30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

موافقت مشروط برای ترک تشریفات فروش 40 هزار میلیارد اموال دولت
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت بدون تشریفات، مشروط به رعایـت قـانون تجـارت الکترونیک و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشـد، موافقت کردند.به گزارش فارس، در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 99 کل کشور، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشت هزار میلیارد تومان «بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران در ماده 115 قانون محاسبات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی» مخالفت کردند.طبق جزء 2 تبصره 12 لایحه بودجه سال 99، پیشنهاد شده بود: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محورنمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف 80 هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.»بنابراین نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به ترک تشریفات برای مولدسازی دارایی‌های دولت مخالفت کردند.همچنین مقرر شد فروش  40 هزار میلیارد تومان اموال و دارایی دولت بدون رعایت تشریفات مربوط بـه تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمـومی کشـور بـا رعایـت قـوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیـک دولـت بـا رعایـت قـانون تجـارت الکترونیک و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشـد، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند.در ادامه این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس آمده است: در صورت عدم خرید از طریق مزایده، اموال موصوف بـه سـایر طلبکاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دسـتگاه‌هـای اجرائی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود.

جزئیات ثبت‌نام کارت هوشمند وانت‌‌ و راننده در سهمیه پیمایشی
از بهمن‌ماه امسال سهمیه سوخت وانت‌بارهای بین‌شهری بر اساس پیمایش خواهد بود، در این راستا وانت‌بارهای بین‌شهری باید حتما کارت هوشمند ناوگان و راننده و بارنامه برای دریافت سهمیه سوخت داشته باشند.به گزارش فارس، وانت‌بارهایی که در جاده‌های بین‌شهری تردد می‌کنند،‌ ضرورت دارد از ابتدای بهمن‌ماه، اسناد حمل یعنی بارنامه دریافت کنند و در صورت دریافت بارنامه، تردد آنها ثبت و پیمایش آنها محاسبه می‌شود و معادل آن پیمایش سوخت به ناوگان وانتی اختصاص می‌یابد.لازمه گرفتن سند حمل و بارنامه برای ناوگان وانت‌بار، داشتن کارت هوشمند ناوگان و کارت هوشمند راننده است.مدارک موردنیاز برای دریافت سهمیه عملکردی سوخت وانت‌بارها شامل «مدارک و اسناد حمل» (کارت هوشمند راننده و ناوگان) و «بارنامه برای حمل محموله‌ها» است.مراجعه و ثبت‌نام کارت هوشمند راننده و ناوگان از چهار طریق امکان‌پذیر است.اولین روش مراجعه به نشانی‌ www.smartcard.rmto.ir بخش ثبت‌نام وانت‌بارهای بین‌شهری است.دومین روش مراجعه به مراکز صدور کارت هوشمند در استان محل سکونت است.سومین روش کسب اطلاع از طریق ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها و همچنین نمایندگی شهرستان‌هاست.چهارمین روش کسب اطلاعات از طریق نشانی‌ www.rmto.ir بخش کارت هوشمند وانت‌بار‌ است.هزینه صدور کارت هوشمند راننده و ناوگان در حال حاضر هر کدام مبلغ 20 هزار تومان است.مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت هوشمند راننده شامل حداقل سن 23 سال، داشتن گواهی‌نامه رانندگی مجاز، دارابودن مدرک پایان ابتدایی یا نهضت سوادآموزی، تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت دائم، دو قطعه عکس 3 در 4 و همچنین «برگه سلامت جسمی و روحی»، «گواهی عدم اعتیاد» و «گواهی عدم سوءپیشینه» است که این سه مورد پس از ثبت‌نام متعاقبا از راننده اخذ می‌شود.‌مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت هوشمند ناوگان (وانت) شامل حداکثر سن ناوگان تا 20 سال،‌ ارائه کارت وسیله نقلیه، ارائه گواهی معاینه فنی مجاز و معتبر، ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و شماره شبای معتبر مالک خودرو است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

