30 شماره آخر

  • شماره 3624 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

گالری جهان

يواس‌اي‌تودي
کانادا سوگوار قربانيان پرواز است

عکسي از دکتر شکوفه چوپان‌نژاد و دو دخترش، صبا و سارا، با پس‌زمينه مقبره حافظ در صفحه يک روزنامه يواس‌اي‌تودي خودنمايي مي‌کند. هر سه آنها در پرواز مر‌گ‌بار تهران‌- کي‌يف جان خود را از دست‌ دادند. دکتر چوپان‌نژاد از پزشکان کلينيک ادمونتون بوده ‌است. علاوه بر دکتر چوپان‌نژاد و دخترانش، تعدادي ديگر از قربانيان اين حادثه تلخ از شهروندان ادمونتون کانادا بوده‌اند. روزنامه يواس‌ای‌تودي به همين دليل تيتر و عکس يک خود را به اين موضوع اختصاص داده و از حال‌و‌هواي ادمونتون نوشته‌ است. شهروندان ادمونتوني در گوشه و کنار شهر و در محل کار و مقابل خانه قربانيان، به ياد آنها دسته‌هاي گل و شمع گذاشته‌اند. يواس‌اي‌تودي مي‌نويسد نزديک به نيمي از اين قربانيان ساکن ادمونتون بوده‌اند. اهالي شهر حق دارند باور نکنند ناگهان ۶۰ نفر از همشهري‌هاي خود را از دست ‌داده‌اند. ادمونتون سوگوار است و چشم مسئولان شهري هم از اشک،‌ خيس. اين روزنامه در مطلبي ديگر به حواشي اين فاجعه هوايي اشاره مي‌کند و از برپايي تجمعات اعتراضي در تهران و ديگر شهرهاي ايران مي‌نويسد. اين اعتراضات در‌واقع واکنشي است به نحوه برخورد مسئولان ايراني نسبت‌به اين موضوع. يو‌اس‌اي‌تودي در گزارش نخست خبر مي‌دهد برني سندرز در نظرسنجي‌ انتخاب نامزد اصلي حزب دموکرات براي انتخابات رياست‌جمهوري در ايالت آيووا، پيشتاز است. آمريکا به روزهاي حساس و سرنوشت‌ساز نزديک مي‌شود. آنها امسال انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش دارند و بايد نامزدهاي نهايي احزاب را انتخاب کنند.
نکته: اتفاقات اخير ايران خبرهاي داخلي آمريکا در صفحه يک يواس‌اس‌تودي را به حاشيه رانده‌ است.

اينديپندنت
فرار از دست خاکسترهاي تال 

قله آتشفشاني تال در فيليپين فعال شده و ترس و وحشتی همگاني در اين کشور ايجاد کرده ‌است. هزاران نفر از شهروندان فليپيني درگير اين پديده خانه‌هايشان را ترک کرده‌اند تا از خطر گدازه‌هاي مذاب و خاکستر و دود و سنگ‌هاي پرتابي در امان باشند. روزنامه اينديپندنت انگليس صفحه يک خود را با خبر مربوط به فعاليت قله آتشفشاني تال آغاز کرده‌ و در عکس يک شهروندي فيليپيني را سوار بر قايق و در حال دور‌شدن از دود و خاکستر به تصوير کشيده ‌است. اينديپندنت نوشته خاکسترها تا ۱۵ کيلومتري محل وقوع رويداد در آسمان مشاهده مي‌شوند. همين مسئله باعث شده بسياري از پروازهاي پايتخت لغو شود. تال در جنوب مانيل است. روزنامه اينديپندنت در تيتر يک خبر مي‌دهد ملکه با استعفاي دوک و دوسش‌ساسکس موافقت کرده ‌است. شاهزاده هري و همسرش دوک و دوسش ساسکس بوده‌اند. آنها در تصميمي غافلگيرکننده از نقش‌هاي سلطنتي خود استعفا داده‌اند. اين زوج مي‌خواهند زندگي خود را در کانادا و انگليس ادامه دهند و نمي‌خواهند ساکن هميشگي ساسکس باشند. اين تصميم بحراني بزرگ در خانواده سلطنتي ايجاد کرد. ملکه در واکنش به اين موضوع جلسه‌اي تشکيل داده و البته از تصميم زوج جوان حمايت کرده‌ است. او از اينکه آنها پيش از اعلام عمومي، کاخ باکينگهام را در جريان قرار نداده‌اند و مشورت نکرده‌اند، دلخور شده و در نهايت با خواست هري و مگان موافقت کرده ‌است. 
نکته: حواشي خانواده سلطنتي در صفحه يک اينديپندنت هم دنبال مي‌شود. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

