30 شماره آخر

  • شماره 3782 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۲ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

جزئیاتی جدید از افزایش «حقوق» مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی

شرق: مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در کنار افزایش سنواتی و معمول حقوق این افراد در سال جاری منجر به افزایش مجموع حقوق و مزایای آنان بیش از تورم سال جاری شده و در برخی از اقشار مستمری‌بگیران افزایش دریافتی حتی تا ۸۰ درصد نیز انجام شده است. ناهید حیدری اظهار کرد: حداقل حقوق مستمری‌بگیرانی که با داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند، در اسفند سال گذشته یک‌میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که با افزایش سالانه و متناسب‌سازی با افزایش ۸۰درصدی به سه‌میلیون تومان رسید. او افزود: حداقل حقوق مستمری‌بگیران دارای ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی در اسفند سال گذشته یک میلیون و ۶۶۷ هزار تومان بود که با افزایش سالانه و متناسب‌سازی با ۶۸ درصد افزایش به مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.حیدری ادامه داد: حداقل حقوق مستمری‌بگیران دارای ۲۵ سال سابقه بیمه‌پردازی در اسفند سال گذشته یک میلیون و ۶۶۵ هزار تومان بود که با افزایش سالانه و متناسب‌سازی با ۶۰ درصد افزایش به مبلغ دومیلیون و ۶۶۶ هزار تومان رسید. مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: حداقل حقوق مستمری‌بگیران دارای ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی در اسفند سال گذشته یک‌میلیون و ۶۶۴ هزار تومان بود که با افزایش سالانه و متناسب‌سازی با ۴۸ درصد افزایش به مبلغ دومیلیون و ۴۵۸ هزار تومان رسید. حیدری اظهار کرد: رعایت عدالت بیمه‌ای و انصاف در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گرفته و فرمول متناسب‌سازی به‌گونه‌ای طراحی شده است که افرادی که سنوات بیمه‌پردازی بیشتری دارند، در دوران بازنشستگی دریافتی بالاتری داشته باشند. او افزود: با توجه به اینکه مبالغ متناسب‌سازی متأثر از دو فاکتور میزان سابقه پرداخت حق بیمه و دستمزد مشمول کسر حق بیمه بوده و تاریخ برقراری مستمری افراد مشمول نیز در آن تأثیرگذار است، بنابراین افراد از مبالغ متفاوتی بهره‌مند خواهند شد؛ برای مثال، شخصی با داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی که مستمری آن در سال گذشته چهار میلیون و ۹۹۵ هزار تومان بوده، پس از افزایش سالانه و متناسب‌سازی با افزایش ۴۴درصدی مستمری او به هفت‌میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.حیدری ادامه داد: مستمری‌بگیری با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی که در سال گذشته دریافتی‌اش چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است، پس از افزایش سالانه و متناسب‌سازی با افزایش ۳۹درصدی دریافتی به بیش از شش‌میلیون و بازنشسته‌ای با داشتن ۲۵ سال سابقه بیمه‌پردازی و دریافتی سه‌میلیون و ۶۰۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۸، پس از افزایش مربوطه با ۳۷ درصد رشد، دریافتی وی به چهارمیلیون و ۹۳۰ هزار تومان ارتقا یافته است.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

جزئیاتی جدید از افزایش «حقوق» مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی

شرق: مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در کنار افزایش سنواتی و معمول حقوق این افراد در سال جاری منجر به افزایش مجموع حقوق و مزایای آنان بیش از تورم سال جاری شده و در برخی از اقشار مستمری‌بگیران افزایش دریافتی حتی تا ۸۰ درصد نیز انجام شده است. ناهید حیدری اظهار کرد: حداقل حقوق مستمری‌بگیرانی که با داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند، در اسفند سال گذشته یک‌میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که با افزایش سالانه و متناسب‌سازی با افزایش ۸۰درصدی به سه‌میلیون تومان رسید. او افزود: حداقل حقوق مستمری‌بگیران دارای ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی در اسفند سال گذشته یک میلیون و ۶۶۷ هزار تومان بود که با افزایش سالانه و متناسب‌سازی با ۶۸ درصد افزایش به مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.حیدری ادامه داد: حداقل حقوق مستمری‌بگیران دارای ۲۵ سال سابقه بیمه‌پردازی در اسفند سال گذشته یک میلیون و ۶۶۵ هزار تومان بود که با افزایش سالانه و متناسب‌سازی با ۶۰ درصد افزایش به مبلغ دومیلیون و ۶۶۶ هزار تومان رسید. مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: حداقل حقوق مستمری‌بگیران دارای ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی در اسفند سال گذشته یک‌میلیون و ۶۶۴ هزار تومان بود که با افزایش سالانه و متناسب‌سازی با ۴۸ درصد افزایش به مبلغ دومیلیون و ۴۵۸ هزار تومان رسید. حیدری اظهار کرد: رعایت عدالت بیمه‌ای و انصاف در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گرفته و فرمول متناسب‌سازی به‌گونه‌ای طراحی شده است که افرادی که سنوات بیمه‌پردازی بیشتری دارند، در دوران بازنشستگی دریافتی بالاتری داشته باشند. او افزود: با توجه به اینکه مبالغ متناسب‌سازی متأثر از دو فاکتور میزان سابقه پرداخت حق بیمه و دستمزد مشمول کسر حق بیمه بوده و تاریخ برقراری مستمری افراد مشمول نیز در آن تأثیرگذار است، بنابراین افراد از مبالغ متفاوتی بهره‌مند خواهند شد؛ برای مثال، شخصی با داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی که مستمری آن در سال گذشته چهار میلیون و ۹۹۵ هزار تومان بوده، پس از افزایش سالانه و متناسب‌سازی با افزایش ۴۴درصدی مستمری او به هفت‌میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.حیدری ادامه داد: مستمری‌بگیری با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی که در سال گذشته دریافتی‌اش چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است، پس از افزایش سالانه و متناسب‌سازی با افزایش ۳۹درصدی دریافتی به بیش از شش‌میلیون و بازنشسته‌ای با داشتن ۲۵ سال سابقه بیمه‌پردازی و دریافتی سه‌میلیون و ۶۰۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۸، پس از افزایش مربوطه با ۳۷ درصد رشد، دریافتی وی به چهارمیلیون و ۹۳۰ هزار تومان ارتقا یافته است.

 

ارسال دیدگاه شما