30 شماره آخر

  • شماره 3755 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

صالحی‌امیری: فدراسیون جهانی ورزشکار ما را گروگان گرفت

سید‌رضا صالحی‌امیری در نشستی خبری که در کمیته ملی المپیک برگزار کرد، درباره لغو یا برگزاری المپیک توکیو بیان کرد: سوم تیر نامه‌ای از IOC به ما ارسال شد که برای بقیه کشورها هم ارسال شده بود و درباره برگزاری المپیک اظهاراتی داشتند. در این نامه قید شده است: «مردم ژاپن به زندگی عادی خود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگشته‌اند و ۱۲ رشته ورزشی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. مشعل المپیک می‌تواند مانند نوری در این تونل تاریک باشد. کمیته ملی المپیک ژاپن تلاش خواهد کرد با اولویت سلامتی ورزشکاران در راه برگزاری المپیک قدم بردارد».
او ادامه داد: ارزیابی من این است که با توجه به مکاتباتی که داریم، تمام دستورالعمل‌ها برای برگزاری المپیک است. نقشه راه برگزاری المپیک توکیو را نیز ابلاغ کرده‌اند. از طرفی ارزیابی این است تا آن زمان واکسن کشف می‌شود. از طرفی اگر شرایط شدید شود، اطلاعی از آینده نداریم که درباره آن قضاوت کنیم؛ اما اراده ژاپن و IOC بر برگزاری المپیک است. ژاپن هم رسما اعلام کرده از مرحله بحران عبور کرده است. ممکن است تمهیداتی در نظر بگیرند؛ اما اصل رویداد لغو نخواهد شد.‌ صالحی‌امیری درباره پرونده تعلیق جودوی ایران گفت: مناقشه‌ای بین ما و فدراسیون جهانی شکل گرفت و معتقدیم رفتار فدراسیون جهانی سیاسی و غیرحرفه‌ای بود و به‌نوعی به دنبال اجرای یک مأموریت سیاسی است. در پنج مرحله مراتب اعتراض خود را درباره رفتار رئیس فدراسیون جهانی جودو به IOC اطلاع دادیم. تا آن روز سابقه نداشته فدراسیون جهانی وارد یک رفتار غیر‌حرفه‌ای شود که ورزشکار ما را در یک رویداد جهانی گروگان بگیرد و مربی را از سالن خارج کند و ورزشکار را وادار به گرفتن تصمیمات غیر‌حرفه‌ای کند که ورزشکار راضی به آن کار نبود.
او ادامه داد: ویزر (رئیس فدراسیون جهانی جودو) بعد از انتخابات فدراسیون جودوی ایران با ما مکاتبه کرد و تهدید کرد نباید تغییرات در فدراسیون انجام شود و ما هم پاسخ دادیم انتخابات در فضای دموکراسی انجام شد. سپس به ما نامه تعلیق را ارسال کرد و به ما گفت برای گفت‌وگو به مجارستان بیایید؛ اما ما آمادگی نداشتیم و به امارات رفتیم که جلسه دو، سه‌ساعته گذاشتیم. ادبیات او تعلیق بود و ما از رفتار سیاسی ویزر شکایت کردیم و به CAS هم منعکس کردیم. ۲۳ شهریور به دادگاه CAS می‌رویم که سه نفر از ایران در جلسه حاضر خواهند شد. از آن طرف سه نفر می‌آیند که هر سه ایرانی هستند. این نشان می‌دهد ویزر فاقد مستندات است و به جای سند شاهد می‌فرستد. ورزشکار ما اوایل می‌خواست برگردد؛ اما ویزر اجازه نداد و این از نظر ما گروگان‌گیری است. من باور دارم در صورت رسیدگی عادلانه جودوی ایران رفع تعلیق خواهد شد و انتظار ما هم رسیدگی عادلانه است.
او درباره حسین رسولی، پرتابگر دیسک که برای اردو به بلاروس رفته و برنگشته است، تأکید کرد: رسولی از امیدهای ما در آسیا و المپیک است. تخریب او خلاف مصلحت ورزش قهرمانی و دوومیدانی است. اگر کسی برای انگیزه‌ای مانند ازدواج از ایران رفته، نباید مورد مذمت قرار بگیرد. باور داریم باید کماکان حمایت مالی را از او داشته باشیم. صاحب‌نظران و مربیان او معتقد هستند آینده در خشانی دارد و هر اقدام تخریبی علیه او را نمی‌پسندیم. ما مانعی برای او ایجاد نخواهیم کرد. ۵۰۰ دلار بورسیه او قطع نشده و در بلاروس در حال تمرین است و اظهار علاقه کرده به ایران برگردد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

