30 شماره آخر

  • شماره 3690 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

تعیین تکلیف درباره بازار پروانه بعد از کرونا

شرق: در چند روز گذشته اخباری درباره تبدیل‌شدن بازار پروانه به کارگاه ساختمانی پلاسکو و پرداخت مبلغی به‌عنوان کمک مالی به تعدادی از فعالان این بازار ازسوی بنیاد مستضعفان و توزیع آنها ازسوی شهرداری تهران منتشر شد که شهردار منطقه توضیحاتی را در این زمینه به «شرق» داد. علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه 12، در گفت‌وگو با «شرق» با تکذیب این خبر که محل پارکینگ پروانه که در آن بازار روز برگزار می‌شد، به کارگاه ساختمانی تبدیل شده است، گفت: این بازار به کارگاه ساختمانی ساختمان پلاسکو تبدیل نشده و در‌عین‌حال برای مقاوم‌سازی این ساختمان هم اقدامی انجام نشده است. در این مدت همه پروژه‌ها و برنامه‌های ساختمانی در منطقه به‌دلیل شرایط کرونایی متوقف شده است و شروع فعالیت در این ساختمان توجیهی ندارد. او تأکید دارد که تعیین تکلیف درباره بازار روز پروانه که در این دوران کاملا معلق مانده است، در دوران بعد از کرونا انجام خواهد شد و افزود: مدت زمان فعالیت پیمانکار قبلی در بهمن ماه تمام شده و در این مدت شرایط برگزاری مناقصه جدید وجود نداشته است و بعد از عادی‌شدن شرایط تشریفات قانونی برای انتخاب پیمانکار و برنامه‌ریزی برای این بازار روز انجام می‌شود. سعادتی تأکید دارد که این بازار روز یکی از جاذبه‌های اصلی منطقه 12 است و آنها قصد ندارند آن را تعطیل کنند. شهرار منطقه 12 همچنین درباره پرداخت مبلغ یک میلیون تومان به تعداد محدودی از اعضای این بازار روز توضیح داد: بنیاد مستضعفان مبلغی را به‌عنوان کمک مالی برای دستفروشان در همه مناطق اختصاص داده بود که مبلغی از آن هم سهم منطقه 12 بود و ما با کمک پیمانکار این بازار و عوامل خودمان در محل برگزاری بازار، افراد نیازمند را شناسایی کردیم. او با اعلام اینکه به 164 نفر از این اعضا که شرایط مالی نامساعدی داشتند کمک مالی اختصاص یافته است، توضیح داد: پیمانکار نفراتی را در فهرست قرار داد که در این سال‌ها حتی توان پرداخت هزینه اجاره محل و میز را نداشتند یا سرپرست خانوار بودند. درواقع شناسایی افراد نیازمند در این شرایط بسیار سخت است و ما فقط به پیمانکار و افرادی که به عنوان هیئت‌مدیره معرفی شده بودند، دسترسی داشتیم. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

تعیین تکلیف درباره بازار پروانه بعد از کرونا

شرق: در چند روز گذشته اخباری درباره تبدیل‌شدن بازار پروانه به کارگاه ساختمانی پلاسکو و پرداخت مبلغی به‌عنوان کمک مالی به تعدادی از فعالان این بازار ازسوی بنیاد مستضعفان و توزیع آنها ازسوی شهرداری تهران منتشر شد که شهردار منطقه توضیحاتی را در این زمینه به «شرق» داد. علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه 12، در گفت‌وگو با «شرق» با تکذیب این خبر که محل پارکینگ پروانه که در آن بازار روز برگزار می‌شد، به کارگاه ساختمانی تبدیل شده است، گفت: این بازار به کارگاه ساختمانی ساختمان پلاسکو تبدیل نشده و در‌عین‌حال برای مقاوم‌سازی این ساختمان هم اقدامی انجام نشده است. در این مدت همه پروژه‌ها و برنامه‌های ساختمانی در منطقه به‌دلیل شرایط کرونایی متوقف شده است و شروع فعالیت در این ساختمان توجیهی ندارد. او تأکید دارد که تعیین تکلیف درباره بازار روز پروانه که در این دوران کاملا معلق مانده است، در دوران بعد از کرونا انجام خواهد شد و افزود: مدت زمان فعالیت پیمانکار قبلی در بهمن ماه تمام شده و در این مدت شرایط برگزاری مناقصه جدید وجود نداشته است و بعد از عادی‌شدن شرایط تشریفات قانونی برای انتخاب پیمانکار و برنامه‌ریزی برای این بازار روز انجام می‌شود. سعادتی تأکید دارد که این بازار روز یکی از جاذبه‌های اصلی منطقه 12 است و آنها قصد ندارند آن را تعطیل کنند. شهرار منطقه 12 همچنین درباره پرداخت مبلغ یک میلیون تومان به تعداد محدودی از اعضای این بازار روز توضیح داد: بنیاد مستضعفان مبلغی را به‌عنوان کمک مالی برای دستفروشان در همه مناطق اختصاص داده بود که مبلغی از آن هم سهم منطقه 12 بود و ما با کمک پیمانکار این بازار و عوامل خودمان در محل برگزاری بازار، افراد نیازمند را شناسایی کردیم. او با اعلام اینکه به 164 نفر از این اعضا که شرایط مالی نامساعدی داشتند کمک مالی اختصاص یافته است، توضیح داد: پیمانکار نفراتی را در فهرست قرار داد که در این سال‌ها حتی توان پرداخت هزینه اجاره محل و میز را نداشتند یا سرپرست خانوار بودند. درواقع شناسایی افراد نیازمند در این شرایط بسیار سخت است و ما فقط به پیمانکار و افرادی که به عنوان هیئت‌مدیره معرفی شده بودند، دسترسی داشتیم. 

ارسال دیدگاه شما