30 شماره آخر

  • شماره 3651 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

حمایت دانشجویان از معترضان

عکس: الشرق‌الاوسط

دانشجویان بغدادی در حمایت از دیگر معترضان عراقی در شهرهای دیگر به خیابان آمده‌اند تا به نهادهای تصمیم‌گیر در عراق هشدار بدهند ساختار سیاسی این کشور باید اصلاح شود. آنها به خیابان آمده‌اند تا سیاست‌مداران عراقی یادشان نرود مانور بر سوابق عشیره، قبیله و تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی منسوخ است و نخست‌وزیر نباید وابسته به هرکدام از این عوامل باشد. آنها از فساد اقتصادی گریبان‌گیر سیاست‌مداران عراقی به‌ستوه آمده‌اند و با دردست‌گرفتن تصاویر جوانانی که در اعتراضات ماه‌های گذشته کشته شده‌اند، خشونت و سرکوب را محکوم کرده‌اند.
 

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

حمایت دانشجویان از معترضان

عکس: الشرق‌الاوسط

دانشجویان بغدادی در حمایت از دیگر معترضان عراقی در شهرهای دیگر به خیابان آمده‌اند تا به نهادهای تصمیم‌گیر در عراق هشدار بدهند ساختار سیاسی این کشور باید اصلاح شود. آنها به خیابان آمده‌اند تا سیاست‌مداران عراقی یادشان نرود مانور بر سوابق عشیره، قبیله و تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی منسوخ است و نخست‌وزیر نباید وابسته به هرکدام از این عوامل باشد. آنها از فساد اقتصادی گریبان‌گیر سیاست‌مداران عراقی به‌ستوه آمده‌اند و با دردست‌گرفتن تصاویر جوانانی که در اعتراضات ماه‌های گذشته کشته شده‌اند، خشونت و سرکوب را محکوم کرده‌اند.
 

 

ارسال دیدگاه شما