30 شماره آخر

  • شماره 3190 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

دریچه

دماي هواي برخي استان‌ها به 50 درجه سانتي‌گراد مي‌رسد
ايسنا: مدير پيش‌بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي گفت: با تداوم الگوي تابستاني تا روزهاي پاياني هفته، در اغلب مناطق کشور ماندگاري هواي گرم و در بيشتر شهرهاي استان خوزستان دماي ۴۹ درجه سانتي‌گراد و بالاتر پيش‌بيني مي‌شود. احد وظيفه افزود: امروز بارش پراکنده باران در برخي نقاط استان‌هاي ساحلي درياي خزر انتظار مي‌رود. همچنين در ساعات بعدازظهر دو روز آينده در ارتفاعات جنوب استان سيستان‌بلوچستان و شرق استان هرمزگان، رشد ابر و رعدوبرق پيش‌بيني مي‌شود. او در ادامه گفت: در دو روز آينده در شرق، شمال‌شرق، جنوب‌شرق و دامنه‌هاي جنوبي البرز، وزش باد شديد پيش‌بيني مي‌شود که در برخي مناطق شرق و جنوب‌شرق، همراه با خيزش گردوخاک به‌ويژه در منطقه زابل همراه با توفان گردوخاک خواهد بود و سبب کاهش کيفيت هوا و ديد افقي مي‌شود. به گفته مدير پيش‌بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي، بعدازظهر امروز با افزايش سرعت باد در جنوب‌غرب کشور، پديده گردوخاک دور از انتظار نيست و خليج فارس به دلیل وزش باد شديد، مواج پيش‌بيني مي‌شود. 

افزايش پوشش داروهاي بيماري‌هاي خاص
تسنيم: مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران به تشريح روند ارائه خدمات بيمه سلامت به پوشش‌دهندگان بيمه‌اي کشور پرداخت و در ادامه از اجراي ۳۵ راهنماي باليني براي ساماندهي بهتر خدمات درماني خبر داد. طاهر موهبتي درباره خروج داروهاي otc (بدون نسخه) از پوشش بيمه افزود: طبق صحبت کارشناسان مربوطه اعلام شد که در هيچ جاي دنيا داروهاي otc (بدون نسخه) تحت پوشش بيمه نيستند و اين مسئله به‌دليل فقط مسائل مالي نيست، بلکه براي دسترسي بهتر جامعه به اين داروهاست که عوارض زيادي ندارد. از صرفه‌جويي داروهاي otc (بدون نسخه) که به خزانه نيز واريز نخواهد شد براي پوشش بيشتر بيماري‌هاي خاص که هزينه‌هاي دارويي بيشتري دارد هزينه خواهد شد. وي با ابراز اينکه ‌هزار ميليارد براي بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت اختصاص يافته است، عنوان کرد: البته اين مبلغ بيشتر اختصاص به بدهي‌هاي بيمارستان‌ها خواهد داشت زيرا پرداخت بدهي مجموعه‌هاي کوچک از چنين رقم‌هايي امکان ندارد نه اينکه ما نخواهيم، بلکه خزانه کشور براي دريافت اسناد چنين روشي دارد که بدهي‌هاي مهم و کلان در اولويت پرداخت قرار گيرد کمااينکه به صفررسيدن کسري‌ها در حوزه بيمه‌ها از جمله بيمه سلامت ايرانيان بيشتر شبيه  معجزه است. موهبتي همچنين با اشاره به محدودشدن خدمات گران MRI با استفاده از راهنماهاي باليني توضيح داد: مثلا افراد فقط مجاز به دو بار MRI در سال باشند و انجام بيشتر آن با سازوکار خاصي صورت پذيرد زيرا اين محدوديت‌ها نه‌تنها در ايران، بلکه در کشورهاي ثروتمند نيز صورت مي‌پذيرد تا عدالت دريافت خدمات براساس کنترل هزينه‌ها بهتر صورت پذيرد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