صالحی‌امیری: فدراسیون جهانی ورزشکار ما را گروگان گرفت

سید‌رضا صالحی‌امیری در نشستی خبری که در کمیته ملی المپیک برگزار کرد، درباره لغو یا برگزاری المپیک توکیو بیان کرد: سوم تیر نامه‌ای از IOC به ما ارسال شد که برای بقیه کشورها هم ارسال شده بود و درباره برگزاری المپیک اظهاراتی داشتند. در این نامه قید شده است: «مردم ژاپن به زندگی عادی خود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگشته‌اند و ۱۲ رشته ورزشی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. مشعل المپیک می‌تواند مانند نوری در این تونل تاریک باشد. کمیته ملی المپیک ژاپن تلاش خواهد کرد با اولویت سلامتی ورزشکاران در راه برگزاری المپیک قدم بردارد».
او ادامه داد: ارزیابی من این است که با توجه به مکاتباتی که داریم، تمام دستورالعمل‌ها برای برگزاری المپیک است. نقشه راه برگزاری المپیک توکیو را نیز ابلاغ کرده‌اند. از طرفی ارزیابی این است تا آن زمان واکسن کشف می‌شود. از طرفی اگر شرایط شدید شود، اطلاعی از آینده نداریم که درباره آن قضاوت کنیم؛ اما اراده ژاپن و IOC بر برگزاری المپیک است. ژاپن هم رسما اعلام کرده از مرحله بحران عبور کرده است. ممکن است تمهیداتی در نظر بگیرند؛ اما اصل رویداد لغو نخواهد شد.‌ صالحی‌امیری درباره پرونده تعلیق جودوی ایران گفت: مناقشه‌ای بین ما و فدراسیون جهانی شکل گرفت و معتقدیم رفتار فدراسیون جهانی سیاسی و غیرحرفه‌ای بود و به‌نوعی به دنبال اجرای یک مأموریت سیاسی است. در پنج مرحله مراتب اعتراض خود را درباره رفتار رئیس فدراسیون جهانی جودو به IOC اطلاع دادیم. تا آن روز سابقه نداشته فدراسیون جهانی وارد یک رفتار غیر‌حرفه‌ای شود که ورزشکار ما را در یک رویداد جهانی گروگان بگیرد و مربی را از سالن خارج کند و ورزشکار را وادار به گرفتن تصمیمات غیر‌حرفه‌ای کند که ورزشکار راضی به آن کار نبود.
او ادامه داد: ویزر (رئیس فدراسیون جهانی جودو) بعد از انتخابات فدراسیون جودوی ایران با ما مکاتبه کرد و تهدید کرد نباید تغییرات در فدراسیون انجام شود و ما هم پاسخ دادیم انتخابات در فضای دموکراسی انجام شد. سپس به ما نامه تعلیق را ارسال کرد و به ما گفت برای گفت‌وگو به مجارستان بیایید؛ اما ما آمادگی نداشتیم و به امارات رفتیم که جلسه دو، سه‌ساعته گذاشتیم. ادبیات او تعلیق بود و ما از رفتار سیاسی ویزر شکایت کردیم و به CAS هم منعکس کردیم. ۲۳ شهریور به دادگاه CAS می‌رویم که سه نفر از ایران در جلسه حاضر خواهند شد. از آن طرف سه نفر می‌آیند که هر سه ایرانی هستند. این نشان می‌دهد ویزر فاقد مستندات است و به جای سند شاهد می‌فرستد. ورزشکار ما اوایل می‌خواست برگردد؛ اما ویزر اجازه نداد و این از نظر ما گروگان‌گیری است. من باور دارم در صورت رسیدگی عادلانه جودوی ایران رفع تعلیق خواهد شد و انتظار ما هم رسیدگی عادلانه است.
او درباره حسین رسولی، پرتابگر دیسک که برای اردو به بلاروس رفته و برنگشته است، تأکید کرد: رسولی از امیدهای ما در آسیا و المپیک است. تخریب او خلاف مصلحت ورزش قهرمانی و دوومیدانی است. اگر کسی برای انگیزه‌ای مانند ازدواج از ایران رفته، نباید مورد مذمت قرار بگیرد. باور داریم باید کماکان حمایت مالی را از او داشته باشیم. صاحب‌نظران و مربیان او معتقد هستند آینده در خشانی دارد و هر اقدام تخریبی علیه او را نمی‌پسندیم. ما مانعی برای او ایجاد نخواهیم کرد. ۵۰۰ دلار بورسیه او قطع نشده و در بلاروس در حال تمرین است و اظهار علاقه کرده به ایران برگردد.

ارسال دیدگاه شما