30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

تعیین تکلیف فعالیت‌های پرخطر بانکی

بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در صورت تصویب بندهای مرتبط با تراکنش‌های بانکی در صحن علنی مجلس، در سال بعد تمامی حساب‌های فاقد شناسه شهاب مسدود شده و خدمات بانکی به فعالیت‌های غیرمجاز مثل استفاده از حساب اموات ارائه نمی‌شود.به گزارش تسنیم، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 نشان می‌دهد تغییرات مهمی در خصوص استفاده از خدمات بانکی در سال 99 در لایحه بودجه انجام شده است. بر اساس بند الحاقی3 به ماده 21 لایحه بودجه سال 99 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد 1399 تمامی حساب‌های بانکی فاقد شناسنامه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کرده و از ارائه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنان خودداری کنند.بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تأییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی( شهاب) یکتا را فراهم کند.شرکت‌های خدمات پرداخت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداکثر تا پایان مرداد 1399 از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌‌های فروش اعم از فیزیکی و مجازی در کمتر از 24 ساعت جلوگیری کنند.بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکلیف توسط شرکت‌های خدمات پرداخت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نظارت کرده و حداکثر تا پایان خرداد 1399 و  به‌صورت سیستمی از ارائه خدمات پرخطر و غیرمجاز به این ابزارها از طریق سامانه‌های تسویه و پرداخت جلوگیری کند.وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت 1399 مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی‌نفع آن، فعالیت حساب‌های بانکی اموات و شرکت‌های منحل‌شده یا ورشکسته را تعیین کرده و باید ضوابط اجرائی آن را تهیه و به تصویب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی برساند.از ابتدای تیر 1399 کارسازی همه تراکنش‌های بین‌بانکی و درون‌بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک‌های عادی و رمز‌دار صادر شده در سال  1399، مستلزم اظهار بابت توسط پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

تعیین تکلیف فعالیت‌های پرخطر بانکی

بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در صورت تصویب بندهای مرتبط با تراکنش‌های بانکی در صحن علنی مجلس، در سال بعد تمامی حساب‌های فاقد شناسه شهاب مسدود شده و خدمات بانکی به فعالیت‌های غیرمجاز مثل استفاده از حساب اموات ارائه نمی‌شود.به گزارش تسنیم، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 نشان می‌دهد تغییرات مهمی در خصوص استفاده از خدمات بانکی در سال 99 در لایحه بودجه انجام شده است. بر اساس بند الحاقی3 به ماده 21 لایحه بودجه سال 99 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد 1399 تمامی حساب‌های بانکی فاقد شناسنامه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کرده و از ارائه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنان خودداری کنند.بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تأییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی( شهاب) یکتا را فراهم کند.شرکت‌های خدمات پرداخت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداکثر تا پایان مرداد 1399 از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌‌های فروش اعم از فیزیکی و مجازی در کمتر از 24 ساعت جلوگیری کنند.بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکلیف توسط شرکت‌های خدمات پرداخت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نظارت کرده و حداکثر تا پایان خرداد 1399 و  به‌صورت سیستمی از ارائه خدمات پرخطر و غیرمجاز به این ابزارها از طریق سامانه‌های تسویه و پرداخت جلوگیری کند.وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت 1399 مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی‌نفع آن، فعالیت حساب‌های بانکی اموات و شرکت‌های منحل‌شده یا ورشکسته را تعیین کرده و باید ضوابط اجرائی آن را تهیه و به تصویب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی برساند.از ابتدای تیر 1399 کارسازی همه تراکنش‌های بین‌بانکی و درون‌بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک‌های عادی و رمز‌دار صادر شده در سال  1399، مستلزم اظهار بابت توسط پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده است.

ارسال دیدگاه شما