‌شود:
1-تشکيل کميته کارشناسي و چندجانبه ملي با هدف بررسي علل و زمينه‌هاي بروز حوادث اخير، يکي از ضروريات بسيار با‌اهميت دراين‌باره است؛ کميته‌اي ملي با وظايف مشخص و متشکل از گروهي از کارشناسان مستقل اعم از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، پژوهشگران سياسي و نيز کارشناسان دستگاه‌هاي سياسي، انتظامي، امنيتي و قضائي که با بررسي عميق زمينه‌ها و علل بروز اعتراض‌ها، نتيجه مطالعات خود را در اختيار دولت قرار دهند. اين کميته زير نظر يکي از مراکز راهبردي کشور تشکيل شود و بررسي‌هاي خود را سامان دهد.
2- ابراز تأثر و تأسف دولت از کشته‌شدن عده‌اي از هم‌وطنان در حوادث اخير، به‌ويژه دلجویی از خانواده‌هاي داغداري که کسان خود را در حوادث اخير از دست داده‌اند. پرداخت مبالغي به‌عنوان خسارت به صورت فوري و مراجعه مسئولان شهرستان و استاني براي ابراز تأسف مي‌تواند بخشي از ناراحتي اين خانواده‌ها را مهار کند.
3- تشکيل کميته‌اي کارشناسي براي اصلاح رويه‌هاي موجود و رفع برخي کاستي‌هاي طرح اخير افزايش قيمت بنزين و آسيب‌شناسي آن. در روزهاي گذشته خبرهاي رسيده از سيستان‌و‌بلوچستان حاکي از افزايش قاچاق بنزين است. پيش از اين بنزين در ارديبهشت 1398 در اين استان سهميه‌بندي و بنزين آزاد به قيمت حدود چهارهزار و 500 تا پنج هزار تومان معامله مي‌شد. قيمت سه ‌هزار تومان براي بنزين آزاد موجب روي‌آوردن افراد زيادي براي خريد بنزين و سپس قاچاق آن به خارج از کشور شده است.
4- دستور رئيس شوراي عالي امنيت ملي به نهادهاي امنيتي و انتظامي و قضائي براي رعايت حقوق قانوني متهمان بازداشت‌شده حوادث اخير.
5- حضور کارشناسان موافق طرح ازجمله طراحان طرح افزايش قيمت بنزين در رسانه‌هاي جمعي براي مواجهه و اقناع افکار عمومي.
6- ارائه مستندات کارشناسي تصميم اخير دولت به افکار عمومي؛ يکي از اتهاماتي که عليه دولت طرح مي‌شود، نبود طرحي کارشناسي‌شده براي تصميم دولت مبتني بر افزايش قيمت سوخت است که اين شايعه بازتاب زيادي در افکار عمومي داشته است.

 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید