30 شماره آخر

  • شماره 3651 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

خبر

آمار تجرد قطعي سالمندان کشور
شرق: رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان کشور اظهار کرد: سن اميد به زندگي در کشور نسبت به اوايل انقلاب ۲۰ سال افزايش يافته ولي آيا برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسبي براي مواجهه با سالمندي فعال داشته‌ايم يا بخش جداگانه‌اي در دستگاه‌هاي مختلف براي بحث سالمندي پيش‌بيني شده است؟ او با طرح اين سؤال که چرا سالمندي جمعيتي به يک چالش و بحران تبديل مي‌شود، ادامه داد: شتاب جمعيت سالمندي در کشور يکي از دلايل است؛ چراکه در اغلب کشورها جمعيت سالمندي در يک دوره ۵۰ تا ۲۰۰ ساله دوبرابر شده ولي در کشور ما اين آمار شتاب بالايي دارد، به‌گونه‌اي که جمعيت سالمندي کشور از پنج درصد در ۲۰ سال گذشته، امروز به ۱۰ درصد رسيده و در ۳۵ سال آينده به ۳۳ درصد افزايش پيدا مي‌کند که همين مسئله ضرورت و اهميت برنامه‌ريزي و بسترسازي در اين حوزه را دوچندان مي‌کند. او شيب افزايش جمعيت سالمندي را يک هشدار دانست و گفت: تغيير سريع ويژگي‌هاي سالمندي از ديگر موضوعات قابل توجه در بحران سالمندي است و نقش آينده‌پژوهي و رصد تغييرات جمعيت‌شناختي در اين بخش انکارناپذیر است. علامه در‌اين‌باره به مسائلي مانند تغييرات بعد خانوار، درصد مستمري‌بگيران در ۲۰ سال آينده، تأثير هوش مصنوعي و اينترنت در زندگي آينده سالمندان اشاره کرد و گفت: مسئله تجرد سالمندان نيز موضوع مهمي است، به‌گونه‌اي که امروز آمار تجرد قطعي در سالمندان (افرادي که هرگز ازدواج نکرده‌اند) حدود ۸۰ هزار نفر است که البته با مجموع مطلقه‌ها و افرادي که همسرانشان فوت کرده‌اند، اين آمار بسيار بيشتر است. مسئله قابل توجه اينجاست که درحال‌حاضر جمعيت تجرد قطعي در ميانسالان حدود دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفر است که اين جمعيت در چند سال آينده به سالمندي ‌رسيده و از امروز بايد براي ارتقاي کيفيت زندگي آنان برنامه‌ريزي کنيم.

شب انجمن زنان پژوهشگر تاريخ برگزار مي‌شود
شرق: به‌منظور تجليل از جايگاه علمي، فرهنگي و اجتماعي انجمن زنان پژوهشگر تاريخ شبي از شب‌هاي بخارا به اين نهاد مدني اختصاص يافته است. اين مراسم در ساعت چهار بعداز‌ظهر چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در تالار حکمت سازمان اسناد و ‌کتابخانه ملي برگزار مي‌شود. در اين مراسم دکتر ژاله آموزگار، دکتر منصوره اتحاديه، دکتر سيمين فصيحي، دکتر ناصر تکميل‌همايون و علي دهباشي سخن خواهند گفت و مستند (در جست‌وجوي گمشده تاريخ) به کارگرداني مژگان ايلانلو به نمايش درمي‌آيد. انجمن زنان پژوهشگر تاريخ در سال ۱۳۷۸خورشيدي در تهران فعاليت‌هاي رسمي خود را با تشکيل مجمع عمومي و انتخاب هیئت‌مدیره آغاز کرد.
 استادان ارجمندي از ابتدا در نقش مشاور و حامي به‌ويژه در کميته‌هاي علمي و‌ هیئت‌داوران همايش‌هاي انجمن و نيز نشست‌هاي علمي و ‌ميزگردهاي تخصصي آن حضور جدي و ‌مؤثر داشتند. اين انجمن که براي اولين بار به بررسي نقش زن در قرون و ‌اعصار در تاريخ ايران و‌ پس از آن در جهان اسلام و‌ نيز کشورهاي منطقه به صورتي کاملا علمي و ‌به دور از تعصب و ‌افراط‌گرايي پرداخته است، ‌اينک پس از ۲۰ سال فعاليت علمي، فرهنگي و‌ نيز کنشگري اجتماعي مي‌تواند مدعي پايه‌گذاري تاريخ‌نگاري جنسيتي در ايران باشد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

