30 شماره آخر

  • شماره 3163 -
  • ۱۳۹۷ شنبه ۱۲ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

نخست‌وزير اسپانيا برکنار شد

پايان تاريخي راخوي

براي اولين بار از سقوط ديکتاتوري فرانکو در اسپانيا و گذار اين کشور به دموکراسي در سال 1975، نخست‌وزير اين کشور با رأي عدم اعتماد اکثريت نمايندگان پارلمان برکنار شد. ماريانو راخوي، نخست‌وزير اسپانيا که زماني از او به‌عنوان ناجي سياست اسپانيا ياد مي‌کردند، پس از آن مجبور به کناره‌گيري شد که چندين نفر از اعضاي پيشين اين حزب به فساد گسترده متهم شدند. حالا پدرو سانچز، رهبر حزب سوسياليست اسپانيا، مأموريت تشکيل دولت جديد اين کشور را برعهده گرفته است. سانچز با حمايت 180 نماينده پارلمان توانست جانشين راخوي شود درحالي‌که 169 نماينده از 350 نماينده پارلمان به او رأي مخالف دادند و يک نفر هم رأي ممتنع. سانچز قول داده که از پس سال‌ها رياضت اقتصادي تحت دولت راخوي، ضرورت‌هاي اجتماعي را در نظر مي‌گيرد. او البته گفت که از مسئوليت و پيچيدگي سياسي کنوني اين کشور آگاه است. خشم سياسي از راخوي هفته گذشته و پس از آن به اوج رسيد که دادگاه عالي جزايي اسپانيا «حزب مردم» را به علت فساد مالي به پرداخت ۲۴۵ هزار يورو محکوم کرد و 29 نفر از جمله برخي از اعضاي پيشين حزب مردم را به اتهام فساد روي‌هم‌رفته به 351 سال حبس محکوم کرد. قضات اين پرونده فساد که در اسپانيا به پرونده «گورتل» مشهور است، اعلام کرده‌اند که حزب مردم با دست‌کاري اسناد، از منابعي که توسط شهرداران جمع‌آوري مي‌شد، بهره مي‌برده‌اند. پس از اين رسوايي، پدرو سانچز درخواست برکناري راخوي را به پارلمان ارائه داد و روز پنجشنبه هم اکثريت نمايندگان پارلمان اعلام کردند که از اين درخواست سانچز حمايت مي‌کنند.  روز جمعه گرچه اکثريت پارلمان به راخوي رأي عدم اعتماد داد اما حزب شهروندان اسپانيا (حزب ليبرال) که پيش‌تر خواهان کناره‌گيري راخوي از مقام نخست‌وزيري و برگزاري انتخابات جديد بود، در زمان رأي‌گيري به صورت تاکتيکي به راخوي رأي داد. سانچز نخست‌وزير آتي اسپانيا دوران سختي را پيش‌رو خواهد داشت. حزب سوسياليست تنها ۸۴ کرسي پارلمان را در اختيار دارد. اين حزب در انتخابات سال ۲۰۱۶ آراي زيادي را از دست داد. حزب مردم اسپانيا  به رهبري راخوي نيز تنها ۱۳۴ کرسي در اختيار دارد. راخوي که از سال ۲۰۱۱ تاکنون نخست‌وزير اسپانيا بوده از سال ۲۰۱۶ با از‌دست‌دادن اکثريت پارلماني مجبور به تشکيل دولتي شد که متکي به رأي اقليت پارلمان بود. سانچز پيش‌تر اعلام کرده بود که پس از تشکيل کابينه جديد در پي برگزاري انتخابات جديد در اسپانياست. سانچز براي تشکيل کابينه جديد نيازمند آراي حزب چپ‌گراي پودموس، دو حزب کوچک‌تر طرفدار جدايي کاتالونيا و حزب ملي‌گراي باسک است. حزب پودموس 67 کرسي را در پارلمان اسپانيا در اختيار دارد. رهبر حزب سوسياليست چالش‌هاي بيشماري پيش‌رو دارد به ويژه در حوزه اقتصاد. پودموس يکي از منتقدان جدي رياضت‌هاي اقتصادي کنوني اين کشور است که راخوي در زمان قدرتش به اسپانيا تحميل کرد. تراز تجاري اسپانيا اکنون در وضعيت خوبي‌ است اما بدهي‌هاي اين کشور بسيار بالاست و نرخ بي‌کاري هم با 17.4 درصد يکي از بالاترين‌ها در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. نرخ بي‌کاري جونان هم 35 درصد است که بعد از يونان و ايتاليا بالاترين نرخ بي‌کاري جوانان در اروپاست.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

