30 شماره آخر

  • شماره 3624 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

فیلیپین؛ درگیر آتشفشان تال

عکس: آرکانزاس دموکرات گزت

دود سفید و انبوه آسمان تاگای‌تای فیلیپین را فراگرفته ‌است. این دود از کوه تال بلند می‌شود. قله آتشفشانی تال فعال شده و گدازه‌‌ها و سنگ‌هایش را بر سر مناطق روستایی پیرامونش پرتاب کرده ‌است. هزاران شهروند تاگای‌تای فیلیپین خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و خودشان را به مناطق امن‌تر رسانده‌اند. هنوز خبری درباره میزان تلفات و خسارات این اتفاق منتشر نشده ‌است. اما خبر رسیده پروازهای ورودی به فیلیپین لغو شده ‌است.
 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

فیلیپین؛ درگیر آتشفشان تال

عکس: آرکانزاس دموکرات گزت

دود سفید و انبوه آسمان تاگای‌تای فیلیپین را فراگرفته ‌است. این دود از کوه تال بلند می‌شود. قله آتشفشانی تال فعال شده و گدازه‌‌ها و سنگ‌هایش را بر سر مناطق روستایی پیرامونش پرتاب کرده ‌است. هزاران شهروند تاگای‌تای فیلیپین خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و خودشان را به مناطق امن‌تر رسانده‌اند. هنوز خبری درباره میزان تلفات و خسارات این اتفاق منتشر نشده ‌است. اما خبر رسیده پروازهای ورودی به فیلیپین لغو شده ‌است.
 

ارسال دیدگاه شما