30 شماره آخر

  • شماره 3647 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

درخواست کمک برای آزادی بعد از 6 سال

شرق: فرزندان مردی جوان که در پی اتفاقی ناخواسته زندانی شده‌ است، همچنان چشم‌انتظار یاری مردم برای دیدار پدر هستند. به گزارش خبرنگار ما، هادی، مرد جوانی که شش سال قبل در پی جروبحث با همسرش و در یک اتفاق ناخواسته باعث مرگ او شده و از سوی دادگاه به پرداخت دیه محکوم شده ‌است، به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان به‌سر می‌برد. هادی وقتی در دادگاه از قتل عمد تبرئه و به‌خاطر قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم شد، عنوان کرد که توانایی پرداخت دیه را ندارد و خواستار تخفیف شد. با ارائه مدارک به دادگاه، قضات اعسار او را قبول و رأی بر پرداخت دیه به صورت اقساط صادر کردند، اما هادی باید 36 میلیون تومان به‌عنوان پیش‌قسط بپردازد تا بتواند مابقی دیه را به صورت قسطی پرداخت کند.
هادی که روزهای سختی را در زندان می‌گذراند، بعد از زندانی‌شدن نتوانست دو پسر 8 و 9 ساله‌اش را که زمان حادثه دو و سه‌ساله بودند ببیند و شش سال است این پسران از دیدار پدرشان محروم هستند.
مادر هادی که در وضعیت مالی نابسامانی به‌سر می‌برد، تاکنون از نوه‌هایش نگهداری کرده ‌است. او به خبرنگار ما گفت: این دو بچه امانت‌های پسرم هستند و من تا جان دارم از آنها نگهداری می‌کنم، اما بچه‌ها پدر می‌خواهند. آنها در حال رسیدن به سن نوجوانی هستند و پدرشان باید بالای سرشان باشد تا خوب تربیت و کنترل شوند. بچه‌ها به دلیل شرایطی که دارند به‌شدت در فشار هستند. آنها در مدرسه هم اذیت می‌شوند. من درخواست دارم مردم کمک کنند تا پسرم از زندان آزاد شود. شهروندان خیر تاکنون 25 میلیون تومان به هادی کمک کرده‌اند و او همچنان 11 میلیون تومان دیگر برای رهایی از زندان نیاز دارد. هادی، جوان 35 ساله از مردم خواست تا کمک کنند هرچه زودتر از زندان بیرون بیاید و بعد از شش سال، سال نو را کنار فرزندان و مادرش باشد.
کسانی که قصد کمک به هادی را دارند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به کارت شماره ۶۲۸۰۲۳۱۳۴۱۶۸۸۵۴۶ یا شماره حساب  ۴۱۰۰۱۰۶۵۹۵۲۳ بانک مسکن به نام زهرا عادی، مادر هادی واریز کنند. گزارش‌ واریزها و مدارک هادی در دفتر روزنامه موجود است. 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

درخواست کمک برای آزادی بعد از 6 سال

شرق: فرزندان مردی جوان که در پی اتفاقی ناخواسته زندانی شده‌ است، همچنان چشم‌انتظار یاری مردم برای دیدار پدر هستند. به گزارش خبرنگار ما، هادی، مرد جوانی که شش سال قبل در پی جروبحث با همسرش و در یک اتفاق ناخواسته باعث مرگ او شده و از سوی دادگاه به پرداخت دیه محکوم شده ‌است، به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان به‌سر می‌برد. هادی وقتی در دادگاه از قتل عمد تبرئه و به‌خاطر قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم شد، عنوان کرد که توانایی پرداخت دیه را ندارد و خواستار تخفیف شد. با ارائه مدارک به دادگاه، قضات اعسار او را قبول و رأی بر پرداخت دیه به صورت اقساط صادر کردند، اما هادی باید 36 میلیون تومان به‌عنوان پیش‌قسط بپردازد تا بتواند مابقی دیه را به صورت قسطی پرداخت کند.
هادی که روزهای سختی را در زندان می‌گذراند، بعد از زندانی‌شدن نتوانست دو پسر 8 و 9 ساله‌اش را که زمان حادثه دو و سه‌ساله بودند ببیند و شش سال است این پسران از دیدار پدرشان محروم هستند.
مادر هادی که در وضعیت مالی نابسامانی به‌سر می‌برد، تاکنون از نوه‌هایش نگهداری کرده ‌است. او به خبرنگار ما گفت: این دو بچه امانت‌های پسرم هستند و من تا جان دارم از آنها نگهداری می‌کنم، اما بچه‌ها پدر می‌خواهند. آنها در حال رسیدن به سن نوجوانی هستند و پدرشان باید بالای سرشان باشد تا خوب تربیت و کنترل شوند. بچه‌ها به دلیل شرایطی که دارند به‌شدت در فشار هستند. آنها در مدرسه هم اذیت می‌شوند. من درخواست دارم مردم کمک کنند تا پسرم از زندان آزاد شود. شهروندان خیر تاکنون 25 میلیون تومان به هادی کمک کرده‌اند و او همچنان 11 میلیون تومان دیگر برای رهایی از زندان نیاز دارد. هادی، جوان 35 ساله از مردم خواست تا کمک کنند هرچه زودتر از زندان بیرون بیاید و بعد از شش سال، سال نو را کنار فرزندان و مادرش باشد.
کسانی که قصد کمک به هادی را دارند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به کارت شماره ۶۲۸۰۲۳۱۳۴۱۶۸۸۵۴۶ یا شماره حساب  ۴۱۰۰۱۰۶۵۹۵۲۳ بانک مسکن به نام زهرا عادی، مادر هادی واریز کنند. گزارش‌ واریزها و مدارک هادی در دفتر روزنامه موجود است. 

 

ارسال دیدگاه شما