نخست‌وزير اسپانيا برکنار شد

پايان تاريخي راخوي

براي اولين بار از سقوط ديکتاتوري فرانکو در اسپانيا و گذار اين کشور به دموکراسي در سال 1975، نخست‌وزير اين کشور با رأي عدم اعتماد اکثريت نمايندگان پارلمان برکنار شد. ماريانو راخوي، نخست‌وزير اسپانيا که زماني از او به‌عنوان ناجي سياست اسپانيا ياد مي‌کردند، پس از آن مجبور به کناره‌گيري شد که چندين نفر از اعضاي پيشين اين حزب به فساد گسترده متهم شدند. حالا پدرو سانچز، رهبر حزب سوسياليست اسپانيا، مأموريت تشکيل دولت جديد اين کشور را برعهده گرفته است. سانچز با حمايت 180 نماينده پارلمان توانست جانشين راخوي شود درحالي‌که 169 نماينده از 350 نماينده پارلمان به او رأي مخالف دادند و يک نفر هم رأي ممتنع. سانچز قول داده که از پس سال‌ها رياضت اقتصادي تحت دولت راخوي، ضرورت‌هاي اجتماعي را در نظر مي‌گيرد. او البته گفت که از مسئوليت و پيچيدگي سياسي کنوني اين کشور آگاه است. خشم سياسي از راخوي هفته گذشته و پس از آن به اوج رسيد که دادگاه عالي جزايي اسپانيا «حزب مردم» را به علت فساد مالي به پرداخت ۲۴۵ هزار يورو محکوم کرد و 29 نفر از جمله برخي از اعضاي پيشين حزب مردم را به اتهام فساد روي‌هم‌رفته به 351 سال حبس محکوم کرد. قضات اين پرونده فساد که در اسپانيا به پرونده «گورتل» مشهور است، اعلام کرده‌اند که حزب مردم با دست‌کاري اسناد، از منابعي که توسط شهرداران جمع‌آوري مي‌شد، بهره مي‌برده‌اند. پس از اين رسوايي، پدرو سانچز درخواست برکناري راخوي را به پارلمان ارائه داد و روز پنجشنبه هم اکثريت نمايندگان پارلمان اعلام کردند که از اين درخواست سانچز حمايت مي‌کنند.  روز جمعه گرچه اکثريت پارلمان به راخوي رأي عدم اعتماد داد اما حزب شهروندان اسپانيا (حزب ليبرال) که پيش‌تر خواهان کناره‌گيري راخوي از مقام نخست‌وزيري و برگزاري انتخابات جديد بود، در زمان رأي‌گيري به صورت تاکتيکي به راخوي رأي داد. سانچز نخست‌وزير آتي اسپانيا دوران سختي را پيش‌رو خواهد داشت. حزب سوسياليست تنها ۸۴ کرسي پارلمان را در اختيار دارد. اين حزب در انتخابات سال ۲۰۱۶ آراي زيادي را از دست داد. حزب مردم اسپانيا  به رهبري راخوي نيز تنها ۱۳۴ کرسي در اختيار دارد. راخوي که از سال ۲۰۱۱ تاکنون نخست‌وزير اسپانيا بوده از سال ۲۰۱۶ با از‌دست‌دادن اکثريت پارلماني مجبور به تشکيل دولتي شد که متکي به رأي اقليت پارلمان بود. سانچز پيش‌تر اعلام کرده بود که پس از تشکيل کابينه جديد در پي برگزاري انتخابات جديد در اسپانياست. سانچز براي تشکيل کابينه جديد نيازمند آراي حزب چپ‌گراي پودموس، دو حزب کوچک‌تر طرفدار جدايي کاتالونيا و حزب ملي‌گراي باسک است. حزب پودموس 67 کرسي را در پارلمان اسپانيا در اختيار دارد. رهبر حزب سوسياليست چالش‌هاي بيشماري پيش‌رو دارد به ويژه در حوزه اقتصاد. پودموس يکي از منتقدان جدي رياضت‌هاي اقتصادي کنوني اين کشور است که راخوي در زمان قدرتش به اسپانيا تحميل کرد. تراز تجاري اسپانيا اکنون در وضعيت خوبي‌ است اما بدهي‌هاي اين کشور بسيار بالاست و نرخ بي‌کاري هم با 17.4 درصد يکي از بالاترين‌ها در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. نرخ بي‌کاري جونان هم 35 درصد است که بعد از يونان و ايتاليا بالاترين نرخ بي‌کاري جوانان در اروپاست.

ارسال دیدگاه شما