دریچه

دماي هواي برخي استان‌ها به 50 درجه سانتي‌گراد مي‌رسد
ايسنا: مدير پيش‌بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي گفت: با تداوم الگوي تابستاني تا روزهاي پاياني هفته، در اغلب مناطق کشور ماندگاري هواي گرم و در بيشتر شهرهاي استان خوزستان دماي ۴۹ درجه سانتي‌گراد و بالاتر پيش‌بيني مي‌شود. احد وظيفه افزود: امروز بارش پراکنده باران در برخي نقاط استان‌هاي ساحلي درياي خزر انتظار مي‌رود. همچنين در ساعات بعدازظهر دو روز آينده در ارتفاعات جنوب استان سيستان‌بلوچستان و شرق استان هرمزگان، رشد ابر و رعدوبرق پيش‌بيني مي‌شود. او در ادامه گفت: در دو روز آينده در شرق، شمال‌شرق، جنوب‌شرق و دامنه‌هاي جنوبي البرز، وزش باد شديد پيش‌بيني مي‌شود که در برخي مناطق شرق و جنوب‌شرق، همراه با خيزش گردوخاک به‌ويژه در منطقه زابل همراه با توفان گردوخاک خواهد بود و سبب کاهش کيفيت هوا و ديد افقي مي‌شود. به گفته مدير پيش‌بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي، بعدازظهر امروز با افزايش سرعت باد در جنوب‌غرب کشور، پديده گردوخاک دور از انتظار نيست و خليج فارس به دلیل وزش باد شديد، مواج پيش‌بيني مي‌شود. 

افزايش پوشش داروهاي بيماري‌هاي خاص
تسنيم: مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران به تشريح روند ارائه خدمات بيمه سلامت به پوشش‌دهندگان بيمه‌اي کشور پرداخت و در ادامه از اجراي ۳۵ راهنماي باليني براي ساماندهي بهتر خدمات درماني خبر داد. طاهر موهبتي درباره خروج داروهاي otc (بدون نسخه) از پوشش بيمه افزود: طبق صحبت کارشناسان مربوطه اعلام شد که در هيچ جاي دنيا داروهاي otc (بدون نسخه) تحت پوشش بيمه نيستند و اين مسئله به‌دليل فقط مسائل مالي نيست، بلکه براي دسترسي بهتر جامعه به اين داروهاست که عوارض زيادي ندارد. از صرفه‌جويي داروهاي otc (بدون نسخه) که به خزانه نيز واريز نخواهد شد براي پوشش بيشتر بيماري‌هاي خاص که هزينه‌هاي دارويي بيشتري دارد هزينه خواهد شد. وي با ابراز اينکه ‌هزار ميليارد براي بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت اختصاص يافته است، عنوان کرد: البته اين مبلغ بيشتر اختصاص به بدهي‌هاي بيمارستان‌ها خواهد داشت زيرا پرداخت بدهي مجموعه‌هاي کوچک از چنين رقم‌هايي امکان ندارد نه اينکه ما نخواهيم، بلکه خزانه کشور براي دريافت اسناد چنين روشي دارد که بدهي‌هاي مهم و کلان در اولويت پرداخت قرار گيرد کمااينکه به صفررسيدن کسري‌ها در حوزه بيمه‌ها از جمله بيمه سلامت ايرانيان بيشتر شبيه  معجزه است. موهبتي همچنين با اشاره به محدودشدن خدمات گران MRI با استفاده از راهنماهاي باليني توضيح داد: مثلا افراد فقط مجاز به دو بار MRI در سال باشند و انجام بيشتر آن با سازوکار خاصي صورت پذيرد زيرا اين محدوديت‌ها نه‌تنها در ايران، بلکه در کشورهاي ثروتمند نيز صورت مي‌پذيرد تا عدالت دريافت خدمات براساس کنترل هزينه‌ها بهتر صورت پذيرد.

ارسال دیدگاه شما