خبر

آمار تجرد قطعي سالمندان کشور
شرق: رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان کشور اظهار کرد: سن اميد به زندگي در کشور نسبت به اوايل انقلاب ۲۰ سال افزايش يافته ولي آيا برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسبي براي مواجهه با سالمندي فعال داشته‌ايم يا بخش جداگانه‌اي در دستگاه‌هاي مختلف براي بحث سالمندي پيش‌بيني شده است؟ او با طرح اين سؤال که چرا سالمندي جمعيتي به يک چالش و بحران تبديل مي‌شود، ادامه داد: شتاب جمعيت سالمندي در کشور يکي از دلايل است؛ چراکه در اغلب کشورها جمعيت سالمندي در يک دوره ۵۰ تا ۲۰۰ ساله دوبرابر شده ولي در کشور ما اين آمار شتاب بالايي دارد، به‌گونه‌اي که جمعيت سالمندي کشور از پنج درصد در ۲۰ سال گذشته، امروز به ۱۰ درصد رسيده و در ۳۵ سال آينده به ۳۳ درصد افزايش پيدا مي‌کند که همين مسئله ضرورت و اهميت برنامه‌ريزي و بسترسازي در اين حوزه را دوچندان مي‌کند. او شيب افزايش جمعيت سالمندي را يک هشدار دانست و گفت: تغيير سريع ويژگي‌هاي سالمندي از ديگر موضوعات قابل توجه در بحران سالمندي است و نقش آينده‌پژوهي و رصد تغييرات جمعيت‌شناختي در اين بخش انکارناپذیر است. علامه در‌اين‌باره به مسائلي مانند تغييرات بعد خانوار، درصد مستمري‌بگيران در ۲۰ سال آينده، تأثير هوش مصنوعي و اينترنت در زندگي آينده سالمندان اشاره کرد و گفت: مسئله تجرد سالمندان نيز موضوع مهمي است، به‌گونه‌اي که امروز آمار تجرد قطعي در سالمندان (افرادي که هرگز ازدواج نکرده‌اند) حدود ۸۰ هزار نفر است که البته با مجموع مطلقه‌ها و افرادي که همسرانشان فوت کرده‌اند، اين آمار بسيار بيشتر است. مسئله قابل توجه اينجاست که درحال‌حاضر جمعيت تجرد قطعي در ميانسالان حدود دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفر است که اين جمعيت در چند سال آينده به سالمندي ‌رسيده و از امروز بايد براي ارتقاي کيفيت زندگي آنان برنامه‌ريزي کنيم.

شب انجمن زنان پژوهشگر تاريخ برگزار مي‌شود
شرق: به‌منظور تجليل از جايگاه علمي، فرهنگي و اجتماعي انجمن زنان پژوهشگر تاريخ شبي از شب‌هاي بخارا به اين نهاد مدني اختصاص يافته است. اين مراسم در ساعت چهار بعداز‌ظهر چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در تالار حکمت سازمان اسناد و ‌کتابخانه ملي برگزار مي‌شود. در اين مراسم دکتر ژاله آموزگار، دکتر منصوره اتحاديه، دکتر سيمين فصيحي، دکتر ناصر تکميل‌همايون و علي دهباشي سخن خواهند گفت و مستند (در جست‌وجوي گمشده تاريخ) به کارگرداني مژگان ايلانلو به نمايش درمي‌آيد. انجمن زنان پژوهشگر تاريخ در سال ۱۳۷۸خورشيدي در تهران فعاليت‌هاي رسمي خود را با تشکيل مجمع عمومي و انتخاب هیئت‌مدیره آغاز کرد.
 استادان ارجمندي از ابتدا در نقش مشاور و حامي به‌ويژه در کميته‌هاي علمي و‌ هیئت‌داوران همايش‌هاي انجمن و نيز نشست‌هاي علمي و ‌ميزگردهاي تخصصي آن حضور جدي و ‌مؤثر داشتند. اين انجمن که براي اولين بار به بررسي نقش زن در قرون و ‌اعصار در تاريخ ايران و‌ پس از آن در جهان اسلام و‌ نيز کشورهاي منطقه به صورتي کاملا علمي و ‌به دور از تعصب و ‌افراط‌گرايي پرداخته است، ‌اينک پس از ۲۰ سال فعاليت علمي، فرهنگي و‌ نيز کنشگري اجتماعي مي‌تواند مدعي پايه‌گذاري تاريخ‌نگاري جنسيتي در ايران باشد.

ارسال دیدگاه شما