خبر

موافقت مشروط برای ترک تشریفات فروش 40 هزار میلیارد اموال دولت
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با فروش 40 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت بدون تشریفات، مشروط به رعایـت قـانون تجـارت الکترونیک و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشـد، موافقت کردند.به گزارش فارس، در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 99 کل کشور، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشت هزار میلیارد تومان «بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران در ماده 115 قانون محاسبات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی» مخالفت کردند.طبق جزء 2 تبصره 12 لایحه بودجه سال 99، پیشنهاد شده بود: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محورنمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف 80 هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.»بنابراین نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به ترک تشریفات برای مولدسازی دارایی‌های دولت مخالفت کردند.همچنین مقرر شد فروش  40 هزار میلیارد تومان اموال و دارایی دولت بدون رعایت تشریفات مربوط بـه تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمـومی کشـور بـا رعایـت قـوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیـک دولـت بـا رعایـت قـانون تجـارت الکترونیک و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشـد، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند.در ادامه این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس آمده است: در صورت عدم خرید از طریق مزایده، اموال موصوف بـه سـایر طلبکاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دسـتگاه‌هـای اجرائی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود.

جزئیات ثبت‌نام کارت هوشمند وانت‌‌ و راننده در سهمیه پیمایشی
از بهمن‌ماه امسال سهمیه سوخت وانت‌بارهای بین‌شهری بر اساس پیمایش خواهد بود، در این راستا وانت‌بارهای بین‌شهری باید حتما کارت هوشمند ناوگان و راننده و بارنامه برای دریافت سهمیه سوخت داشته باشند.به گزارش فارس، وانت‌بارهایی که در جاده‌های بین‌شهری تردد می‌کنند،‌ ضرورت دارد از ابتدای بهمن‌ماه، اسناد حمل یعنی بارنامه دریافت کنند و در صورت دریافت بارنامه، تردد آنها ثبت و پیمایش آنها محاسبه می‌شود و معادل آن پیمایش سوخت به ناوگان وانتی اختصاص می‌یابد.لازمه گرفتن سند حمل و بارنامه برای ناوگان وانت‌بار، داشتن کارت هوشمند ناوگان و کارت هوشمند راننده است.مدارک موردنیاز برای دریافت سهمیه عملکردی سوخت وانت‌بارها شامل «مدارک و اسناد حمل» (کارت هوشمند راننده و ناوگان) و «بارنامه برای حمل محموله‌ها» است.مراجعه و ثبت‌نام کارت هوشمند راننده و ناوگان از چهار طریق امکان‌پذیر است.اولین روش مراجعه به نشانی‌ www.smartcard.rmto.ir بخش ثبت‌نام وانت‌بارهای بین‌شهری است.دومین روش مراجعه به مراکز صدور کارت هوشمند در استان محل سکونت است.سومین روش کسب اطلاع از طریق ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها و همچنین نمایندگی شهرستان‌هاست.چهارمین روش کسب اطلاعات از طریق نشانی‌ www.rmto.ir بخش کارت هوشمند وانت‌بار‌ است.هزینه صدور کارت هوشمند راننده و ناوگان در حال حاضر هر کدام مبلغ 20 هزار تومان است.مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت هوشمند راننده شامل حداقل سن 23 سال، داشتن گواهی‌نامه رانندگی مجاز، دارابودن مدرک پایان ابتدایی یا نهضت سوادآموزی، تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت دائم، دو قطعه عکس 3 در 4 و همچنین «برگه سلامت جسمی و روحی»، «گواهی عدم اعتیاد» و «گواهی عدم سوءپیشینه» است که این سه مورد پس از ثبت‌نام متعاقبا از راننده اخذ می‌شود.‌مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت هوشمند ناوگان (وانت) شامل حداکثر سن ناوگان تا 20 سال،‌ ارائه کارت وسیله نقلیه، ارائه گواهی معاینه فنی مجاز و معتبر، ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و شماره شبای معتبر مالک خودرو است.

ارسال دیدگاه شما