30 شماره آخر

  • شماره 3651 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

دنیس از راه رسید

عکس: ایندیپندنت

با سرریزشدن رودخانه آسک و ورود گل‌ولای به کوچه و خیابان، حالا تناژ رنگ قهوه‌ای سراسر کریک‌هاول انگلیس را فراگرفته ‌است. توفان اقیانوسی‌ای که از اسکاتلند شروع شده‌ بود،‌ حالا به انگلیس رسیده ‌است. دنیس کار خودش را کرده ‌است. بارش‌های سیل‌آسا و راه‌افتادن سیلاب در سطح شهرها و روستاها و سرریزشدن رودخانه‌ها وضعیتی نامساعد به شهرهای انگلیس داده ‌است. عبورومرور مختل شده و بیش از هزار خانه هم در سیلاب گیر افتاده‌اند. توفان اقیانوسی دنیس باعث شده حجم باران یک‌ ماه در طول 48 ساعت باریده شود.
 

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

دنیس از راه رسید

عکس: ایندیپندنت

با سرریزشدن رودخانه آسک و ورود گل‌ولای به کوچه و خیابان، حالا تناژ رنگ قهوه‌ای سراسر کریک‌هاول انگلیس را فراگرفته ‌است. توفان اقیانوسی‌ای که از اسکاتلند شروع شده‌ بود،‌ حالا به انگلیس رسیده ‌است. دنیس کار خودش را کرده ‌است. بارش‌های سیل‌آسا و راه‌افتادن سیلاب در سطح شهرها و روستاها و سرریزشدن رودخانه‌ها وضعیتی نامساعد به شهرهای انگلیس داده ‌است. عبورومرور مختل شده و بیش از هزار خانه هم در سیلاب گیر افتاده‌اند. توفان اقیانوسی دنیس باعث شده حجم باران یک‌ ماه در طول 48 ساعت باریده شود.
 

 

ارسال دیدگاه شما