30 شماره آخر

  • شماره 3769 -
  • ۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

خبر

مسئولیت ثبت‌سفارش نهاده‌ها  به وزارت کشاورزی بازگشت
وزیر کشاورزی با ارسال نامه‌ای به همتای خود در وزارت صنعت گفت: بر اساس دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور، انتقال کلیه موارد مرتبط با فرایند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز را برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی به وزارت متبوع انجام دهید. به گزارش تسنیم کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با عنایت به تصویب نامه شماره 64015/ت 56873 مورخ 1398.5.24 هیئت محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره 19947 مورخ 99.2.30 متضمن دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه 78 درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.

طرح مجلس برای تأمین ۲ میلیون تن قیر رایگان در سال ۹۹
رئیس کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تأمین دو میلیون تن قیر رایگان در سال جاری برای اجرای پروژه‌های عمرانی خبر داد. به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی‌کوچی اظهار کرد: با توجه به اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی و نیاز این پروژه به تأمین قیر، تدوین و تصویب این طرح بسیار ضروری است. نمایندگان مجلس در سال‌های 96 و 97 با تصویب طرحی، دولت را ملزم به تأمین قیر رایگان برای اجرای طرح‌های عمرانی کردند و با اجرای این قانون، به‌صورت متوسط سالانه حدود دو میلیون تن قیر در اختیار پروژه‌ها قرار گرفت. وی یادآور شد: سال گذشته نیز نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن معادل دو هزار میلیارد تومان، قیر رایگان در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گیرد؛ حال نمایندگان در مجلس یازدهم نیز طرحی را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن قیر رایگان برای اجرای پروژه‌ها تأمین شود.

۲ درصد از سهام شستا به بازنشستگان می‌رسد
محمد شریعتمداری از هماهنگی با سازمان برنامه‌و‌بودجه برای واگذاری ۳۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به‌ازای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت خبر داد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی اظهار کرد: مصوبه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری دو درصد از سهام شستا به بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان با هماهنگی سازمان بورس را دریافت کردم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از هماهنگی با سازمان برنامه‌وبودجه برای واگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به ازای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت خبر داد. گفتنی است هفته گذشته هیئت وزیران با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت موافقت کرده بود که با افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز از آن یاد کرد، مجموع طلب‌های واصل‌شده این سازمان از دولت تا پایان سال به ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که گام بزرگی در راستای حل مشکلات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

خبر

مسئولیت ثبت‌سفارش نهاده‌ها  به وزارت کشاورزی بازگشت
وزیر کشاورزی با ارسال نامه‌ای به همتای خود در وزارت صنعت گفت: بر اساس دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور، انتقال کلیه موارد مرتبط با فرایند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز را برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی به وزارت متبوع انجام دهید. به گزارش تسنیم کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با عنایت به تصویب نامه شماره 64015/ت 56873 مورخ 1398.5.24 هیئت محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره 19947 مورخ 99.2.30 متضمن دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه 78 درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.

طرح مجلس برای تأمین ۲ میلیون تن قیر رایگان در سال ۹۹
رئیس کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تأمین دو میلیون تن قیر رایگان در سال جاری برای اجرای پروژه‌های عمرانی خبر داد. به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی‌کوچی اظهار کرد: با توجه به اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی و نیاز این پروژه به تأمین قیر، تدوین و تصویب این طرح بسیار ضروری است. نمایندگان مجلس در سال‌های 96 و 97 با تصویب طرحی، دولت را ملزم به تأمین قیر رایگان برای اجرای طرح‌های عمرانی کردند و با اجرای این قانون، به‌صورت متوسط سالانه حدود دو میلیون تن قیر در اختیار پروژه‌ها قرار گرفت. وی یادآور شد: سال گذشته نیز نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن معادل دو هزار میلیارد تومان، قیر رایگان در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گیرد؛ حال نمایندگان در مجلس یازدهم نیز طرحی را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن قیر رایگان برای اجرای پروژه‌ها تأمین شود.

۲ درصد از سهام شستا به بازنشستگان می‌رسد
محمد شریعتمداری از هماهنگی با سازمان برنامه‌و‌بودجه برای واگذاری ۳۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به‌ازای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت خبر داد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی اظهار کرد: مصوبه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری دو درصد از سهام شستا به بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان با هماهنگی سازمان بورس را دریافت کردم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از هماهنگی با سازمان برنامه‌وبودجه برای واگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به ازای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت خبر داد. گفتنی است هفته گذشته هیئت وزیران با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت موافقت کرده بود که با افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز از آن یاد کرد، مجموع طلب‌های واصل‌شده این سازمان از دولت تا پایان سال به ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که گام بزرگی در راستای حل مشکلات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است.

ارسال دیدگاه شما