30 شماره آخر

  • شماره 3596 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

هشدار آتش‌نشانی درباره افزایش قربانیان مرگ خاموش

ایسنا: سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از افزایش ۲۵درصدی تلفات حوادث گاز مونوکسیدکربن در استان تهران خبر داد. سیدجلال ملکی گفت: آمارهای تلفات توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه می‌شود؛ اما آمارهای پزشکی قانونی حاکی از آن‌ است که تلفات این حادثه در سطح کشور در شش ماه اول سال جاری نسبت به شش ماه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است. در استان تهران نیز متأسفانه حدود ۲۵ درصد تلفات جانی این حادثه افزایش یافته است. وی افزود: یکی از موارد مورد توجه این است که آمار تلفات محل‌هایی که سال قبل بازدیدهای ایمنی انجام شد، کاهش یافته بنابراین این طرح مؤثر بوده است. قرار است پهنه شرقی تهران را از شمال تا جنوب مورد بازدید قرار دهیم تا حوادثی که در این زمینه رخ می‌دهد، کاهش یابد. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

هشدار آتش‌نشانی درباره افزایش قربانیان مرگ خاموش

ایسنا: سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از افزایش ۲۵درصدی تلفات حوادث گاز مونوکسیدکربن در استان تهران خبر داد. سیدجلال ملکی گفت: آمارهای تلفات توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه می‌شود؛ اما آمارهای پزشکی قانونی حاکی از آن‌ است که تلفات این حادثه در سطح کشور در شش ماه اول سال جاری نسبت به شش ماه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است. در استان تهران نیز متأسفانه حدود ۲۵ درصد تلفات جانی این حادثه افزایش یافته است. وی افزود: یکی از موارد مورد توجه این است که آمار تلفات محل‌هایی که سال قبل بازدیدهای ایمنی انجام شد، کاهش یافته بنابراین این طرح مؤثر بوده است. قرار است پهنه شرقی تهران را از شمال تا جنوب مورد بازدید قرار دهیم تا حوادثی که در این زمینه رخ می‌دهد، کاهش یابد. 

ارسال دیدگاه شما