30 شماره آخر

  • شماره 3690 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

نگرانی‌های انبارگردانی و موجودی‌های پایان دوره

فریبا نوروزی

بررسی بیانیه جامعه حسابداران رسمی ایران که به تبع نگرانی سایر نهادهای حرفه‌ای جهان صادر شده، نشان می‌دهد که حرفه حسابرسی به درستی نگران سوءاستفاده بنگاه‌ها از محدودیت ایجادشده در نظارت حسابرسان بر شمارش فیزیکی موجودی‌های پایان دوره بنگاه‌هاست. بیانیه انجمن حسابداران قسم‌خورده انگلستان بر نقش حسابرسان در مورد موجودی‌های شرکت‌های گروه به‌ویژه آنهایی که شرکت‌های وابسته‌شان در سرزمین چین هستند، تأکید دارد. 
زیرا بعید نیست با توجه به ریزش شاخص بازار سرمایه و سهام بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص آن شرکت‌هایی که لینکشان در چین است، درصدد سودسازی از طریق تغییر در مانده موجودی پایان سال برآیند. این موضوغ فارغ از موضوع اساسی تردید و ابهام در دریافت و پرداخت‌های بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل تعطیلی یا رکود و مشکلات مستحدثه در تعهدات طرف‌های تجاری شرکت‌ها به‌دلیل گستره اپیدمی کرونا ویروس است.
هدف از انبارگردانی پایان سال اثبات مانده پایان دوره موجودی‌هاست زیرا کم و کسر یا افزایش این موجودی‌ها بر ترازنامه و سود و زیان هم‌زمان تأثیر دارد.
 در واقع هیچ سابی این قدرت تأثیرگذاری دوجانبه هم‌زمان مثل موجودی‌ها را ندارد زیرا اشتباه در اندازه‌گیری موجودی کالا هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود و زیان اثر دارد در حالی که هیچ یک از اقلام دیگر حسابداری، فاقد این توانایی اثرگذاری هم‌زمان روی ترازنامه و صورت سود و زیان است. به همین دلیل است که حسابرسان به‌درستی نگران انبارگردانی پایان سال هستند و مراجع بین‌المللی حرفه‌ای هم بر آن تأکید دارند. جدول زیر این رابطه را به طور خلاصه نشان می‌دهد:
*عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نگرانی‌های انبارگردانی و موجودی‌های پایان دوره

فریبا نوروزی

بررسی بیانیه جامعه حسابداران رسمی ایران که به تبع نگرانی سایر نهادهای حرفه‌ای جهان صادر شده، نشان می‌دهد که حرفه حسابرسی به درستی نگران سوءاستفاده بنگاه‌ها از محدودیت ایجادشده در نظارت حسابرسان بر شمارش فیزیکی موجودی‌های پایان دوره بنگاه‌هاست. بیانیه انجمن حسابداران قسم‌خورده انگلستان بر نقش حسابرسان در مورد موجودی‌های شرکت‌های گروه به‌ویژه آنهایی که شرکت‌های وابسته‌شان در سرزمین چین هستند، تأکید دارد. 
زیرا بعید نیست با توجه به ریزش شاخص بازار سرمایه و سهام بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص آن شرکت‌هایی که لینکشان در چین است، درصدد سودسازی از طریق تغییر در مانده موجودی پایان سال برآیند. این موضوغ فارغ از موضوع اساسی تردید و ابهام در دریافت و پرداخت‌های بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل تعطیلی یا رکود و مشکلات مستحدثه در تعهدات طرف‌های تجاری شرکت‌ها به‌دلیل گستره اپیدمی کرونا ویروس است.
هدف از انبارگردانی پایان سال اثبات مانده پایان دوره موجودی‌هاست زیرا کم و کسر یا افزایش این موجودی‌ها بر ترازنامه و سود و زیان هم‌زمان تأثیر دارد.
 در واقع هیچ سابی این قدرت تأثیرگذاری دوجانبه هم‌زمان مثل موجودی‌ها را ندارد زیرا اشتباه در اندازه‌گیری موجودی کالا هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود و زیان اثر دارد در حالی که هیچ یک از اقلام دیگر حسابداری، فاقد این توانایی اثرگذاری هم‌زمان روی ترازنامه و صورت سود و زیان است. به همین دلیل است که حسابرسان به‌درستی نگران انبارگردانی پایان سال هستند و مراجع بین‌المللی حرفه‌ای هم بر آن تأکید دارند. جدول زیر این رابطه را به طور خلاصه نشان می‌دهد:
*عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 

ارسال دیدگاه شما