گالری جهان

يواس‌اي‌تودي
کانادا سوگوار قربانيان پرواز است

عکسي از دکتر شکوفه چوپان‌نژاد و دو دخترش، صبا و سارا، با پس‌زمينه مقبره حافظ در صفحه يک روزنامه يواس‌اي‌تودي خودنمايي مي‌کند. هر سه آنها در پرواز مر‌گ‌بار تهران‌- کي‌يف جان خود را از دست‌ دادند. دکتر چوپان‌نژاد از پزشکان کلينيک ادمونتون بوده ‌است. علاوه بر دکتر چوپان‌نژاد و دخترانش، تعدادي ديگر از قربانيان اين حادثه تلخ از شهروندان ادمونتون کانادا بوده‌اند. روزنامه يواس‌ای‌تودي به همين دليل تيتر و عکس يک خود را به اين موضوع اختصاص داده و از حال‌و‌هواي ادمونتون نوشته‌ است. شهروندان ادمونتوني در گوشه و کنار شهر و در محل کار و مقابل خانه قربانيان، به ياد آنها دسته‌هاي گل و شمع گذاشته‌اند. يواس‌اي‌تودي مي‌نويسد نزديک به نيمي از اين قربانيان ساکن ادمونتون بوده‌اند. اهالي شهر حق دارند باور نکنند ناگهان ۶۰ نفر از همشهري‌هاي خود را از دست ‌داده‌اند. ادمونتون سوگوار است و چشم مسئولان شهري هم از اشک،‌ خيس. اين روزنامه در مطلبي ديگر به حواشي اين فاجعه هوايي اشاره مي‌کند و از برپايي تجمعات اعتراضي در تهران و ديگر شهرهاي ايران مي‌نويسد. اين اعتراضات در‌واقع واکنشي است به نحوه برخورد مسئولان ايراني نسبت‌به اين موضوع. يو‌اس‌اي‌تودي در گزارش نخست خبر مي‌دهد برني سندرز در نظرسنجي‌ انتخاب نامزد اصلي حزب دموکرات براي انتخابات رياست‌جمهوري در ايالت آيووا، پيشتاز است. آمريکا به روزهاي حساس و سرنوشت‌ساز نزديک مي‌شود. آنها امسال انتخابات رياست‌جمهوري را در پيش دارند و بايد نامزدهاي نهايي احزاب را انتخاب کنند.
نکته: اتفاقات اخير ايران خبرهاي داخلي آمريکا در صفحه يک يواس‌اس‌تودي را به حاشيه رانده‌ است.

اينديپندنت
فرار از دست خاکسترهاي تال 

قله آتشفشاني تال در فيليپين فعال شده و ترس و وحشتی همگاني در اين کشور ايجاد کرده ‌است. هزاران نفر از شهروندان فليپيني درگير اين پديده خانه‌هايشان را ترک کرده‌اند تا از خطر گدازه‌هاي مذاب و خاکستر و دود و سنگ‌هاي پرتابي در امان باشند. روزنامه اينديپندنت انگليس صفحه يک خود را با خبر مربوط به فعاليت قله آتشفشاني تال آغاز کرده‌ و در عکس يک شهروندي فيليپيني را سوار بر قايق و در حال دور‌شدن از دود و خاکستر به تصوير کشيده ‌است. اينديپندنت نوشته خاکسترها تا ۱۵ کيلومتري محل وقوع رويداد در آسمان مشاهده مي‌شوند. همين مسئله باعث شده بسياري از پروازهاي پايتخت لغو شود. تال در جنوب مانيل است. روزنامه اينديپندنت در تيتر يک خبر مي‌دهد ملکه با استعفاي دوک و دوسش‌ساسکس موافقت کرده ‌است. شاهزاده هري و همسرش دوک و دوسش ساسکس بوده‌اند. آنها در تصميمي غافلگيرکننده از نقش‌هاي سلطنتي خود استعفا داده‌اند. اين زوج مي‌خواهند زندگي خود را در کانادا و انگليس ادامه دهند و نمي‌خواهند ساکن هميشگي ساسکس باشند. اين تصميم بحراني بزرگ در خانواده سلطنتي ايجاد کرد. ملکه در واکنش به اين موضوع جلسه‌اي تشکيل داده و البته از تصميم زوج جوان حمايت کرده‌ است. او از اينکه آنها پيش از اعلام عمومي، کاخ باکينگهام را در جريان قرار نداده‌اند و مشورت نکرده‌اند، دلخور شده و در نهايت با خواست هري و مگان موافقت کرده ‌است. 
نکته: حواشي خانواده سلطنتي در صفحه يک اينديپندنت هم دنبال مي‌شود. 

ارسال دیدگاه شما